Program M.D.,Ph.D. ve Fakultní nemocnici v Motole

Titulní obrázek

„Fakultní nemocnice v Motole jako první fakultní nemocnice založila program nazývaný M.D.,Ph.D.. Cílem projektu, který běží již čtyři roky, je podpora nadaných absolventů lékařských fakult. V současné chvíli se již Fakultní nemocnicí v Motole pohybují čtyři desítky lékařů, kteří plní náročná kritéria kombinovaného programu,“ píše pro Zdraví.Euro.cz prof. MUDr. Anna Šedivá, náměstkyně pro vědu a výzkum ve FN Motol…

Fakultní nemocnice v Motole jako první fakultní nemocnice založila program nazývaný M.D.,Ph.D.. Cílem projektu, který běží již čtyři roky, je podpora nadaných absolventů lékařských fakult.

Hlavní podmínkou pro dnešní výchovu špičkových odborníků je osobnost a motivace lékařů. Pro orientaci v problematice moderní medicíny je ovšem důležité, aby postgraduální výchova, kromě klinické části, zahrnovala i praktickou zkušenost s vědeckou prací a aby byl kladen důraz na orientaci v moderních informačních zdrojích. K naplnění takových podmínek vznikl v roce 2003 ve Fakultní nemocnici v Motole program nazvaný M.D., Ph.D.

Tento prestižní program si klade za cíl umožnit nejlepším absolventům lékařských fakult připravovat se na své povolání v kombinovaném programu, ve kterém je možné získat titul Ph.D. a zároveň se připravovat k specializační zkoušce v daném oboru.

Specializační vzdělávání podle zákona 95/2004 je pro lékaře základem jeho budoucího povolání, je předpokladem získání klinických zkušeností a základní výbavou každého lékaře.

Ph.D. studium již není nezbytností, ale ve světle výše popsaného vývoje medicíny je výzvou pro progresivní lékaře, kteří chtějí dosáhnout svých met i ve výzkumných aktivitách a promluvit do rozvoje medicínských oborů. Ph.D. studium je potom také nutností při postupu lékařů v dalším budování své kariéry.

Bližší informace o programu můžete získat na stránkáchwww.fnmotol.cz nebo na
e-mailu: anna.sediva@fnmotol.cz

Fakultní nemocnice v Motole se rozhodla, ve snaze zachytit tyto trendy, vytvořit podmínky pro přípravu motivovaných lékařů a jako první fakultní nemocnice založila program nazývaný M.D.,Ph.D. neboli Kombinovaný program vědeckého a profesního vzdělávání. Cílem projektu je podpora nadaných absolventů lékařských fakult.

Do programu se hlásí absolventi lékařských fakult, kteří v daném roce vstupují do Ph.D. programu v jimi vybraných oborových radách a kteří zároveň pracují na klinickém pracovišti ve FN Motol.

Každý rok poskytne ředitel nemocnice 10 nejlepším studentům, kteří projdou vstupními pohovory, 0.5 úvazku na klinickém pracovišti. Během studia v M.D., Ph.D. programu pracují studenti na výzkumných projektech v rámci kvalitních vědeckých skupin lékařských fakult i Akademie věd.

Úspěšnost vědecké práce je měřena kvalitou publikací a kritériem úspěšnosti je publikační aktivita v mezinárodních impaktovaných časopisech. Kvalita vědecké i klinické přípravy je kontinuálně sledována a každoročně hodnocena.

V současné chvíli se již Fakultní nemocnicí v Motole pohybují čtyři desítky lékařů, kteří plní náročná kritéria kombinovaného programu. Dopad běžícího programu zanechává i za tuto relativně krátkou dobu svého trvání pozitivní stopu v dění nemocnice, a to jak v přípravě samotných kandidátů, tak v chodu klinik a ústavů FN Motol.

V prostředí současné medicíny a ve špičkových zdravotnických zařízeních je přítomnost takto vzdělaných lékařů nutností, která zajišťuje postavení a prestiž nemocnice i fakulty a je zárukou kvality poskytovaných služeb. Samozřejmým předpokladem jsou mezinárodní stáže a pobyty účastníků či absolventů programu, které dále zajistí mezinárodní úroveň české medicíny, nesenou budoucími osobnostmi lékařských oborů.

prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je náměstkyní pro vědu a výzkum FN Motol

Ohodnoťte tento článek!