Dialog běží již léta

Reakce na článek Nejvyšší čas začít dialog (Zdravotnictví a medicína č. 2/2015).

Celoživotní vzdělávání lékárníků je jednou z hlavních priorit České lékárnické komory (ČLnK). Jeho příprava a organizace, včetně vydávání stavovského Časopisu českých lékárníků, probíhá od roku 2000 ve společnosti Lékárnická akademie, s. r. o., jejíž je Komora 100% vlastníkem.

K našim klíčovým vzdělávacím akcím patří každoroční cykly Interaktivních dispenzačních seminářů, Legislativních seminářů, Konference mladých lékárníků a desítky regionálních seminářů, které jsou věnované problematice vybraných onemocnění a skupin pacientů.

Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s odbornými farmaceutickými i lékařskými společnostmi a farmaceutickými fakultami. V předminulém roce jsme se rozhodli počet vlastních vzdělávacích akcí podstatně rozšířit. Nově například pořádáme tzv. Garantované kurzy ČLnK na téma poradenství při odvykání kouření, snižování hmotnosti, bezpečná farmakoterapie…

K diskusi ohledně výběru témat a kvalifikovaného odhadu zájmu členů Komory jsme přizvali nejen zástupce odborných farmaceutických společností, ale i virtuálních a klasických řetězců. Kvalitní vzdělávání je finančně nákladné a našim cílem je, aby nejen vložené prostředky, ale i energie a čas přednášejících i posluchačů byly maximálně zhodnocené.

Článek Nejvyšší čas začít dialog najdete ZDE.

Do systému celoživotního vzdělávání lékárníků ČLnK je dále každoročně zařazeno několik set seminářů a konferencí pořádaných externími vzdělávacími agenturami a společnostmi a jejich počet rok od roku stoupá. V loňském roce šlo v součtu o cca 800 vzdělávacích akcí přímo pořádaných, nebo garantovaných ČLnK, kterými prošlo přes 23 tisíc lékárníků. Jednotlivé vzdělávací akce mají přiděleného garanta – člena Komory, který odpovídá za odbornou úroveň vzdělávací akce. Zpětnou vazbu čerpáme i z dotazníků, které nám absolventi vyplňují.

V loňském roce skončil tříletý vzdělávací cyklus, v jehož průběhu by měl každý člen Komory nashromáždit minimálně 90 bodů. Bohužel cca jedna třetina členů Komory nesplnila, bez ohledu na to, zda jsou z nezávislých, nebo řetězcových lékáren. Na minulém sjezdu představenstvo Komory navrhovalo představenstvo určitá motivační opatření pro neplniče, jež však schváleno nebylo.

Jednou z priorit pro letošní rok je dojednat se zdravotními pojišťovnami obdobnou podporu vzdělávání, které dosáhli lékaři a stomatologové. Umožňuje nám to nově zavedené výkonové ohodnocení farmaceuta. Informaci o vzdělávání každého jednotlivého lékárníka může každý najít na webu ČLnK www.lekarnici.cz.

P. S. Závěrem považuji za nutné opravit tvrzení PharmDr. Davida Mendla, provozního ředitele společnosti Dr. Max, ze dne 23. 2. 2014 – v roce 2014 nepořádal Dr. Max dvě třetiny všech seminářů „obodovaných“ Českou lékárnickou komorou, ale jen necelých 12 %.

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Ohodnoťte tento článek!