Očkování není jen pediatrický problém. Senioři je podceňují

15. 12. 2016 13:30
přidejte názor
Zdroj: Redakce

V souvislosti s ochranou proti infekčním onemocněním preventabilním očkováním se pozornost zaměřuje zejména na vakcinaci dětských pacientů. Méně se již myslí na populaci seniorů a chronicky nemocné, pro něž infekce a jejich komplikace mohou mít závažné, až život ohrožující následky. Pro posílení povědomí o ochraně seniorské populace vakcinací zařadila Postgraduální akademie divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta do svého vzdělávacího cyklu seminář na téma „Vakcinace – od pediatrie ke geriatrii aneb nejen děti potřebují očkování“. Akce se konala v Praze pod záštitou České vakcinologické společnosti ČLS JEP; garantem odborného programu byl předseda společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D. Příspěvky odborníků se tentokrát zaměřily na význam očkování proti papilomavirovým onemocněním, na očkování proti chřipce, problematiku herpes zoster, vakcíny proti pneumokokovým nákazám, na komplikace klíšťové encefalitidy a v neposlední řadě na problémy spojené se stárnutím imunity a polymorbiditou seniorů ve vztahu k účinnosti očkování. Přednášející z oborů vakcinologie, infektologie, imunologie a gynekologie se společně zamýšleli nad otázkami přínosů a výzev zejména v oblasti očkování seniorů. HPV vakcinace – ochrana před více karcinomy Očkování proti lidským papilomavirům (HPV) je v posledních letech spojováno především s ochranou proti karcinomu děložního hrdla. Jak připomenul doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph. D., dostupné vakcíny (bivalentní, kvadrivalentnVstoupit do diskuse