Chceme udržet kvalifikované zdravotníky

pero, podpis

„Myslím si, že je vhodné informovat občany a pacienty o záměrech, které mají a budou mít pozitivní dopad na poskytování zdravotní péče v Ústeckém kraji. Krajská zdravotní, a. s. si je vědoma pracovních možností, které EU nabízí svým občanům,“ píše Ing. Petr Benda, předseda představensta KZ a.s.

Svobodný pohyb kvalifikované pracovní síly využívají nejen lékaři, ale i ostatní zdravotnický personál. Vedení KZ si je vědomo, že k odchodům kvalifikované pracovní síly nemůže přihlížet s rukama v klíně. Proto jsme spustili stipendijní program pro studenty lékařských fakult, ošetřovatelství a farmacie.

Děje se tak prostřednictvím Nadačního fondu KZ, a. s. a studenti se mohou rozhodnout, do které z nemocnic KZ, a. s. by v budoucnu chtěli nastoupit. Těmto studentům, našim budoucím lékařům, jsou vyplácena stipendia.

Studenti se tímto zavazují pracovat pro příslušnou nemocnici určitou dobu po ukončení studia. Snažíme se tak do budoucna zajistit dostatek lékařů pro jednotlivé nemocnice v různých medicínských oborech.

Dále nemocnice v Mostě a Chomutově nabízí až stopadesátitisícové nástupní bonusy, na které může lékař podle výše a typu své kvalifikace dosáhnout. Samozřejmostí je postgraduální vzdělávání, kdy máme v podstatě všechny lékařské specializace akreditovány a naši lékaři tak nemusí trávit dlouhé stáže mimo „mateřskou“ nemocnici.

Prakticky ve všech námi řízených nemocnicích budujeme centra excelence. Jsou to vysoce specializovaná pracoviště na kterých se provádí špičková medicína. Věříme, že takováto centra zvýší atraktivitu našich nemocnic pro lékaře a zajistí špičkovou péči o naše pacienty.

V případě, že by tato vláda trojkoalice zavedla placení školného, tak jak slibovala, zamýšlel bych se i nad možností z Nadačního fondu KZ toto školné studentům medicíny hradit. Samozřejmě jen tehdy, pokud by se stejně jak u stipendijního programu na určitou dobu zavázali pracovat v zařízeních KZ.

Jako sociální demokrat si myslím, že by to zároveň byla dobrá šance pro studenty z méně majetných rodin. Do Nadačního fondu by měly přispívat podniky, různé fondy a nadace, ale také spokojení pacienti či jejich příbuzní.

Doufám, že těchto přispěvatelů bude do budoucna co nejvíce, abychom mohli pomoci vystudovat a získat tak nové mladé lékaře. Stále náročnější realita nás nutí přemýšlet o způsobech, jak splnit náš závazek vůči pacientům. Věřím, že přijatá opatření, která jsem v krátkosti nastínil, nám k tomu pomohou.

Ohodnoťte tento článek!