Obsedantně kompulzívní porucha, její léčba a farmakorezistence

15. 1. 2013 11:16
přidejte názor
Zdroj: Redakce

Souhrn Obsedantně kompulzívní porucha (OCD) je relativně běžným problémem. Výzkum konzistentně ukazuje, že farmakoterapie inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SRIs) a kognitivně behaviorální terapie klinicky významně zlepšují symptomy poruch. I přesto řada pacientů stále vykazuje příznaky OCD díky neadekvátnímu přístupu ke kombinované terapii nebo nedostatečné reakci na monoterapii. Kognitivně behaviorální terapie užívá technik, které vystavují pacienta stresovým situacím a zároveň jim brání v tom, aby reagovali svým obvyklým způsobem. Mnoho studií se také zaměřilo na zhodnocení účinnosti augmentace antipsychotiky v případech OCD rezistentních k SRI. Augmentace je indikována u pacientů, kteří byli léčeni maximálními dávkami SRI po dobu 3 měsíců bez zlepšení stavu. Bohužel pouze asi třetina SRI rezistentních pacientů vykazuje pozitivní terapeutickou reakci na augmentaci antipsychotiky. I přes nasazení optimální farmakoterapie a kognitivně behaviorální terapie, a i po využití augmentace antipsychotiky nebo serotonergickými látkami, okolo 10 % pacientů zůstává rezistentních k terapii. Identifikovat faktory předurčující buď úspěch, nebo neúspěch terapie se zatím nepodařilo. Roli v tom může hrát celá řada faktorů: věk v době propuknutí poruchy, doba trvání poruchy, úroveň vzdělání, rodinná anamnéza, stupeň disociace, kognitivní deficit aj. Komorbidní diagnózy jsou také podstatné, zejména deprese a různé poruchy osobnosti. Klíčová slova obsedantně kompulzívní porVstoupit do diskuse