Co přinese eHealth

stetoskop, klávesnice, počítač

Novela zákona o léčivech, kterou měla projednat březnová schůze Parlamentu České republiky, budí značné emoce u odborné i laické veřejnosti. Tato novela především opravuje formulační chybu v již platném zákoně, která zbrzdila start centrálního úložiště receptů.

KONCEPCE

Česká lékárnická komora straší veřejnost „velkým bratrem“, podstatně méně je však slyšet, že centrální databáze předepsaných a vydaných léčiv je pouze prvním opatřením z národní koncepce ministerstva zdravotnictví k vybudování elektronického zdravotnictví – eHealth – v ČR.

V této databázi najde každý pacient podrobné informace o svých lécích včetně všech zaplacených doplatků a poplatků. Dalšími plánovanými opatřeními jsou například registr lékařů včetně garantovaných informací o jejich kvalifikaci. Popřípadě možnost elektronického předávání zdravotnické dokumentace od předchozího k novému lékaři pacienta.

Celkovou koncepci eHealth doplňují plánované projekty elektronických občanských průkazů ministerstva vnitra, elektronických neschopenek ministerstva práce a sociálních věcí a možnost vyžádání elektronického výpisu z osobního účtu, který již dnes nabízejí některé zdravotní pojišťovny.

Za několik let proto bude pacient díky elektronizaci zdravotnictví mnohem lépe informován o svém zdraví, přímých i nepřímých výdajích na ně i o kvalifikaci těch, kteří ho léčí. Přitom bude mít absolutní kontrolu nad nakládáním s informacemi o svém zdraví.

NÁVŠTĚVA U LÉKAŘE

Pacient si nejprve vyhledá svého lékaře ve státem garantovaném registru, v němž budou uloženy doklady o jeho kvalifikaci. Poté si najde odborníka, který mu skutečně pomůže s jeho problémy, a objedná se k němu prostřednictvím internetu na přesný čas.

Při návštěvě lékaře pak jen vloží svůj elektronický občanský průkaz do čtečky čipových karet a zadá PIN. Tím mu povolí okamžitý přístup ke své zdravotnické dokumentaci uložené u jeho praktického lékaře, v místní nemocnici nebo u kteréhokoli specialisty, který ho již léčil.

Stejně bude moci pacient povolit přístup k seznamu léků, které běžně užívá. To lékaři při předepisování usnadní rozhodování o medikamentu, který bude vhodně doplňovat léky, jež již pacient užívá. Pacientovi se o tomto zpřístupnění odešle informativní e-mail nebo SMS pro případ, že by byl zneužit jeho elektronický občanský průkaz.

Předepsaný recept navíc zkontroluje centrální úložiště, a proto bude mít pacient jistotu, že skutečně dostal to, co pro něho bylo nejlepší. Elektronický recept se poté uloží na pacientovu čipovou kartu. Nakonec lékař vystaví účet pojišťovně, který pacient elektronicky podepíše zaručeným elektronickým podpisem ve svém elektronickém občanském průkazu.

Lékař také pacientovi vystaví elektronickou neschopenku, která bude odeslána jeho zaměstnavateli. Pacient proto nebude muset myslet na to, který z mnoha barevných papírků musí kdy a kam doručit. Jediné, co ho bude čekat, než se uloží do postele, bude návštěva lékárny.

KONTROLA Z DOMOVA

Teoreticky by si mohl pacient nechat doručit donáškovou službou léky na elektronický recept až domů, ale protože má lékárnu po cestě, předpokládejme, že si je chce vyzvednout hned. V lékárně pacientovi opět stačí jen vložit čipovou kartu do čtečky a zadat PIN a lékárník znovu zkontroluje, zda jsou léky pro něho opravdu nejlepší.

Tato již třetí kontrola je potřebná, protože automatika nedokáže někdy zohlednit všechny detaily a lékař a lékárník mohou, zjednodušeně řešeno, preferovat jiné oblíbené medikamenty, což vyplývá z jejich odlišných motivací. Záznam o vydaném léku se pacientovi automaticky zapíše do jeho osobního lékového účtu v centrálním úložišti receptů.

Z domova si pacient může prostřednictvím internetu zkontrolovat doporučené dávkování, ověřit cenu léku a jeho doplatek, případně i podobných léčiv obsahujících stejnou účinnou látku. Ze svého počítače může také zjistit, kolik a za co dostal lékař a lékárna zaplaceno od jeho zdravotní pojišťovny, nahlédnout do zdravotnické dokumentace u svého lékaře či zhodnotit jeho služby pro budoucí pacienty.

Klíčem ke všem těmto informacím je pro pacienta jeho elektronický občanský průkaz s elektronickým podpisem chráněným osobním číslem PIN. Díky němu má pacient naprostou kontrolu nad informacemi o svém zdraví.

Autor je lékař, IT specialista, člen pracovní skupiny eHealth na ministerstvu zdravotnictví pro přípravu EU projektů, senior business konzultant, Aquasoft

Ohodnoťte tento článek!