Přejít na obsah

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) si chce podle serveru iHNed.cz pomocí nového elektronického systému pohlídat všechny lékaře a nemocnice tak, aby pacienty například zbytečně neozařovali rentgenem, nedávali jim zbytečné léky a neposílali je na zbytečná vyšetření. VZP tvrdí, že pomocí řízené péče ušetří od roku 2011 sedm až deset miliard korun ročně...

Zpět na článek

Přidání komentáře

V diskuzi celkem: 54 příspěvků
*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Diskuse

Řazeno od nejčerstvějších příspěvků (Řadit podle vláken)

pepa novak  | 3. 11. 2008 20:25

Re:To se budeme divit!

Milý pane kolego , myslím, že máte zbytečné starosti. On se jistě někdo najde, kdo to zatáhne. Cituji z dopisu VZP. ... Výsledky mechanizmů za rok 2007 v návaznosti na vyhlášku č. 612/2006 Sb. Vážený pane doktore... Tabulka Komplexní náklady na jednoho pojištěnce 5 334,20 Celostaátní průměr 7 312,65 Jelikož u Vašeho ZZ konplexní nákladovost nedosáhla 120% celostátního průměru, nebude u Vašeho ZZ za rok 2007 žádná regulační srážka uplatněna. .... Toť ekonomický výsledek úspory cca 2,5 mil. Kč. Tak co Vy na to, jako svazák? Hehe.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

nechápu- a záměry  | 3. 11. 2008 12:12

Re:Re:Komentář

To jsem já,ta nechápavá.Jak jste mi mohl tvrdit,že NEJSOU LIDI?Vždytˇuž tedˇsi sestry stěžují,jak furt píší. A ani NEJSOU PENIZE neplatí.Na slídění třeba jsou, ale slídění nebývá vidět.Na kapitál taky jsou.Prostě peníze se investují podle priorit a záměrů investujících. Podle mne je ten ,,záměr" to nejdůležitejší.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Jiri Wicherek  | 3. 11. 2008 09:22

Re:Komentář

Hmmmm, zda se, ze onen znamy "Velky bratr" bude proti tomu pouhym trpaslikem. Kdyz si tak vzpomenu, jakych popotahovani se dostalo lekarum za to, ze se tu ci onde nasla bedna zdravotnicke dokumentace s jejich podpisy.....

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:09

Komentář

Tyto informace jsou zneužitelné nejen bulváry jako je Blest či AHA. Těch subjektů může být nespočet včetně zdravotní pojišťovny, která se tak dostane k informacím, které dnes nemá. A tím jsou osobní a hlavně rodinná anamnéza. Podle toho udělá "pojistný balíček" na míru pojištěnce a vzhledem k neexistenci standardů zdravotní péče hrazené z v.z.p. .......

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:04

Národní registry 9

15. Národní registr pacientů s diabetes mellitus V registru jsou zpracovány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a sociodemografické údaje související se zdravotním stavem pacienta, údaje o onemocnění a jeho léčbě, a to typ diabetes mellitus, doba vzniku onemocnění, provedená základní vyšetření (diabetologické, oftalmologické, podiatrické) a výkony (edukace, vyšetření glykovaného hemoglobinu, vyšetření lipidogramu, vyšetření mikroalbuminurie, cévní invazivní výkony), přítomnost komplikací diabetes mellitus (retinopatie, nefropatie, neuropatie, syndrom diabetické nohy, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda), údaje o způsob terapie (antidiabetická léčba, hypolipidemika, antihypertenziva); údaje potřebné pro identifikace poskytovatele. Po uplynutí 5 let po úmrtí nemocného jsou osobní údaje anonymizovány. 16. Národní registr neurovaskulárních onemocnění V registru jsou zpracovány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, sociodemografické údaje související se zdravotním stavem pacienta, údaje o onemocnění a jeho léčbě, začátek onemocnění, průběh, komplikace, údaje potřebné pro identifikace poskytovatele. Po uplynutí 5 let po úmrtí nemocného jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:03

Národní registry 8

14. Národní registr dětských úrazů V registru jsou shromažďována data týkající se vlastního úrazu, charakteru zdravotního poškození, aplikovaných léčebných postupů a jejich výsledků, okolností, za kterých se úraz stal a jeho příčin. V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta (dítěte) a údaje související s jeho zdravotním stavem ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě. Jednotlivé oddíly registru zahrnují kromě základní identifikace dítěte podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu zdravotnické záchranné služby, údaje o primárním transportu, podrobný záznam o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb. V další části registru jsou oddíly popisující výsledek terapie a zadání údajů pro odeslání do evropské tarumatologické databáze. Po uplynutí 10 let od roku úrazu jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:02

Národní registry 7

12. Národní registr asistované reprodukce V registru jsou zpracovávány všechny zahájené léčebné procesy asistované reprodukce, kde dochází k odběru oocytů, k jejich oplození nebo k manipulaci s embryi, včetně embryotransferu a kryokonzervace či rozmrazení po kryokonzervaci. Popis každého procesu asistované reprodukce obsahuje osobní údaje potřebné pro identifikaci ženy, které bylo provedeno umělé oplodnění, osobní anamnézu ženy, které bylo provedeno umělé oplodnění, údaje související s jejím zdravotním stavem a diagnostické údaje související s provedením umělého oplodnění; údaje o zdravotním stavu muže, u kterého byl proveden odběr zárodečných buněk za účelem oplodnění; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, který provedl asistovanou reprodukci. Po uplynutí 30 let od roku předání osobních údajů jsou tyto údaje anonymizovány. 13. Národní registr lékařského ozáření V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, sociodemografické údaje související se zdravím pacienta, údaje související s provedením radiodiagnostického výkonu, výkonu nukleární medicíny, radioterapeutického výkonu; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení bylo ozáření provedeno. Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:01

Národní registry 6

10. Národní registr kardiovaskulárních intervencí V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a datum provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení byla intervence provedena. Po uplynutí 5 let od úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 11. Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta, údaje související se zdravotním stavem uživatele substituční látky, informace o výsledcích vyšetření, léčbě substituční látkou, o její změně nebo ukončení; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele předávajícího údaje o substituční léčbě do NZIS a poskytovatele, kterému byla předána zdravotnická dokumentace pacienta po ukončení substituční léčby. Po uplynutí 20 let od roku nahlášení jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 09:00

Národní registry 5

9. Národní registr nemocí z povolání V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje související se zdravotním stavem pacienta, údaje o nemoci z povolání (datum zjištění nemoci z povolání, diagnóza nemoci, odpovídající položka seznamu nemocí z povolání uvedená v jiném právním předpise, datum, od kterého nemoc již není nemocí z povolání); údaje potřebné pro charakterizaci rizika onemocnění nemocí z povolání (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc z povolání vznikla, rizikový faktor pracovních podmínek, který nemoc z povolání způsobil, expozice tomto faktoru, kategorie práce), identifikace zaměstnavatele (sídlo, identifikační číslo organizace, odvětvová klasifikace ekonomické činnosti), identifikace poskytovatele a datum vyhotovení hlášení. Po uplynutí 40 let od roku nahlášení nebo 5 let po úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 08:58

Národní registry 4

7. Národní kardiochirurgický registr V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán předpokládané operace), operační informace (datum operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce intenzivní péče zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta); údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení byly provedeny kardiochirurgické operace. Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány. 8. Národní registr kloubních náhrad V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, předoperační informace (osobní a rodinná anamnéza, diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán předpokládané operace), operační informace (datum operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci včetně podrobné identifikace všech komponent použité umělé kloubní náhrady); údaje potřebné k identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení byla implantace provedena. Po uplynutí 5 let od roku úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 08:57

