Bezpečné očkování nejen proti tuberkulóze

Se zájmem jsem se seznámil s článkem zveřejněným ve Zdraví.Euro.cz dne 19. dubna 2010 s názvem Vakcinace proti TBC – posunout, nebo zrušit? Z informace v článku se totiž zcela vytrácí ve vyjádření předsedkyně společnosti praktických dětských lékařů základní podstatná skutečnost, jíž je nezbytnost dodržování postupu lege artis při očkování, a to ihned v rámci platné legislativy, s respektem k imunodeficientním i zdravým dětem.

Článek Vakcinace proti TBC – posunout, nebo zrušit? si můžete přečíst ZDE.

Je nezbytné si uvědomit, že neomluvitelná pochybení, k nimž došlo v přímé souvislosti s očkováním a iatrogenní poškození, měla za následek v ČR doložená úmrtí již nejméně 8 dětí (imunodeficience; pertuse).

Skutečnost, že odpovědní pracovníci ministerstva zdravotnictví (MZ) několik let neodpovídají na žádný z opakovaných oficiálních podnětů výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) s odborně vypracovaným řešením, o němž jsou ostatní odborné lékařské společnosti podrobně informovány, je v rozporu s veškerými etickými i právními principy. Se všemi důsledky.

Selhání centrálního orgánu státní správy (MZ) ovšem nezbavuje povinnosti lékaře postupovat při každém jednotlivém úkonu očkování lege artis.

Mezinárodně uznávaní imunologové jsou z povahy věci integrující. Jsou také prvními členy až později ustanovené České vakcinologické společnosti. Nepochybně tvoří důležitý odborný element členské základny České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Nelze proto bez zřetele na dnes narozené děti planě debatovat o budoucí legislativě v nedohlednu (vláda i parlament končí). V lékařské praxi platí aktuální každodenní respektování kontraindikací a postup očkování lege artis, jak dokládá Česká lékařská komora (ČLK).

Pokud to snad někdo zpochybňuje, dostává se do velkého odborného, etického, trestně i občansko právního problému. Např. jen těžké kombinované imunodeficience (SCID) se vyskytují u nás podobně jako ve Švédsku v četnosti přibližně 3/100 000 narozených dětí (Thon a Hammarström 2004; ČR a Švédsko jsou zakládající státy Evropské databáze primárních imunodeficiencí ESID).

Úmrtí prvních dvou SCID pacientů po kontraindikované BCG vakcíně aplikované v neonatálním období vedlo ve Švédsku k okamžitému posunutí očkování proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte.

Tímto opatřením, přijatém již v roce 1994, bylo ve Švédsku další iatrogenní poškozování dětí eliminováno (Romanus 2006). Jak je proto vůbec možné, že jsou stále v ČR děti po ověřených mezinárodních zkušenostech poškozovány?

Navíc je nutno zdůraznit, že se dodržování postupu lege artis netýká pouze BCG vakcíny, nýbrž každé živé nebo replikace schopné očkovací látky, včetně vakcíny proti rotavirům. I zde jsou známa a zveřejněna tragická úmrtí po kontraindikovaném očkování dětí s poruchou imunity.

Proto bylo mezinárodně respektovanými odborníky z oblasti imunologie na veřejném Semináři o problematice očkování v ČR v Parlamentu ČR dne 30. 3. 2010 Ministerstvu zdravotnictví ČR nabídnuto vypracování testu plošného včasného záchytu buněčných imunodeficiencí neinvazivním vyšetřením z pupečníkové krevní skvrny novorozence (TRECs), jež se úspěšně využívá ve Spojených státech.

Po zavedení TREC testu se ihned několikanásobně zvýšil preventivní záchyt potvrzených buněčných deficiencí (např. stát Wisconsin v roce 2008 četnost 12,4/100 000 novorozenců).

Nelze za stávajícího stavu poškozování dětí planě diskutovat o očkování, nýbrž řádně očkovat s respektováním absolutních (imunodeficience) i relativních (sekundární reakce u zdravých dětí) kontraindikací, na které dosud v ČR nebyl brán dostatečný zřetel.

Imunologové dokládají závažná pochybení a iatrogenní poškozování dětí v ČR, včetně neomluvitelných zbytečných úmrtí po vakcinaci, bez respektu ke kontraindikacím. Veřejnost, zákonodárci, rodiče, ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská komora i Státní ústav pro kontrolu léčiv jsou již informováni.

Pozitivní řešení je publikováno v odborném tisku a předáno médiím. Není pochyb o tom, že lze řádně a bezpečně lege artis očkovat posunem BCG vakcíny proti tuberkulóze do druhé poloviny prvního roku věku dítěte, čímž je u nás také zajištěna účinná prevence aviárních mykobakterióz.

Nikdo rodičům nemůže v bezpečném očkování dětí bránit. Platná legislativa ČR žádnou jinou možnost, než je posun BCG vakcinace, neumožňuje.

MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., Univerzitní centrum pro primární imunodeficience, Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně


Volně prodejné léky


Ohodnoťte tento článek!