Ad Den zdraví lékařů

Nejednota

Názory lékařů na proběhnuvší protestní akci České lékařské komory a roli prezidenta ČLK Milana Kubka. (Tempus Medicorum)

● Zásluhu na tom, že ČLK nikdo nebere vážně, má jenom samotné vedení ČLK. V minulosti předseda LOK, poté ČLK naštěstí již za mřížemi. Následující předseda LOK, poté ČLK vykonává funkci za neskutečné peníze, ale pro lékaře efekt minimální, pouze přiděluje kredity za akce, které ani nepořádá. Bohužel ze zákona se musíme podílet na budování kariéry dalšího možného politika. Výsledný efekt je již dostatečně známý.

MUDr. Jaroslav Gergic

● Jsem praktický lékař na malém městě a vesnicích. Vaše názory jednoznačně podporuji, ve vašem dopise máte absolutní pravdu, postoj vedení našeho sdružení praktických lékařů mne osobně mrzí a myslím, že není seriózní. Pokud budeme jako lékaři jednotní, máme šanci, pokud budeme i nadále nejednotní, tak nás definitivně zlikvidují…

MUDr. Dalibor Maršák

● Jsem ambulantní specialista a zaráží mě, proč jsou aktivity ČLK, která je jedinou platformou spojující nás všechny lékaře, neustále někým kritizovány a označovány tu za politické, tu za odborářské akce. Komora by měla být ochráncem našich práv a myslím, že se stávající prezident o to opravdu snaží, ať už šlo o nemocniční lékaře, nebo nyní převážně o ambulantní sektor.

Budiž mu za to dík. Je to nesmírně vysilující práce s pány politiky a zástupci pojišťoven, kteří za sebou ten politický „backing“ mají. Nedivím se, že mu někdy trpělivost dochází… O to více je potřeba, abychom jako stav byli jednotní a neviděli jen své vytržené problémy. Ve společném postupu je síla.

MUDr. Eva Polonyová

● Milý Milane, nejvíc bys pro zdravotnictví udělal, kdybys konečně přestal agitovat a škodit, nejlíp i se svou nechutnou partičkou kamarádů, co sis nechal zvolit do vedení ČLK za zásluhy o neúspěšnou akci DO. Většina slušných doktorů, kteří ovšem mlčí, Tě už nemůže ani cejtit.

David Rath je na Tebe ve vazbě jistě velmi hrdý, ale na to bys naopak neměl být hrdý Ty, byť jeho věrný žák a následovatel. David měl aspoň šmrnc, Ty jsi jen ubohá šmíra. Tykám Ti, protože jsme všichni odboráři. S pozdravem: Začni konečně být PREZIDENTEM lékařů, když už ses na to dal, a přestaň dělat politiku za naše peníze.

V pátek 1. 3. organizuje naše nemocniční lékařská odborová organizace výroční ples, na kterém se po celodenní náročné práci pobavíme a poveselíme s kolegy z celého spektra medicíny. Ples podporuje i okresní ČLK a zkus věřit tomu, že pro jednotu a spokojenost lékařského stavu udělá asi 100krát víc než Tvoje jeduplné aktivity a zpolitizované výzvy. Přijeď se podívat, jak skvěle se nám mimo LOK daří, dáme si skleničku, podebatujeme, třeba Ti otevřeme oči.

MUDr. Jirka Nováček, Mladá Boleslav

„Viribus unitis…“

Nechci se věnovat vlajkové lodi válečného námořnictva Rakouska-Uherska, a tedy historii, ale naopak žhavé současnosti. Již několik dní je právem věnována mediální pozornost další vlně protestů pracovníků ve zdravotnictví, které jsou namířeny aktuálně proti dopadům tzv. úhradové vyhlášky.

Ve své podstatě znamená citelné ekonomické postihy většiny zdravotnických zařízení za poskytování kvalitní a moderní zdravotní péče, a to navzdory proklamacím některých zástupců výše uvedeného ministerstva, že tomu tak není. Rozhodli jsme se tedy pro demonstraci svého nesouhlasu formou stávky a petiční akce.

Tuto akci považuji za navýsost správnou, protože je nutné, aby byla veřejnost objektivně informována o situaci, která v resortu je. Je to asi vládní folklor, že málokteré ministerstvo funguje bez potíží. Tak tomu je i ve zdravotnictví. Dosavadní pokusy o reformy jsou velmi zvláštní a vytvářejí se nesmysly, které byly kritizovány laickou i odbornou veřejností.

Za vše hovoří např. Ústavním soudem nakonec zrušené povinnosti opětovné registrace všech zdravotnických zařízení na straně jedné a na straně druhé zase prezidentem vetovaný zákon o nutném souhlasu obou rodičů k ošetření dítěte… A tak by se dalo pokračovat. Komu mají tyto nesmysly pomoci? Jak mohou takové zákony zlepšovat péči o pacienty? To opravdu selský rozum nebere.

Nedávno v PS prosazený zákon o elektronických receptech je jen dalším pokusem vytvářet dýmovou clonu kolem skutečných potíží, které v resortu jsou. A těmi jsou peníze, neboť ty jsou vždy a všude až na prvním místě. Jak už několikrát zaznělo od představitelů ČLK, tak je letitý problém tzv. státních pojištěnců.

Velice dlouho se vláda brání těmto oprávněným požadavkům. K tomu navíc přistupují ony avizované a očekávané dopady zmíněné úhradové vyhlášky. Jestli jsme drželi úroveň zdravotní péče na úkor ocenění lékařů a sester a dalších profesí doposud, tak v budoucnu to bude asi větší problém…

Před tím se snažíme varovat, a proto stávkujeme a zahájili jsme petiční akci, kterou zastřešila Česká lékařská komora jako nejvyšší profesní stavovská organizace, a díky jí za to. Chci touto cestou taky za všechny lékaře poděkovat prezidentovi ČLK dr. Kubkovi, který v posledních dnech opakovaně nesl svou kůži na onen mediální trh a vysvětloval a hájil naše stanoviska a oprávněné připomínky k činnosti ministerstva zdravotnictví.

Zejména jeho vystoupení v pořadu Hyde Park na ČT24 dne 28. 2. 2013 bylo sumářem kolegovy vysoce fundované argumentace k veškeré problematice a jsem přesvědčen, že se mu podařilo zaujmout i laickou veřejnost, a za to mu patří právem poděkování. Domnívám se, že i díky němu a jeho prezentaci našich připomínek dopadla i naše stávka dobře a byla povětšinou přijata pozitivně a rovněž petiční akce zdárně pokračuje. Proto mě mrzí jedna skutečnost, a sice že v médiích se objevovaly zprávy a informace, že ne všichni akci podpoříme, především praktičtí lékaři.

A tady jsme u onoho „Viribus unitis“… V jednotě je síla, společnými silami! Ano táhněme všichni za jeden provaz. Jak je možné, že média takto informují? Jestli to někdo z výboru SPL někde mediálně deklaroval, tak to byl názor jen úzké skupiny lidí, která rozhodně neměla podporu v této své politice mezi řadovými praktickými lékaři!

Vím o desítkách kolegů v mém okolí, kteří stávku podle svých možností podpořili, a stejně tak i petiční akci. Proto vás, kolegové, touto cestou prosím, abychom drželi spolu bez ohledu na obor či specializaci. Konejme opravdu společnými silami a podporujme svého prezidenta v jeho boji za nás všechny. Za lékaře, sestřičky, za všechny pracovníky ve zdravotnictví, za naše pacienty!

MUDr. Zbyněk Habrnal

praktický lékař, Šumperk

Ohodnoťte tento článek!