Národní registry 3

5. Národní registr vrozených vad V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci matky a dítěte; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav matky a dítěte, osobní a rodinná anamnéza matky a dítěte, diagnostické údaje a průběh těhotenství, zjištěná vrozená vada plodu/dítěte, rok narození a profese otce; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, který vrozenou vadu diagnostikoval. Po dosažení 10 let věku narozeného dítěte jsou osobní údaje anonymizovány. 6. Národní registr potratů V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci ženy; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav ženy, údaje vztahující se k potratu, osobní anamnéza, údaje o druhu potratu, diagnóze zdravotního důvodu, antikoncepci; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení byl výkon proveden a údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, který výkon provedl . Po uplynutí 10 let od data potratu jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 08:56

Národní registry 2

3. Národní registr rodiček V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci rodičky; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav rodičky, údaje ve vztahu k těhotenství a porodu a se zdravotním stavem narozeného dítěte, údaje o průběhu těhotenství (prenatální péče, komplikace) a porodu (druh, indikace, komplikace, léky), stavu matky a narozeného dítěte při propuštění, zdravotní charakteristika narozeného dítěte; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k porodu nebo k poporodnímu ošetření rodičky. Po uplynutí 10 let od roku porodu jsou osobní údaje anonymizovány. 4. Národní registr novorozenců V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci matky a novorozence; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav matky a novorozence, porodní údaje, zdravotní stav novorozence, léčba a komplikace, údaje o zdravotním stavu při propuštění novorozence ze zdravotnického zařízení, rok narození otce; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele, v jehož zdravotnickém zařízení se dítě narodilo, popřípadě kde byla dítěti poskytnuta lůžková zdravotní služba. Po uplynutí 10 let od roku narození jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Jiri Wicherek  | 3. 11. 2008 08:50

Re:Národní registry

Hmmm, soudim, ze redakce deniku Blesk, Aha, Sip.... jiz dnes pripravuji prunik do techto registru.... Nastesti nejsem celebritou:-)))

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Adéla Becková | 3. 11. 2008 08:25

Národní registry

Pozorně čtěte, jaké informace se budou BEZ SOUHLASU pacienta shromažďovat v tzv. národních registrech popsaných v zákoně o ZS. Národní zdravotní registry 1. Národní onkologický registr V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním včetně klasifikace novotvaru, údaje o léčbě (operace, radioterapie, chemoterapie, hormonální, jiná), poskytování sekundárních preventivních zdravotních služeb a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a Po uplynutí 5 let od roku úmrtí pacienta jsou osobní údaje anonymizovány. 2. Národní registr hospitalizovaných V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje ovlivňující zdravotní stav pacienta, údaje vztahující se k hospitalizaci, o přijetí, diagnostické údaje o průběhu a léčbě nemoci (operace, komplikace, nákazy), osobní anamnéza, stav pacienta při propuštění a potřeba další zdravotní péče; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele poskytujícího lůžkové zdravotní služby. Po uplynutí 5 let od roku ukončení lůžkové zdravotních služby jsou osobní údaje anonymizovány.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 3. 11. 2008 07:47

Re:Re:Re:Re:Re:predavani informaci

Normální praktik nemá problémy se zmnalostí svých pacientů. A pokud pacient nemá zájem předávat informace, nese si riziko své smrti sám!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 3. 11. 2008 07:29

Re:Re:Re:Re:nechápu to vůbec

Toto šetření VZP také nechápu. Pokud nás donutili připlácet našim pacientům i na plenky formou regulačních mechanismů, pokud jsme nechtěli pacientům připlácet, museli jsme je odeslat ke specialistům, kde VZP kromě kalhotek musela zaplatit navíc i vyšetření. VZP šetří za každou cenu: Šetřit ať to stojí, co to stojí! Tak dopadne jistě i Vepřekův šetřící program!!!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 3. 11. 2008 07:16

Re:unik informaci

Projekt VZP je pro lékaře časově neúnosný!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 3. 11. 2008 07:14

Re:A co náklady ?......

