„Vykořisťování“ absolventů, rozdíl proti „americkému modelu“

Titulní obrázek

Článek o programu M.D. PhD. pro postgraduální studenty vyvolal mezi čtenáři Zdraví.Euro.cz živou diskusi. Někteří z přispěvatelů kritizovali tyto programy jako údajný způsob „vykořisťování“ mladých lékařů. Autorka původního příspěvku, prof. Anna Šedivá v následujícím příspěvku vysvětluje, že pravý smysl tohoto modelu zůstal nepochopen…

Reakce autorky článku Program M.D.,Ph.D. ve Fakultní nemocnici v Motole na diskusní příspěvky čtenářů Zdraví.Euro.cz

Program M.D.,Ph.D., jak probíhá ve FN v Motole a jak je popsán v mém předchozím příspěvku (více ZDE), je nastaven přesně tak, aby zabránil situaci, kdy je mladý lékař neadekvátně hodnocen za svoji práci. Jedná se podle našeho názoru o přesně opačnou situaci, než jakou kritizuje Dr. Neugebauer.

Program v žádném případě není obecným přístupem k absolventům lékařských fakult, naopak, je každoročně a s předstihem vypisován jako výběrový a je po řádném přijímacím řízení umožněn 10 nejlepším uchazečům.

Úspěšný uchazeč je tedy plnohodnotným studentem Ph.D. programu, má ohodnocení Ph.D. studenta, které se z počáteční částky progresivně navyšuje s postupnými ročníky studia a dále s každým splněním povinností Ph.D. studenta, jak jsou předepsány danou oborovou radou. V diskutovaném M.D.,Ph.D. programu má navíc plat lékaře ve výši 0.5 úvazku.

Předpokladem účasti v M.D.,Ph.D. programu je také podání a úspěšné získání grantu GAUK, který s sebou opět přináší mzdové prostředky pro řešitele.

A v neposlední řadě, tito vybraní a motivovaní studenti se podílejí na progresivních pracovištích na výzkumných projektech, které potom pokrývají vědeckou činnost a dále přispívají na odměny řešitelů. V

celkové sumě se tedy vůbec nejedná o lékaře vykořisťované nemocnicí, naopak, nemocnice vychází vstříc, aby poskytla takto vybraným lékařům důstojné podmínky.

Program si neklade za cíl kopírování amerického modelu, ani to není možné vzhledem k systému vzdělávání lékařů, který je uplatňován v České republice.

Náš cíl je velmi prostý, snaží se v současném reálném prostředí připravit podmínky pro nadané mladé lékaře. Program je otevřen všem absolventům lékařských fakult, kteří budou vykonávat specializační přípravu ve FN Motol. Záleží na jednotlivých uchazečích, jak tuto možnost využijí.

Naše dosavadní zkušenosti jsou zatím výborné. Účastníci programu procházejí etapovým hodnocením v ročních intervalech, a v naprosté většině případů dosahují výrazného pokroku jak v Ph.D. programu, tak v získávání předpokladů v rámci specializační přípravy.

První Ph.D. studenti jsou nyní ve 4. roce jejich kombinovaného studia. Stupeň jejich připravenosti k „atestaci“ je velmi různý podle oboru a povahy jejich výzkumných projektů.

Zatím tedy ještě nikdo program neukončil a nejsou žádné zkušenosti s absolventy, které bychom mohli sdílet, navíc program začal ještě za platnosti původního systému postgraduálního vzdělávání. V současné chvíli, s ohledem na platnost zákona 95/2004, je M.D. část programu prodlužována na 8 let, tak, aby umožnila úspěšné zakončení obou složek M.D., Ph.D. programu.

Děkujeme všem za diskusní příspěvky a zveme všechny zájemce, aby se přišli podívat. Bližší informace vám mohu také poskytnout na e-mailové adrese – anna.sediva@fnmotol.cz

prof. MUDr. Anna Šedivá, www.Zdravi.Euro.cz

autorka je náměstkyní pro vědu a výzkum FN Motol

Ohodnoťte tento článek!