Nystagmus - porucha oční motility

13. 1. 2009 0:00
přidejte názor
Zdroj: Redakce
Nystagmus je porucha oční motility. Patologický nystagmus je jedním ze symptomů očního, ušního nebo neurologického onemocnění. Cílem léčby nystagmu je umožnit pacientovi co nejlepší vidění bez kompenzačního postavení hlavy.


SUMMARY

Nystagmus is a eye mobility problem. Pathological nystagmus is one of the symptoms of an eye, ear or neurologic disease. The goal of the treatment is to maintain the best possible vision without compensatory head positioning.

Nystagmus jsou bezděčné, mimovolní pohyby bulbů, více nebo méně rytmické, opakující se v jistém sledu sem a tam.Podle směru pohybů rozlišujeme nystagmus horizontální, vertikální, diagonální nebo krouživý. Podle kmitů jej dělíme na kývavý (pendulující), kdy obě složky jsou pravidelné jako kyvadlo u hodin, a záškubovitý, kdy pomalá složka je sledována rychlým zpětným pohybem očí, rychlá složka je zřetelnější. Podle směru, kterým „bije“ rychlá složka, určujeme směr.

U nystagmu sledujeme amplitudu, což je rozsah kmitů (drobné, střední, hrubé kmity) a frekvenci, což je počet kmitů za minutu. Střední hodnoty jsou 250 až 300 kmitů za minutu. Třes očí je nystagmus s velkou frekvencí až 1000 kmitů za minutu a malou amplitudou. Některé nystagmy jsou celý život neměnné, jiné trvají týdny a měsíce a pak mizí. Vše záleží na vyvolávající příčině. Nystagmus je vždy bezděčný pohyb očí, ale lze jej přece jen jistým napětím svalů a cvičením vyvolat. Takové nystagmy vznikají u neurasteniků a hysteriků -hysterický nystagmus.

Fyziologický nystagmus

Neviditelný: Absolutní klid očí je zdánlivý, závislý na mechanismu fixace, věci pozorujeme střídajícími se okrsky ve fovea (jamka ve žluté skvrně na sítnici).

Optokinetický: Tento typ záškubovitého nystagmu je vyvolán pohledem na nehybné objekty z jedoucího vozidla nebo naopak na pohybující se předměty ze stacionárního postavení. Optokinetický nystagmus lze vyvolat u všech jedinců s normálními zrakovými dráhami a dobrým viděním.

Patologický (spontánní) nystagmus

Nystagmus očního původu: Jde obvykle o oboustranný, horizontální, pendulující (visící), někdy i krouživý nystagmus. Bývá u něj kompenzační postavení hlavy. Objevuje se hlavně tehdy, chybí-li centrální fixace od časného dětství. Příčinou mohou být amblyopie, zákaly rohovky, kongenitální katarakty, kongenitální anomálie sítnice v centrální krajině, albinismus aj. Latentní nystagmus vznikne nebo se zvětší při pohledu každého oka zvlášť.

Vidění monokulárně při vyšetřování zrakové ostrosti je daleko horší než vidění zjišťované binokulárně. Vzácnější je trvale monokulární latentní nystagmus, jehož příčinou bývá výrazně snížené vidění pouze jednoho oka, např. u amblyopie s excentrickou fixací. Hereditární nystagmus se vyskytuje v některých rodinách u velkého počtu členů, kdy oči bývají obvykle značně amblyopické. Někdy bývá nystagmus spojen se strabismem.

Nystagmus ušního původu: Poruchy labyrintu jsou vyvolány asymetrickými impulzy z labyrintu, vzniká horizontální záškubovitý i krouživý nystagmus s rychlou složkou ke zdravé straně. Bývá spojen se závratěmi. Nystagmus a závratě při poruše labyrintu bývají příznakem Meniérovy choroby. Nystagmus bývá příznakem poruchy vestibulárního nervu.

Nystagmus nervového původu: Je výsledkem poruchy některé části mozku, způsobené nejčastěji zánětem, úrazem, krvácením, tumorem nebo intoxikací. Vzniká při poruchách jader vestibulárního nervu, bulbárními ložisky při roztroušené skleróze, při nádorech mozečku. Vertikální forma nystagmu je příznačná pro nádory čtverhrbolí, krouživá pro nádory prodloužené míchy. Z intoxikací vzniká nystagmus u otrav alkoholem, hypnotiky, dříve svítiplynem.

Do této skupiny intoxikačního nystagmu patří i nystagmus horníků, vznikající ve špatně odvětrávaných dolech na uhlí. Intoxikaci působí důlní plyny, hlavně kysličník uhličitý a uhelnatý a metan při nedostatku kyslíku. Rovněž další známky, bolesti hlavy a nespavost, ukazují na otravu důlními plyny. Nystagmus horníků je společně se žárovou kataraktou sklářů chorobou z povolání očního původu. Nystagmus nalezneme někdy i u počínající obrny zevních očních svalů ve směru akce postiženého svalu. Pohyblivost bulbu ještě nemusí být poškozena a na obrnu ukáže právě nystagmus.

Léčba nystagmu

Léčba nystagmu je málo účinná, přesto zahrnuje více metod. Při ametropii se dává brýlová korekce nebo i kontaktní čočky. Prizmatickou korekcí bází od nulového bodu je snaha posunout bulby k tomuto bodu a tím upravit kompenzační postavení hlavy. Sporné jsou aplikace botulotoxinu. Také léčba fenobarbitalem a fenytoinem nezaznamenala větší ohlas. Podobně i vizuální stimulace akupunkturou a pleoptika mají jen nepatrný efekt.

V některých případech je možné intenzitu nystagmu a postavení hlavy zlepšit chirurgicky, výsledky jsou ale minimální. Anderson a Kestenbaum jako první realizovali posun postavení očí na normalizaci postavení hlavy. Vychází se z toho, že hlava nemocného je otočena ve směru rychlé fáze nystagmu, oči ve směru pomalé fáze nystagmu, kdy nystagmus nejméně ruší. Principem operace je oči rotovat do směru rychlé fáze nystagmu tak, aby v primárním postavení byla pomalejší fáze nystagmu s lepším viděním bez kompenzačního postavení hlavy.

Literatura

Hromádková, L.: Šilhání. Brno, IDVZP 1995.

Rozsíval, P. a kol.: Oční lékařství. Praha, Galén 2006.


Eva Zlochová, Oční ambulance, Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, Brno (e.zlochova@seznam.cz)

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?