Grémium majitelů lékáren v ČR k aktuální situaci ve zdravotnictví

Mgr. Marek Hampel, Grémium majitelů lékáren

V sobotu 16.11.2013 proběhla v Praze 18. Valná hromada Grémia majitelů lékáren (GML). Hlavním tématem jednání byly vedle procedurálních náležitostí, přijetí zásadních usnesení k aktuálním návrhům expertních týmů politických stran a hnutí, jednajících o budoucnosti českého zdravotnictví, a dopadům těchto návrhů na provozovatele veřejných lékáren v naší zemi.

V přijatém usnesení 18. Valné hromady GML byli členové současného vedení vyzváni, aby mj. usilovali o zamezení zavedení tzv. registračních pokladen a to z několika důvodů. „ V lékárnách máme již přes deset let zavedenu tzv. kusovou kontrolu evidence léků a řádně odvádíme, jak DPH, tak všechny ostatní daně do státní pokladny.

Zavedení tzv. registračních pokladen se v našem oboru podnikání zcela mine účinkem, do státní kasy nepřinese ani korunu navíc a ještě nám to zvýší již tak vysoké administrativní náklady“ řekl předseda grémia Marek Hampel a dodal „ apeluji na představitele jednajících stran a hnutí, aby zvážili zavedení tohoto plošného opatření tam, kde má reálný smysl“.

Další usnesení se týká zvažovaného zrušení regulačního poplatku za výdej léků na recept. Valná hromada rozhodla o nahrazení regulačního poplatku tzv. dispenzačním poplatkem za odbornou činnost při výdeji léků na recept. „Stále klesající příjmy veřejných lékáren z veřejného zdravotního pojištění a to každým rokem o 3% jsou naprosto alarmující.

V současné době již tyto peníze od zdravotních pojišťoven nestačí na pokrytí vzrůstajících provozních nákladů lékáren, natož pak na zaplacení odborné lékárenské péče pro pacienty“ konstatoval Marek Hampel a dodal „ Pokud by se jednotlivé strany a hnutí dohodly na zrušení tzv. regulačního poplatku v lékárnách, navrhujeme zavedení tzv. dispenzačního poplatku za výdej léků na recept, který by platily zdravotní pojišťovny, jako ohodnocení odborné péče o pacienty. Vzhledem k tomu, že se regulační poplatek za recept započítává do tzv. ročního ochranného limitu pro pacienta, nedošlo by tímto opatřením ke zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven“.

Usnesení majitelů veřejných lékáren, které vyvolalo poměrně velkou diskusi mezi členy a bylo projednáno se závěrem prosadit takovou změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která bude definovat příjmy lékáren z veřejného zdravotního pojištění při praktickém provedení tzv. pozitivního listu zdravotních pojišťoven (podíl na úsporách z veřejného zdravotního pojištění). „ V lékárnách při své každodenní činnosti přinášíme při své odborné činnosti úspory zdravotním pojišťovnám a nejme za tuto činnost nijak ze strany zdravotních pojišťoven, na rozdíl od okolních zemí, nijak ohodnoceni“ řekl Marek Hampel.

„Současná praxe, kdy se zdravotní pojišťovna dohodne s výrobní farmaceutickou firmou na snížené ceně léčiva je pro nás za současného právního stavu naprosto nepřijatelná a dovolím si tvrdit, že je takový postup nemravný, protože se účet provádí bez hostinského. V praxi registrujeme případy, kdy výrobce nezajistí takto dvoustranně dohodnutou cenu a my jsme neoprávněně finančně kráceni ze strany zdravotních pojišťoven a tato praxe musí skončit. Jsme připraveni se obrátit na nezávislý soud v konkrétních případech porušení zákona“ dodal Hampel

Poslední usnesení se týkalo zajištění dostatečného množství léčiv pro české pacienty. Vzhledem ke skutečnosti, že u nás máme třetí nejlevnější léčiva v EU, tak jsou levná léčiva masivně vyvážena do okolních zemí a našim pacientům pak nemáme co vydávat. Je naprosto nezbytné prosadit takovou změnu zákonů, které zajistí dostatečné množství a průběžné zásobování lékáren léčivy pro naše pacienty

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!