Přejít na obsah

16letý pacient a souhlas se zdravotní péčí

zpět
18.7.2013
právo, spravedlnost, zákony, soud
zvětšitprávo, spravedlnost, zákony, soudZdroj: Shutterstock

právo, spravedlnost, zákony, soud | Zdroj: Shutterstock

 

Může chlapec ve věku 16 let a 10 měsíců odmítnout psychiatrické vyšetření, ačkoli jeho matka s vyšetřením souhlasí? Vyšetření požaduje sociální kurátorka, kterou chlapec navštěvuje kvůli častým neomluveným absencím ve škole.

Předně je potřeba uvést, že podle občanského zákoníku se nabývá zletilosti dovršením 18. roku věku. Před dovršením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Nezletilí pak mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. V případě pacienta ve stáří 16 let a 10 měsíců (za předpokladu, že neuzavřel manželství) se tak jedná o nezletilou osobu.

Zákon o zdravotních službách je založen na tom, že zdravotní služby lze pacientovi poskytovat pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Zákon o zdravotních službách dále výslovně stanovuje, že nezletilému pacientovi se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní službu poskytnout bez souhlasu. Vždy je však třeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen situaci vnímat a vyjadřovat se.

Názor nezletilého je třeba respektovat

Vyjádří-li nezletilý pacient svůj názor, zaznamená se do zdravotnické dokumentace. V případě, že tento nezletilý pacient odmítá provedení psychiatrického vyšetření, je třeba jeho stanovisko respektovat i přesto, že rodič pacienta s tímto vyšetřením souhlasí. Zákon totiž dále výslovně stanovuje, že pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy mu zdravotní stav neumožňuje tento souhlas vyslovit, nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta.

Psychiatrické vyšetření nezletilého pacienta z důvodu častých neomluvených absencí ve škole nepovažuji za neodkladnou péči, jsem proto mínění, že názor tohoto nezletilého a pravděpodobně již dostatečně rozumově a volně vyspělého pacienta je potřeba respektovat, a to i přesto, že jeho matka s psychiatrickým vyšetřením souhlasí.

Závěrem lze konstatovat, že představa jak řešit právní otázky, kde se střetává vůle nezletilého pacienta, který však již je přiměřeně svému věku rozumově a volně vyspělý, s vůlí jeho rodičů, se vyvíjí. V rámci tohoto vývoje je však patrná stále vzrůstající tendence respektovat nezletilého pacienta jako partnera v rozhodování a aktivního účastníka léčebného procesu.

Vstup do právní poradny ZDE


Autoři

JUDr. Pavel Zajíc, zdravi.E15.cz

Komentovat článek: 16letý pacient a souhlas se zdravotní péčí

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

1 nejnovější komentář k článku 16letý pacient a souhlas se zdravotní péčí

Komentáře

1 komentář
matka dvou dětí odpovědnost  | 18. 07. 2013 09:43

To je sice pěkné, že je nutné respektovat názor nezletilého, ale nějak se mi u nás celkově vytrácí spojení "zvýhodňujících" práv s odpovědností za porušení povinností, zejména u dětí a mladistvých. Oni totiž moc dobře vědí už v mladším školním věku, že se jim v podstatě nemůže nic stát. Ale ty jejich povinnosti jim moc povinné a samozřejmé nepřijdou (samozřejmě jak kterým a jak co). Pokud tedy skoro 17 letý kluk nechce chodit do školy, tak ať jde pracovat, povinnou školní docházku má už nejspíš splněnou. Takhle velkého klacka asi nedonutí jít do školy ani rodiče, ani sociální kurátorka. V tom případě nechť se o sebe stará sám nějakou užitečnou prací, ale nenechá se vyživovat státem a rodiči.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné