GML: Další úspory v cenách léků jsou možné pouze v nemocnicích

Členové GML berou na vědomí vládní souhlas s návrhem zákona na přechodné snížení cen a úhrad léků, u kterých zatím neproběhlo přecenění SÚKL. Současně konstatují, že většina léčivých přípravků vydávaných ve veřejných lékárnách již úhradovou revizí prošla.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ GRÉMIA MAJITELŮ LÉKÁREN

To se projevilo snížením obratu v lékárnách a mělo tak vliv na jejich hospodaření. Přijetím návrhu zákona se prodlouží platnost tzv. Janotova balíčku se všemi úspornými efekty potvrzenými v loňském roce.

Jako provozovatelé veřejných lékáren opakujeme, že většina léků, které vydáváme svým pacientům v našich lékárnách na recept, už přeceněna byla. Toto zákonné přecenění výše úhrad léků už přineslo roční úspory pro zdravotní pojišťovny ve výši 5 mld. Kč.

„Snížení cen léků už přineslo úspory, ale na druhou stranu prokazatelně snížilo hospodářské výsledky veřejných lékáren, což můžeme doložit aktuálními čísly“, konstatoval předseda GML Marek Hampel a dodal: „72% léků ze sortimentu veřejných lékáren už prošlo přeceněním SÚKL.

Další úspory v lékové politice je možné nalézt pouze v lécích používaných v nemocnicích. Tyto léky na přecenění SÚKL teprve čekají. Prodloužením platnosti Janotova balíčku získá SÚKL čas na to, aby dokončil tuto svou práci a úspory nalezl také v léčivech, které se používají jako speciální v nemocnicích “.

Zkušenost lékárníků veřejných lékáren z dennodenní praxe jasně potvrzuje, že pokud by do-šlo k dalšímu snížení cen léků ve veřejných lékárnách, stovky těchto lékáren by zanikly. Zejména by se to týkalo lékáren v malých městech a vesnicích na celém území České republiky.

To by nejen vyvolalo vlnu propouštění v řadách lékárníků a zdravotnického personálu lékáren, ale zejména by se skutečně vážným a znatelným způsobem zhoršila léká-renská péče o pacienty v naší zemi.

V Praze dne 19. 1. 2011

Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML

Ohodnoťte tento článek!