V Dačicích stále chybějí lékaři

Dačičtí zastupitelé na svém posledním zasedání schválili darování souhrnu movitých věcí sloužících k zajištění zdravotní péče v celkové hodnotě přes tři miliony korun Jihočeskému kraji, který je zřizovatelem akciové společnosti Nemocnice Dačice.

Ke 30. dubnu totiž došlo k zániku příspěvkové organizace Nemocnice Dačice. Na jednání vystoupila také ředitelka dačické nemocnice Miroslava Člupková, která informovala o současném stavu nemocnice.
„V nemocnici provozujeme ambulance a z lůžkové části Léčebnu dlouhodobě nemocných a ošetřovatelská lůžka. Registraci na lůžkové oddělení rehabilitace nám bohužel ministerstvo zdravotnictví zamítlo,“ sdělila předsedkyně představenstva Miroslava Člupková.
„Zajímalo by mě, z jakého důvodu neschválilo ministerstvo zdravotnictví registraci na rehabilitaci,“ chtěl vědět například Pavel Antonů a další občané. „Ministerstvo zdravotnictví ani zdravotní pojišťovny důvody uvádět nemusí. Největším problémem je nyní v dačické nemocnici personální obsazení, takže kdokoliv má nějaký kontakt na lékaře, tak budu ráda, když ho poskytne,“ uvedla dále Člupková. Občany poté zajímala vize předsedkyně představenstva o dalším rozvoji zdravotnické péče a zřízení nemocniční lékárny. „Má vize závisí na personálním obsazení nemocnice.
Oslovili jsme zatím asi kolem 25 lékařů, hodně by jich rádo provozovalo soukromou praxi, ale do zaměstnaneckého poměru zatím nechtěl žádný. Ráda bych v nemocnici zřídila interní stacionář, tam by pacient strávil méně než 24 hodin. Pokud budou zdravotní pojišťovny ochotny zdravotní péči nasmlouvat. Dále bychom se chtěli zaměřit na léčbu starších občanů, zejména Alzheimerovy choroby. V současné době bohužel do nemocniční lékárny vhodný pracovník není,“ vysvětlila Miroslava Člupková.

Ohodnoťte tento článek!