Formuje se sdružení zdravotnických asistentů

lékaři, ruce, spolupráce, jednota

V říjnu tohoto roku se začalo neoficiálně formovat sdružení zdravotnických asistentů České republiky. Prvotní jiskrou k tomuto kroku byla nedávná konference skupiny VAMED Mediterra na téma zdravotnický asistent.

Protichůdnost některých názorů na tento obor nás donutila k zamyšlení nad otázkou tohoto oboru a nad námi jako jeho absolventy. Proč za nás, asistenty, mají jednat sestry a odborné skupiny? Proč je tato „menšina“ v českém zdravotnictví na pozici „nerovnocenných“? První věcí, kterou jsme si po této konferenci uvědomili a rozhodli ji změnit, byl fakt, že nám chybí zastřešující organizace.

V našem zdravotnictví napříč obory a kraji pracuje již mnoho stovek zdravotnických asistentů a jejich počet bude s největší pravděpodobností každým rokem narůstat. Přesto jsou ve většině nemocnic nechtění nebo jsou jim nabízeny pracovní pozice sanitářů. Je pravda, že s narůstajícím nedostatkem zdravotních sester, vzala zdravotnická zařízení asistenty „na milost“. I přesto je ale jejich pozice nejasná a co nemocnice, to jiné postavení v ošetřovatelském týmu. I názory odborné veřejnosti na uplatnění asistenta v dnešním systému se diametrálně liší. Bohužel není výjimkou, že se zdravotničtí asistenti setkávají s urážlivými a ponižujícími komentáři.

Bohužel i na několika středních zdravotnických školách jsme se setkali s nesprávnou interpretací náplně oboru zdravotnických asistent pro uchazeče o studium. Mnozí studenti totiž až během studia poznají, co zdravotnický asistent v praxi znamená a provádí. Právě tyto skutečnosti nás přesvědčily o tom, abychom sdružení založili. Naším velkým partnerem a oporou se stala jedna z největších skupin provozujících lůžková zdravotnická zařízení v ČR VAMED Mediterra, a. s., která nám ke konečnému založení tohoto sdružení nabídla pomocnou ruku.

Dnes jsme ve fázi schvalování, a od oficiálního založení našeho sdružení už nás dělí jen malý krůček. Doufáme, že se nám povede sdružit co nejvíce asistentů v naší republice, a společně táhnout za jeden provaz v našem nelehkém postavení. První vlaštovkou jsou oficiální stránky na sociální síti facebook. Věříme, že v následujících týdnech se staneme plnohodnotným sdružením zastřešujícím zdravotnické asistenty v ČR.

Za přípravný výbor Sdružení zdravotnických asistentů ČR David Svoboda, Barbora Supová, Kateřina Poulová

Ohodnoťte tento článek!