Doplnění stanoviska Rady SAS k návrhu na změnu § 22 zákona 95/2004 Sb.

*podpis, smlouva

Dne 31. 8. 2016 jednal zdravotní výbor Poslanecké sněmovny o tzv. komplexním pozměňovacím návrhu ke změně zákona 95/2004 Sb., o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Hlasování ale odložil.

Na toto jednání a další mediální zprávy z posledních dnů Rada SAS reaguje takto:

– Trváme na svém odmítavém stanovisku k záměru zavést pro soukromé lékaře povinné „stáže“ v nemocnicích zveřejněném na našem webu (www.sasp.cz) a rozeslaném všem poslancům a senátorům i mediím 15. 8. 2016.

– Odmítáme snahu o bagatelizaci celého problému ministrem zdravotnictví a některými poslanci. Výpadek provozu ambulance ½ dne by znamenal ztrátu v jejích měsíčních tržbách minimálně 2,5%, tj. pokud by musel lékař „stážovat“ mimo své vlastní pracoviště dvě odpoledne v měsíci, šlo by o minimálně 5%ní propad příjmů jeho ambulance. Přičemž zde nejde jen o mzdu jednoho člověka, ale o příjem celém ambulance, z něhož je třeba hradit nájem, mzdu sestry a všechny další povinné režijní položky, které nezmizí tím, že lékař po nějakou dobu neambuluje.

– Záměr zavádět tyto povinné „stáže“ považujeme za protiústavní. Robota byla zrušena roku 1848.

– Rada SAS je připravena v případě schválení této změny otevřeně vyzvat lékaře k občanské neposlušnosti, tj. nerespektování tohoto ustanovení. Je připravena bránit své členy i soudně.

– Nejspíše nikdo si neumí představit podobnou situaci v jiných oborech lidské činnosti. Považují snad navrhovatelé a podporovatelé záměru „stáží“ lékaře za otroky? My ne.

Rada SAS

Ohodnoťte tento článek!