Nepochybuji, že náklady budou několikanásobně vyšší než úspory!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 3. 11. 2008 07:12

Re:Re:propojením k šetření

Když pacouch nepřinese nálezy, nemohu ručit za jeho léčbu. Případná smrt je jeho věcí!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

 | 3. 11. 2008 07:09

Re:Re:řízená péče

Co ale ta řízená péče bude stát!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Bohumír Šimek  | 3. 11. 2008 06:54

To se budeme divit!

To se budeme divit až se nám virtuální úspory promění v reálný deficit! Kdo to pak zaplatí? Pacient a jeho ošetřující lékař!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Jiri Wicherek  | 2. 11. 2008 18:10

Re:Re:Re:Re:predavani informaci

Pokud pacient pocituje nezmernou touhu sve udaje "vyvesit" na inetu, nic mu nebrani zridit si vlastni stranky.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

katango  | 2. 11. 2008 10:41

Re:Re:Re:predavani informaci

Žádné údaje o pacientech na netu !

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Pic  | 2. 11. 2008 10:15

Re:Re:predavani informaci

Data o pacientech na internetu pouze se souhlasem pacienta!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

katango  | 2. 11. 2008 09:22

Re:predavani informaci

Souhlasím ,s tou výhradou,že názvy požíraných léků by měli mít někde napsaný.Ono těch malejch bílejch je fakt moc...

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Pic  | 2. 11. 2008 09:20

Re:řízená péče

Vidím to stejně, jako Martina.Pokud řízená péče neprojde jako reforma - tak se zařídí, že řízenou péči zavede VZP - potřebné se doladí dodatečným zákonem "potichu" a řízená péče bude, i kdyby trakaře padaly...

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

MMM  | 2. 11. 2008 07:57

predavani informaci

K ziskani informaci,kde a kde byl pacient lecen,mne staci spravne odebrat OSOBNI ANAMNEZU, popripade si promluvit s rodinou. Pokud chci znat vysledky vysetreni,tak mi je pacient bud donese, nebo o ne pozadam jinym zpusobem. K toku informaci mezi kolegy z jiny ZZ nepotrebuji server pojistovny.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

cifo  | 2. 11. 2008 06:54

Re:Pouze Izip?Spíme?LK?

LK nespí, jenom tise souhlasi

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

L.Konečný | 1. 11. 2008 23:30

Re:Pouze Izip?Spíme?LK?

Jinak:je to dokonalejší cesta(poučena z chyb I.privatizace)k zisku.Nesouhlasím s Vašim"Vepřovým kolenem".Važme si svého nepřítele! Odpovědět Re:Re:Re:blbneme na kvadrát Autor: L.Konečný | přidáno: 23:05, 1.11.2008 1.Myšlenka ŘÍPu v ČR vzniká již přes deset let. 2.Nejedná se o originál. 3.Zdrojem je Kalifornie,cca 12% území USA. 4.Je zájem implantace omezeného systému z cca 12%USA na 60% ČR(ale je zde zájem dalších ZP). 5.Systém není 100% efektivní a má svá velká negativa(USA).Zdokladováno. 6.Iniciátoři a hybatelé systému nesledují zájem lékařů(typicky česká modifikace-Aljaška),ale ani zájem pacientů,ale zájem zisku(z 220mld to může být hodně). 7.Pohybujeme se v úrovni zájmu globalizace,kdy budou dravci a lovení,nasyceni a sežráni(pateticky vzato). Pozn.:O koho tedy půjde?Pozn.:"je to pouze izip",je tedy irelevantní. Odvolávám se i na "Martinu".

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

L.Konečný | 1. 11. 2008 23:29

Pouze Izip?Spíme?LK?

