Bohaté, či chudé pojišťovny?

peníze, daně, kalkulačka

V posledních dnech proběhly tiskem dvě protichůdné zprávy. Nejdříve vystoupil Petr Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic s názorem, že zdravotní pojišťovny navzdory krizi „bohatnou“. O pár dní později přišel náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr s tím, že rezervy pojišťoven během příštího roku dojdou a na zdravotní péči nebudou peníze.

Který z názorů je blíž pravdě? Obecně lze konstatovat, že ekonomický vývoj zdravotních pojišťoven byl v první půli letošního roku dotčen finanční krizí jen okrajově.

Koncem června však přišel očekávaný bod zvratu. Na dosud rostoucí konečné zůstatky základního fondu pojišťoven dopadl fakt, že příjmy zdravotního systému zůstávají na úrovni roku 2008, zatímco výdaje v roce 2009 dramaticky rostou.

To, že se tento stav významněji nepodepsal na zůstatcích účtů pojišťoven, je dáno dohodou mezi ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Na jejím základě byly na úhrady zdravotní péče přesunuty ostředky z provozního fondu a fondu prevence.

Jestliže však jsou výdaje na zdravotní péči již nyní daleko vyšší než příjmy z pojistného, je nutné se zaměřit na stanovení úhrad v roce 2010.

Nenechme se ukolébat relativně vysokými rezervami zdravotních pojišťoven. Právě jen díky těmto rezervám prozatím nehrozí dramatické problémy s platební schopností pojišťoven.

Nepodléhejme populistickým tvrzením, kterými se někteří jedinci snaží vytvořit dojem, že rezervy jsou vysoké.

Ohodnoťte tento článek!