Lékaři se bojí o místa, musí podepisovat sporné smlouvy

podpis, dokumenty, smlouva

Mnozí lékaři se ocitají v právní nejistotě, rozčilují se a propadají depresím. Musejí podepisovat smlouvy, jež jsou ve vzájemném střetu.

Často je to po nástupu do prvního zaměstnání pracovní smlouva na dobu určitou, konkrétně na rok, ale vzápětí jsou nuceni podepisovat i kvalifikační dohodu, která je svazuje s nemocnicí až na deset let.

Touto druhou smlouvou se nemocnici upisují pod hrozbou až půlmiliónové finanční sankce, že z ní neodejdou pět let do a dalších pět let po složení atestace.

"Smlouvu mi neprodlouží"

Kvůli střetu těchto dvou smluv se lékaři obávají postihů v případě, že jim zaměstnavatel roční pracovní smlouvu neprodlouží, oni budou muset odejít a ještě splatit smluvní sankci za předčasný odchod.

„Nelze mít přece u téhož zaměstnavatele smlouvu pouze na rok a rovněž se zde zavázat ke službě na deset let. To je v naprostém rozporu,“ podivuje se mladý lékař, jenž si přál zůstat v anonymitě. Doplnil, že sankce za nedodržení kvalifikační dohody se liší.

„Pro kožní je to 150 tisíc, ale chirurg už by musel vracet půl miliónu,“ řekl Právu.

Toho, že jim zaměstnavatel smlouvu neprodlouží a oni budou muset platit, se lékaři děsí i v souvislosti s novou vyhláškou ministerstva zdravotnictví o předatestační přípravě. Tu úřad navzdory ostré kritice představitelů lékařských společností a České lékařské komory (ČLK) stále odmítá změnit.

Nelze mít přece u téhož zaměstnavatele smlouvu pouze na rok a rovněž se zde zavázat ke službě na deset let

„Vůbec není jisté, že mi nemocnice po roce smlouvu prodlouží,“ řekla Právu mladá oftalmoložka, jejíž jméno redakce zná. „A to pak budu muset platit sankci?“ rozčiluje se.

Že jsou obě smlouvy v logickém rozporu míní i právnička legislativního odboru ministerstva práce a sociálních věcí Mária Andraščíková. „V případě sporu je to otázka výkladu, jenž by příslušel soudu,“ řekla Právu.

Pokud by zaměstnavatel s lékařem neprodloužil trvání pracovní smlouvy a pracovní poměr by skončil uplynutím doby, automaticky by skončila i platnost kvalifikační dohody, předpokládají právníci ČLK.

„Ale je to v tomto případě nepříliš dobře legislativně pokryto,“ řekla k tomu právnička Ivana Kvapilová.
„Závazek zaměstnance je právně nevynutitelný,“ míní prezident ČLK Milan Kubek.

Ohodnoťte tento článek!