Babišův nepodarek

Andrej Babiš, Svatopluk Němeček,

Příští útok na Svatopluka Němečka by si zasloužil nějakou přínosnější kamufláž.

Válka mezi Andrejem Babišem a Svatoplukem Němečkem nabrala zaplať pánbůh sofistikovanější podoby, než bylo ještě nedávné obviňování z alkoholismu či vedení mediálních kampaní. Nicméně zdaleka neskončila. Jako by ministr financí neměl dost starostí s vlastním resortem, leze do zdravotnického zelí, kdykoli je to jen trochu možné.

Ani jako seminárka

Posledním velkým počinem v tomto směru byla velkolepá „analýza“ úhrad lůžkové péče, oficiálně vzletně nazvaná „Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění“. Tento nepodarek ovšem navzdory pozoruhodnému rozsahu a masivním datovým vstupům vzbudil mnohem více rozpaků než rozruchu. A také několik velmi znepokojivých otázek.

Připomeňme, že „analýza“, která spatřila světlo světa v půlce února poté, co si ji šéfredaktor Zdravotnického deníku vyžádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vychází z impozantního souboru údajů o úhradách lůžkové péče v období let 2009–2013, který si ministr financí vyžádal od zdravotních pojišťoven.

Přesvědčovací schopnosti Andreje Babiše jsou zjevně nezanedbatelné, neboť se jedná o data, která už se z pojišťoven marně snažil vymámit kdekdo včetně Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Ministr financí tato citlivá data obratem předal soukromé firmě SW Lab, ačkoli je pojišťovny poskytly výhradně Babišovu úřadu.

Z firmy pak vzešel nepodepsaný elaborát, který získaná data poskládal podle všelijakých, nezřídka podivných kritérií, ovšem o nějaké analýze nebo interpretaci nemůže být řeči.

Z akademických a metodologických pozic rozcupoval práci s daty v tomto díle ÚZIS. Výčet obecných výhrad lze najít na webu projektu DRG Restart, lze je ovšem také shrnout do tvrzení šéfa ÚZIS Ladislava Duška, podle nějž by podobný pokus o analýzu neprošel ani jako seminárka studenta druhého ročníku statistiky. Nepodepsaní autoři se ostatně usvědčili i sami, když v závěrečné kapitole své práce nebyli schopni dojít k jedinému jasnému závěru, pouze konstatovali, že jejich práce by mohla sloužit jako základ pro další analýzu.

Velmi užitečná data

Metodologická selhání, objevování Ameriky, případně minimální či žádný přínos pro debatu nad efektivitou finančních toků ve zdravotnictví však představují jen jednu sadu problémů, které v sobě „analýza“ nese. Ty další jsou spíše politického charakteru. Sem spadá především velmi sebevědomá práce s vysoce citlivými daty. Nedbalost zveřejněné „analýzy“ vyvolává dojem, že o dokument samotný v první řadě nešlo. Jako by vznikl jen tak nějak z povinnosti.

Zato obří masa vstupních dat by se mohla leckomu zatraceně hodit. Třeba firmě SW Lab, která poskytuje analytické a datové služby zdravotnický zařízením. Anebo některým dravým investorům v oblasti zdravotnictví, namátkou třeba Babišovu fondu Hartenberg Capital. Anebo některým politikům, kteří by mohli účelovou interpretací některých čísel solidně zatopit svým neoblíbeným koaličním partnerům.

Politické body kynoucí z problémů českého zdravotnictví lákají Andreje Babiše jako plamen můru. Jeho snaha přivlastnit si téma transparentního zdravotnictví na Němečkův úkor bije do očí natolik, že se o ní nejednou ublíženě mluvilo i na stranickém sjezdu sociálních demokratů. Účinnou obranu však Němeček zatím nenašel, takže se dá očekávat, že útoky budou pokračovat. Kéž by jejich kamufláž byla napříště alespoň přínosnější než nepovedená a nepodepsaná analýza.

Ohodnoťte tento článek!