Dobré příklady táhnou

peníze, korupce, úplatek

Současná vláda označila boj s korupcí za jednu ze svých největších priorit.
Základní dokument již byl schválen. Ministr zdravotnictví Leoš Heger představil nedávno iniciativu svého úřadu.

Všechny jeho zakázky nad 50 tisíc budou zveřejňovány v elektronickém systému, taktéž uzavřené smlouvy budou volně k dispozici na internetu. Pro zvýšení kontroly se rozhodovací pravomoc o zakázkách nad jeden milión korun přesune přímo na ministra, do této hranice budou rozhodovat jeho náměstci.

Větší část strategie souvisí s hospodařením přímo řízených organizací resortu. I jich se bude týkat zveřejnění všech potřebných dokumentů, nelze se již vymlouvat na obchodní tajemství. Všude, kde to bude možné, se stane jediným hodnoticím kritériem nabídková cena a využije se transparentnější elektronické aukce. Aby se zamezilo předražování zakázek, stanoví se maximální cena na základě povinného reportingu přímo řízených organizací ministerstvu.

Průměrné ceny dosažené na základě výběrových řízení se budou přehledně zveřejňovat pro možnost porovnání a snadného odhalení křiklavých odchylek. Navíc bude přísně zakázáno, aby uchazeči, či dokonce dodavatelé vzešlí z výběrového řízení sponzorovali nemocnice nebo jiná zařízení. Zavírat oči nesmíme ani nad korupcí týkající se lékařů.

Účelové hrazení pracovní cesty konkrétního lékaře či jiného pracovníka nebude přípustné. Stejně tak uchazeči ve výběrových řízeních nebudou moci až na výjimky hradit konkrétním pracovníkům jakoukoli činnost. Zpřísní se také podmínky pro hrazení nákladů v rámci často zneužívané „kongresové turistiky“ v zahraničí.

Státem přímo řízené nemocnice tvoří jen malou část ze všech zařízení. Naopak za hospodaření významného počtu zařízení jsou odpovědné kraje a města. Protikorupční strategie ministerstva přinese mnohem větší úspěchy a úspory, pokud inspiruje k podobným krokům i další zřizovatele nemocnic. Jak se říká, dobré příklady táhnou.

Autor je náměstek ministra zdravotnictví za TOP 09

Ohodnoťte tento článek!