ČLnK: Kdo vyváží léky? Lékárny to nejsou

Česká lékárnická komora odmítá tvrzení pondělního (10. 2. 2014) vydání deníku Dnes, že za nedostatkem některých léků na českém trhu stojí jejich vývoz lékárníky do zahraničí. Vyvážet léky mohou výhradně držitelé distribučních oprávnění, zjednodušeně řečeno distributoři, v žádném případě lékárníci či lékárny.

Přestože nelze v jednotlivém případu vyloučit porušení zákona, považujeme aplikaci kolektivní viny na všechny lékárníky za hrubě neprofesionální jednání novináře, který se pod článek podepsal. Zejména v době, kdy lékárníci, zastoupeni Českou lékárnickou komorou, vyvíjejí již několik let snahu o zpřísnění podmínek pro vývoz léčiv z České republiky. Doposud však poslanci tyto legislativní návrhy odmítali.

Vývoz léčiv z České republiky upravuje zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Podle něj mohou vyvážet léčiva z České republiky do zahraničí výhradně držitelé distribučního oprávnění. Tento postup, přestože způsobuje lékárníkům a pacientům trvalé obtíže se sháněním některých léčiv, je legální. Ve skutečnosti je právě on hlavním důvodem výpadků dodávek některých léčiv kvůli jejich reexportu. Tichou, ale aktivní podporu reexportu přitom cestou distributorů mnohdy poskytují také výrobci vyvážených léků!

V článku popisovaný způsob, kdy by měly některá léčiva hromadně skupovat lékárny a pak je dále prodávat prostřednictvím distribuce do zahraničí zakazuje zákon o léčivech. Zákaz byl do zákona vpraven na popud České lékárnické komory. Především však pro takové jednání lékárníků, tím méně pak plošné, nesvědčí výsledky kontrol Státního ústavu pro kontrolu léčiv ani informace ČLnK. V této souvislosti je také vhodné připomenout, že provozovatelem lékárny, stejně jako držitelem distribučního oprávnění může být po splnění příslušných podmínek kdokoli. Lékárna však nemůže v žádném případě získat distribuční oprávnění, proto také nemůže vyvážet léčiva nakoupená pro potřeby pacientů, jak tvrdí Dnes.

Česká lékárnická komora dlouhodobě vyvíjí snahu o přijetí legislativních změn, které by zpřísnily vývoz nedostatkových léků z České republiky. Článek zveřejněný v pondělním vydání Dnes tak spíše než cokoli jiného připomíná hledání senzace za každou cenu. Bez ohledu na to, zda při tom bude poškozena drtivá většina slušných lékárníků. Česká lékárnická komora vyjadřuje lítost nad publikováním nepodložených informací, jejichž důsledkem je poškození celého stavu a důvěry pacientů k lékárníkům.

Ohodnoťte tento článek!