IZIP toto není.Je to vyšší kvalita.Podstatou této kvality je její větší propracovanost.Propracovaností tohoto systému je skutečně ušetřit,lépe řečeno získat peníze.Získat peníze pro determinátory.Podstatou je nahnat pacienta do sítě,ale ne pouze jeho.Podstatou je vytlačit lékaře s jeho úsudkem a rozvahou na okraj peněžních toků.Čím?Úplným předáním informací o pacientovi.Podstatou je jeho nahraditelnost(lékaře).Devalvace jeho posice v procesu a tím nastolení potřebné(pro pojišťovnu)ceny práce tohoto.Čím?Forrmulací smlouvy a beyvýchodností smluvního lékaře. Jsme si vědomi situace?Anebo je to jinak?kde jsou validní informace?Kde je nějaká diskuse-výměna informace?Kde jsou odborníci lékařů,právníci...?

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Kony | 1. 11. 2008 23:23

Re:nechápu to vůbec

Enem Vás chcu kolego pozdravit.Řežte je, parchanty(i ty z oboru)!A propos:kde je teď diskusa praktika:ňák to fórum,kýho šlaka ,nejsu schopen doladiť...S pozdravem...L.K.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

L.Konečný | 1. 11. 2008 23:14

Re:řízená péče

Safra,ženskochlape,že já mlátím hubó!Je potřeba dycky klesnót níž,a pořádně se kókat!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

L.Konečný | 1. 11. 2008 23:05

Re:Re:Re:blbneme na kvadrát

1.Myšlenka ŘÍPu v ČR vzniká již přes deset let. 2.Nejedná se o originál. 3.Zdrojem je Kalifornie,cca 12% území USA. 4.Je zájem implantace omezeného systému z cca 12%USA na 60% ČR(ale je zde zájem dalších ZP). 5.Systém není 100% efektivní a má svá velká negativa(USA).Zdokladováno. 6.Iniciátoři a hybatelé systému nesledují zájem lékařů(typicky česká modifikace-Aljaška),ale ani zájem pacientů,ale zájem zisku(z 220mld to může být hodně). 7.Pohybujeme se v úrovni zájmu globalizace,kdy budou dravci a lovení,nasyceni a sežráni(pateticky vzato). Pozn.:O koho tedy půjde?Pozn.:je to pouze izip,je tedy irelevantní.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

L.Konečný | 1. 11. 2008 23:05

Re:Re:blbneme na kvadrát

Ovšemže máte pravdu.Ovšemže IZIP toto však není.Je to vyšší kvalita.Podstatou této kvality je její větší propracovanost.Propracovaností tohoto systému je skutečně ušetřit,lépe řečeno získat peníze.Získat peníze pro determinátory.Podstatou je nahnat pacienta do sítě,ale ne pouze jeho.Podstatou je vytlačit lékaře s jeho úsudkem a rozvahou na okraj peněžních toků.Čím?Úplným předáním informací o pacientovi.Podstatou je jeho nahraditelnost(lékaře).Devalvace jeho posice v procesu a tím nastolení potřebné(pro pojišťovnu)ceny práce tohoto.Čím?Forrmulací smlouvy a beyvýchodností smluvního lékaře. Jsme si vědomi situace?Anebo je to jinak?kde jsou validní informace?Kde je nějaká diskuse-výměna informace?Kde jsou odborníci lékařů,právníci...? Jinak:je to dokonalejší cesta(poučena z chyb I.privatizace)k zisku.Nesouhlasím s Vašim"Vepřovým kolenem".Važme si svého nepřítele!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

aqualife  | 1. 11. 2008 19:15

Re:Re:Re:nechápu to vůbec

No víte já se neptal jestli inkontinence moči má být vyšetřena urologem,v tom mám celkem jasno :-) Můj dotaz zněl jestli si doopravdy myslíte že pro předpis na plenkové kalhotky či plínky se má běhat za urologem. Tedy abych to ještě upřesnil-pravidelně?

