Ať chcípne sousedova koza? Nepřijatelné.

PharmDr. Lubomír Chudoba

Prezident České lékařské komory vyjádřil prostřednictvím médií názor, že by lékárníkům neměly být kompenzovány zrušené regulační poplatky ani ve výši 12 korun za recept, místo aktuálních
30 korun. Uvádí přitom, že plnou kompenzaci prý nedostali ani praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Nepřísluší mi hodnotit schopnost Lékařské komory prosadit spravedlivou kompenzaci pro část svých členů. Zásadně ale odmítám přízemní požadavek, aby tedy „chcípla koza“ i těm ostatním, v tomto případě lékárníkům.

Lékárny v České republice regulační poplatky vybírají, část z nich je pak pacientům kompenzuje. S touto primitivní marketingovou praktikou začaly kraje a rychle se přidal i největší lékárenský řetězec.

Státními orgány bylo bohužel toto obcházení zákona posvěceno. V nastalé situaci byly okolní lékárny nuceny reagovat, často za velmi drastických personálních a provozních podmínek.

Jinak byla ohrožena jejich vlastní existence.

Doktor Kubek, pro něj naštěstí, evidentně nikdy nic takového nezažil. Vyjadřuje se opět k tématu, kterému nerozumí.

Není to poprvé a pravděpodobně ani naposledy.

Je to škoda, neboť zmíněné vyjádření může devalvovat mnohé rozumné a oprávněné požadavky lékařů.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Ohodnoťte tento článek!