Přejít na obsah

"Pracuji v nepřetržitém provozu. Je zaměstnavatel povinen proplatit mi povinnou prohlídku, i když nemám žádnou ztrátu na výdělku, protože k lékaři musím ve svém turnusovém volnu?" ptá se čtenář Zdraví.Euro.cz. Odpověď právníka čtěte v článku...

Zpět na článek

Přidání komentáře

V diskuzi celkem: 10 příspěvků
*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Diskuse

Řazeno od nejčerstvějších příspěvků (Řadit podle vláken)

Leo Procházka | 11. 05. 2007 17:41

Re:Re:Re:Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Předpokládám pane kolego, že myslíte těch 5 milionů v EURO ! Za 5 českých toho moc už nepokryjete.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Anofeles  | 11. 05. 2007 17:26

Re:Re:Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Velmi dobře, až na to, že ti zaměstnanci o těchto peripetiích netuší ani zbla. Většina poznatků o úrovní prevencí ve fabrikách se proflákne až při nějakém průseru a odnese to právě jenom ten chudák doktor, který na to kašlal, jak za socialismu - všichni si na ty ptákoviny pamatujeme, ne ? Všimli jste si, že vznikl jakýsi nový Inspektorát práce a bezpečnosti práce, nebo jak se to jmenuje ? Tak to jsou přesně ti ananasové, kteří po Vás půjdou! Připravte se raději dopředu. Opravdu se vyplatí 5 milionová odpovědnostní pojistka, viz Kooperativa !

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Leo Procházka | 11. 05. 2007 17:07

Re:Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Musíme si zvykat, že administrativy bude přibývat. NENEPSALS - NEUDĚLALS !!! Na to už čekají ti různí JUDři aby nás dostali na ledabyle sepsané zdravotní dokumentaci a záznamech. Ony ty zahraniční firmy dobře ví, že musí mít od smluvního závodního doktora perfektní dokumentaci o zdrav. stavu a prevent. prohlídkách svých zaměstnanců. Jinak jedna taková žaloba zhrzeného zaměstnance může lehce firmu zničit. I my lékaři můžeme očekávat nástup ambiciozních mladých právníků "vlčáků" kteří pouze čekají na naši chybu a aby z nás nějaký ten milionek získali. A zase jde pouze o peníze a začarovaný kruh "cash flow" - vyšší platy sestře, administrátorce, vyšší pojistku odpovědnosti atd.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

TR  | 11. 05. 2007 15:40

Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Tak , jak je to velký business hlavně pro organizátory těchto lékařských specializovaných firem pro preventivní medicínu, tak je to také obrovská odpovědnost. Nesplněním podmínek daných zákonem na ochranu zdraví, tzn. podceněním funkce tohoto preventisty, jehož povinností je pro firmy zajistit perfektní servis a dokumentaci o průběhu zaměstání po stránce zdravotní a aktivně vyhledávat a navrhovat případná riziková pracoviště ve spolupráci se Státním zdrav.ústavem, může dojít k situaci, kdy se něco přehlédne, resp. podcení a mají na krku revizi Inspektorátu práce. Tam už jsou 50 milionové pokuty na nesplnění povinnosti daných zákonem. Takový lékař -preventista může mít na starosti i několik firem a musí neustále objíždět a psát a psát a jednat. Stává se z něj administrátor- Na výkon kurativy nemá čas, takže samozřejmě zaměstnanci v případě onemocnění, které nesouvisí s jejich prací, navštěvují jakékoliv jiné lékaře, včetně svých registrujících praktických lékařů v místě bydliště. I sám preventista si může registrovat klienty na smlouvy se ZP, ale zpravidla to nebývá ve velkém. On se totiž většinou uživí i bez smluv s Pojišťovnami. Jeho jistou nevýhodu vidím v tom, že se z něj stává zase zaměstnanec, který nerozhoduje sám o sobě. Je to úředník pod neustálým tlakem kontrolních institucí. Ale některým to asi tak vyhovuje.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

JUDr. Manager | 11. 05. 2007 14:38

Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Jsou definovány základní úkoly závodní preventivní péče: hodnocení pracovního prostředí a potenciálních rizikových faktorů; hodnocení pracovních podmínek a jejich vlivu na zdraví; soustavné sledování vývoje rizikových faktorů pracovního prostředí na pracovištích; vypracování individuálních a konkrétních návrhů rozsahu závodní preventivní péče pro jednotlivé podniky; hodnocení zdravotního stavu zaměstnance v rámci vstupních, periodických a výstupních prohlídek; odborná poradenská činnost pro zaměstnance a zaměstnavatele, včetně poradenské činnosti při kategorizaci prací;

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

JUDr. Manager | 11. 05. 2007 14:33

Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Pro každého zaměstnavatele platí povinnost mít uzavřenou smlouvu o výkonu závodní preventivní péče se zdravotnickým zařízením, které je pracovně nezávislé na daném zaměstnavateli (pro jednotlivé zaměstnance je vyloučena svobodná volba lékaře pro závodní preventivní péči) - Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Zákon 20/1966 o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 145/1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161), Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví, Nařízení vlády 178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, Vyhláška 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Robert Hajný | 11. 05. 2007 12:25

Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Vstupní a výstupní prohlídky jsou sice ze zákona. Nicméně se tímto chrání především firma před budoucí žalobou zaměstnance,že mu poškodila během výkonu povolání zdraví. Proto veškeré náklady by měl hradit zaměstnavatel. Firma si smluvně najímá lékaře pro výkon tzv. závodní preventivní péče. Je věci domluvy na jaké úhradě se dohodnou. Paradox je, že právě vyštření ORL při riziku hluku a pod. je hrazeno z prostředku ZP. Změstnavatel by měl zajistit ve spolupráci se smluvním lékařem závodní preventivní péče co možná nejnižší stupeň rizika a pokud to není možné měl by platit i toto vyšetření a ne ukrádat z prostředk ZP. Závodní preventivní péči si zaměstnavatelé stále spojují s bývalým závodním lékařem, který by se měl strat o zdraví svých zaměstnanců. Není tomu tak. Velké zahraniční firmy si uvědomují možnosti rizika žaloby svých zaměstnanců a proto věnují smluvnímu lékaři velkou pozornost. Je to také pro lékaře, dnes už však většinou profesionální společnosti se zahraniční účastí jako je SANTE, KARDIA,MEDICOVER, MediCare Opava a pod. velký business. Tyto společnosti mají k dispozici nejen lékaře ale také managery a také špičkové právníky.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

TR  | 11. 05. 2007 11:37

Re:Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Žadatelem o vstupní, či výstupní prohlídku je vždy zaměstnavatel. Problém je, že zaměstanavatel tyto prohlídky v rozporu se zákony odmítá platit. Takže své peníze vyžádám od pacienta na účetní doklad a poučím jej, že jeho zaměstanavel je povinen mu to proplatit. Nicméně mnohdy jsem se dostal do sporu s těmi různými manažery, kteří si najali různé advokáty a dokazovali mi , že nemám pravdu. Už nemám sílu se s nimi hádat a kasíruji vše cash. Nechceš platit, běž jinam. Tu druhou poznámku k riziku jsem - přiznám se , nepochopil. Ale není to bohužel tak jednoduché, pane kolego. Jako ostatně vše.....

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Vicsápi  | 11. 05. 2007 11:04

Re:Aby to nebylo tak jednoduché....

Poněkud mylne je veřejně prezentována takzvaná vstupní prohlídka. Vstupní prohlídka je prohlídkou pří každém nástupu na práci. Tím je míněno nejen prohlídka před nástupem do zaměstnání, ale při každé změně práce v rámci stejného zaměstnavatele. Prohlídku by měl platit ten, kdo je žadatelem; je-li žadatelem zaměstnavatel, tak by to měl hradit zaměstnavatel. Dále poněkud mylně je prezentováno hrazení prohlídek na rizikových pracovištích. Není pravdou, že to hradí pojišťovna plně. Nezbytnou součástí preventivní pohlídky je vydání lékařského posudku, a v sazebníku lékařských výkonů je výslovně uvedeno, že součástí hrazení není mj. vydání lékařského posudku.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Tomáš Rozsíval | 11. 05. 2007 08:25

Aby to nebylo tak jednoduché....

Pravidelné periodické prohlídky u pracovníků v nejrůznějších rizicích, např. hluk apod., jsou hrazeny plně zdravotními pojišťovnami ! Ale musí být přesně stanoven stupeň rizika a tzv. bezpečnostní referent v závodě tohle musí přesně sledovat. Jinak závodu hrozí poměrně vysoké pokuty! Viz pokyny Inspektorátu bezpečnosti práce ! Vstupní a výstupní prohlídky si hradí žadatel, ovšem zaměstnavatel má možnost mu účet od lékaře proplatit přesně tak jak výše popisuje pan doktor. Cenu lékařské vstupní a výstupní prohlídky si stanovuje vyšetřující lékař sám. Ceníky mají viset pro informaci v čekárně !

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.