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Ekdyson . | 31. 10. 2008 23:46

O upřímné pacientce

Pane doktore, vložky Tena mi už nepředepisujte, dcera již přestala menstruovat.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

pospec | 31. 10. 2008 19:00

Re:Re:nechápu to vůbec

samozřejmě by si je měl pacient koupit. Předepsat by je měl urolog po urologickém ověření inkontinence což jako obvoďák celkem nemohu. A předpis urologa samozřejmě na vážnou a těžkou diagnosu a ne každému. Připadá mi jako praktikovi dosti trapné předepisovat něco na virtuelní diagnosu kterou nemohu ověřit.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

aqualife  | 31. 10. 2008 18:32

Re:nechápu to vůbec

Pane kolego,jste doopravdy přesvědčen že kvůli předpisu plínek se má chodit za urologem ???

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Tomáš Rozsíval  | 31. 10. 2008 18:22

Re:Prosím o informace dopředu

Systém IZIP, pane kolego, měl alespoň tu výhodu, že zpočátku financoval poměrně slušně sběr rodných čísel a papírů na pojištěnce. Z těch peněz jsem si perfektně vybavil ordinaci výpočetní technikou, internetem, atd. Dnes už IZIP není k ničemu a obávám se, že už to snad ani nefunguje. Sice mi občas chodí na PC záznamy IZIP se jmény pacientů a kde byli ošetřeni, ale nic víc se stejně nedozvím. K čemu mi to má sloužit, to jsem dosud nepochopil....

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Tomáš Rozsíval  | 31. 10. 2008 18:16

Re:blbneme na kvadrát

Ovšemže to potulování bez žádanek není věcí lékaře. Konzumace lékařské péče je bezbřehá, jinak řečeno, pacienti mají zákonem zaručenou svobodnou volbu lékaře, což znamená, že ke svému praktikovi vůbec nemusejí chodit a bloudí mezi AS. Povinností AS ovšem je o tom udělat písemný záznam a poučit pacienta, aby ho předal svému RPL. Že to pacienti nedělají, to už není můj problém. Ovšem toto žádný systém vepřového kolene nezachrání. I nadále si tito lidé budou dělat co chtějí. Pokud sami nebudou muset podepsat smlouvy se svými ZP a být odpovědni až do hrdel a statků, jak se říká.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

pospec | 31. 10. 2008 18:00

nechápu to vůbec

Já už propojený byl přes izip,když fungoval,nikdo žádná data neukradl ale nikoho to taky nezajímalo. Pokud jsem vyšetřil akutní břicho udělal krve sono moč rtg a ekg a odeslal pacientka ad hospit, tak se to stejně za 2 hodiny všechno opakovalo protože praktik přece nic neví a neumí. Tak mně zajímá prakticky,jestli budu moci po zavedení řízené péče vyhodit pacienta který simuluje,jestli nebudu muset psát nemocenské za AS,brát quicky za kardiology a psát plinky za urology?? A jetli už konečně skončí věc jako lístek na peníze nebo 14 dní staré předoperační vyšetření včetně hiv pro oční zákrok v lokále ? zatím mi to dělá stále kolem 100 000 zbytečných tisků ročně- že astmatik nesmí zametat dvůr,lístek na peníze,žádost do domova důchodců,žádost o auto, berle, benzín ,příspěvek na mluvicí hodinky pro slepce, a posledmí novinka-potvrzení že pacient má nemoc kterou má a ne novou/ výmysl kooperativy pro doplatky PN/atd... pospec

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

cifo  | 31. 10. 2008 15:55

unik informaci

1.Lekař se bude hrabat v dokumentaci hodinu, bude ale ta dokumentace uplna? Ošetři tak mene pacientů, prodlouží se čekací doby, protože pojišťovny nove ambulance nenasmlouvaji, pacient se bude horšit a nez se dostane na plánované vyšetřeni, bude prevezen RZP do nemocnice. 2.Přístup kdekoho do zdravot.dokumentace bude mít za následek únik informací, o co dnes mají zaměstnavatelé zájem. Takže se lide budou divit, když nenajdou práci, když jim bude zamestnavatel vyhrozovat, když si přečtou v novinách s čím chodí k lékaři, choulostive udaje vedoucí k rozvratu rodin a pod. A veřte, vynese se všechno a nebude mozne zjistit, kdo to vynese. Vynášejí se důležitější věci. Ale bude to sranda, všichni budeme všechno o sobě vědet, vlastně budeme jedna velka rodina...

