Heger nemůže uplatňovat zlepšovák

Velmi mne zaujal článek ve středečním Právu Heger chce utnout cesty lékařů za peníze farmaceutických firem.

Pan ministr se evidentně rozhodl zarazit takzvanou kongresovou turistiku lékařů a tučné sponzorské dary poskytované jim k tomuto účelu „legálně“ farmaceutickými subjekty. Jeho úmysl se zdá být hodnotný a správný.

Ministr při svém odhodlání zasáhnout korupci lékařů změnou zákona o regulaci reklamy zapomněl, že se pohybuje v oblasti plně harmonizované právní úpravy společenství, kde už nemůže uplatňovat žádné vlastní „zlepšováky“.

Sponzorování účasti lékařů na různých akcích je totiž reklamou. Reklama léčiv je regulována zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, potažmo směrnicí 2001/83/ES. Evropský soudní dvůr již judikoval – v kauze Gintec International (2007) -, že členské státy ES mohou přijímat v této oblasti odlišnou právní úpravu, a to navíc jen tu přísnější, tam, kde to směrnice výslovně umožňuje.

Co to znamená? Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který u nás provádí dozor nad jejich reklamou, buď při kontrolách sponzorování lékařů respektuje dlouhodobě platné právo, nebo je již mnoho let jeho praxe nezákonná.

Pokud ministr Heger a jeho úřad provedou jakékoli změny v regulaci reklamy léčiv – v regulaci sponzorování lékařů farmaceutickými subjekty -, mohou nastat tři možnosti:

1. ministr znemožní SÚKL již dále postupovat protiprávně ve prospěch korupce ve zdravotnictví a upraví poměry v ČR do souladu s deset let platnou plně harmonizovanou právní úpravou společenství;

2. praxe SÚKL je zákonná. Pak jakákoliv zásadní změna stavu věcí ze strany pana Hegra a ministerstva bude návrhem nezákonného postupu;

3. praxe SÚKL je nezákonná a nekompetentně nekonformní postup pana Hegra a ministerstva zdravotnictví potažmo Senátu a Sněmovny proti ní překabátí pouze jeden právně nevyhovující stav v druhý.

V každém případě – ať již pan Heger navrhne a udělá cokoliv – budeme moci naplivat na lesklé právní boty buď Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a jeho letité praxi při kontrole sponzorování lékařů, nebo ministrovi a ministerstvu za jejich nelegální snahu ve veřejném zájmu a vysmát se jim.

Autor pracuje na katedře podnikového a evropského práva, VŠE Praha

Ohodnoťte tento článek!