Zrušení nástupu do zaměstnání

V červnu jsem se dohodl na nástupu v nemocnici od 1. července 2014 a podepsal jsem pracovní smlouvu. Pak jsem však dostal výhodnější nabídku a do dohodnutého zaměstnání jsem nenastoupil. Nemocnici jsem to oznámil těsně před plánovaným nástupem. Teď mi vyhrožují žalobou. Prý se mnou napevno počítali a než si za mě seženou náhradu, musí pokrýt provoz se stávajícími zaměstnanci, což si vyžádá náklady navíc – a ty jim prý budu muset zaplatit. Mohou ode mě toto vymáhat?

Pracovní poměr fakticky vzniká až dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu. Samotná práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, jakož i Váš závazek do práce nastoupit v určitý den však vznikají (resp. se zakládají) již uzavřením pracovní smlouvy. Pokud tedy do práce nenastoupíte, je zaměstnavatel po Vás oprávněn požadovat náhradu škody, která mu Vaším nenastoupením vznikla, v rozsahu dle ustanovení zákoníku práce upravujícího obecnou odpovědnost za škodu, tedy dle § 250 a následujících. Vyčíslení, stanovení škody a příčinné souvislosti mezi nenastoupením do práce a vznikem škody v těchto případech bývá velmi složité, zejména z důvodu, že velkou roli hraje i skutečnost, v jaké době před nástupem jste uvedenou skutečnost oznámil, jak byl mezi vámi závazek vyplývající z pracovní smlouvy ukončen a jak složité a náročné bylo najít náhradu. K tomuto kroku tedy zaměstnavatel často nepřistupuje, ale není možné jej vyloučit.

O autorovi| odpovídá Mgr. Petra Maryšková

Ohodnoťte tento článek!