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Martina  | 31. 10. 2008 14:37

A co náklady ?......

VZP tvrdí, že pomocí řízené péče ušetří od roku 2011 sedm až deset miliard korun ročně, a slibuje, že tyto peníze dá na léčbu vážně a chronicky nemocných pacientů, informuje server. Z logiky věci nastřádat na jedné straně miliardy lze v jakékoliv společnosti. Na druhé straně by ale VZP měla zveřejnit náklady na řízenou péči, servis a aktualizaci systému, protože tu nikdo nebude asi dělat zadarmo. Na jedné straně položka výdaje, na druhé straně výnosy. Tvrzení, že od roku 2011 se tyto peníze vloží na léčbu chronických a vážně nemocných pacientů je pozitivní. Na druhou stranu pokud nebude součinnost lékařské veřejnosti, jsou a budou náklady na řízenou péči naprosto špatně investované peníze. Ale jak je tady tradicí, něco vymyslíme, nevíme, jak se to bude realizovat, zda realizace bude vůbec úspěšná, ale hlavně víme, co to přinese pacientům. Když pan ředitel Horák je tak hrdý na titul MBA, možná že by nějaké strategie přišla vhod. Nebo že by pan Horák zrovna chyběl, když se probíralo strategické řízení ? Možná že ano, protože VFN nebyla příliš úspěšně strategicky řízená a lékařské veřejnosti je dostatečně známo, že z finančních zdrojů MZ se v letošním roce po něm zaplatily dluhy. Aby i VFN byla připravena s čistým štítem pro statut akciové společnosti.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Sestra  | 31. 10. 2008 14:04

Re:a co ochrana osobnich udaju?

Jj, naprosto odmítám, aby o mně cokoliv sděloval jeden doktor druhému, pokud si to sama nevyžádám. Takhle to bylo za komančů. K doktorům nechodím raději vůbec, nemám čas na to, abych byla nemocná, natož na lítání po doktorech. Při hledání metastáz maligního melanomu mi neuroložka řekla, že CT je moc drahé vyšetření a že jsem určitě v pořádku. Tak se toho držím a raději nikam nechodím. Ať si pan Dr. Vepřek dává své údaje na Net sám, evidentně nemá co dělat.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

PL PL | 31. 10. 2008 13:23

Re:propojením k šetření

pokud vám pacient nálezy vůbec přinese, někdy to přinese najednou a mám to místo večerní detektivky, jink ale souhlasím s tím, že po internetu co nejméně údajů

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

miroslav  | 31. 10. 2008 12:23

propojením k šetření

Informace jsou jistě základ a důležité.V nemocnici se můžeme podívat,kdo kdy kde ležel,vše podle rodnéhéo čísly\ lO let dozadu.A je to ku prospěchu. Ale propojit tento systém navenek si nedovedu představit. Ani mezi zaměstnanci již nedocílíme,aby se do systému dívala přes momentálně prázdný terminál jakákoliv uklízečka. A pokud lékař není dobrý a nezná léky,tak i u nás se může stát,že se mu napíšou 2 ze stejné skupiny.Tady se pořád upozorNuje na to,že l lékař neví co napíše jiný,ale přece praktik to musí hlavně koordinovat a ev.třídit.To je základ.A na to mu stačí dát si dohramady zprávy od specialistů.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Martina  | 31. 10. 2008 12:18

řízená péče

Pan Vepřek si našel velmi dobře placené místo, VZP je toho příkladem i z minulosti, jako je IZIP. V dozorčí radě VZP jsou obsazeny posty jmény Šnajdr, Helerová, Hroboň a jejich snahou bylo prosadit řízenou péči. Když ne a.s., tak alespoň tímto způsobem ovládnout jak lékaře, tak pacienty. Vepřek figuroval ve firmě Tým DG Plus, která vznikla v roce 1997. Tato profitovala za vlády ČSSD z peněz Ministerstva zdravotnictví, kde se desítky miliónů korun posílalo bez jakékoliv kontroly na systém DRG. Jenže za vlády Součkové a Emmerové, které neznaly pojem DRG, zdroj financí ustal. Tým DG Plus v současné době vede soudní spor s firmou ICZ a.s. Ale co je důležité, že v této společnosti byl společníkem Tomáš Macháček, současný poradce ministra. Vazba Macháček a Vepřek je tedy vazbou společných cílů řízené péče. Proto Vepřek byl dosazen jako člen dozorčí rady do Pojišťovny VZP a.s., kde se točí rovněž miliónové částky a kde přece jenom není taková kontrola financí, jako u samotné VZP. Takže reforma se nakonec prosadí, nebude iniciována od MZ, ale od zdravotních pojišťoven. Účel bude splněn.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Jiri Zelezny | 31. 10. 2008 11:17

a co ochrana osobnich udaju?

"Během tří let pak hodlá propojit přes 20.000 lékařů se všemi nemocnicemi do elektronické sítě, ve které by si doktoři o pacientech našli všechny informace." Pan doktor Veprek by mel ve VZP dostat padaka.

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Petr Bouzek | 31. 10. 2008 11:17

Prosím o informace dopředu

Abychom se nemuseli dovídat, kdo si na novém projektu namastil kapsy, tak nám to sdělte rovnou dopředu. Nebo to bude jak s IZIPem. VZP zaplatí obrovské částky někomu za něco, co nakonec není ani její. Tohle bude to samé?

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 31. 10. 2008 11:10

Re:blbneme na kvadrát

Efekt samozřejmě, podobně jako s IZIPem, nulový!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

BLB  | 31. 10. 2008 11:09

Re:Co mne se týče,

Každý se chceme nějak živit nebo bavit!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Bohumír Šimek  | 31. 10. 2008 11:07

Administrativa roste, hurá!

Čas zavedením PC do ordinace se prodloužil na jednoho pacienta na dvojnásobek. Nikoliv ve prospěch pacienta. Čas zavedením sledování dle VZP se prodlouží dle mých odhadů na desetinásobek. Nikoliv ve prospěch pacienta. Pokud si praktický lékař udrží kázeň svých pacientů navzdory doporučení našich politiků o obcházení praktiků, je tato ekonomicky náročná akce zbytečná. Na mých pacientech VZP neušetří ani korunu!

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

Břetislav Zatloukal | 31. 10. 2008 10:50

blbneme na kvadrát

Lidi se budou volně, bezplatně, bez žádanek potulovat "zdravotním systémem" jako dosud a obvoďák?, internista?, neurolog? bude z internetu zjišťovat, kde všude dotyčný již byl a rozmlouvat mu další bezplatnou "konzumaci" zdravotní péče? S jakým efektem?

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.

katango  | 31. 10. 2008 10:29

Co mne se týče,

pokud opravdu nebude zbytí,uveřejním pouze co mí pacienti užívají.Víc nic.A i to mi připadá nesprávné.Už vidím,jak si na zabezpečení systému smlsnou hackeři.Co na ten plán VZP říká úřad na ochranu osobních údajů,nebo jak se jmenuje ? No a co z toho bude mít konkrétně Vepřek ? Nemá on taky nějakou firmu ?

Označit komentář jako nevhodný

Domníváte se, že tento komentář do diskuze nepatří? Řekněte nám to prosím.