Hledám porodnici

O porodech v domácím prostředí se občas hovoří. Ne tak často, jak by si závažnost tohoto tématu zasloužila, ale občas přece jen ano. V České republice je to stále ještě kontroverzní téma.

Zdravotnický systém České republiky prostě odmítá vzít na zřetel, že existovala, existuje a bude existovat určitá část populace, pro kterou byl, je, a bude porod doma samozřejmou součástí životního stylu.

Určitý počet žen vždy bude považovat domácí prostředí za jediné bezpečné a jediné pro ně přijatelné. Není pochyb o tom, že by stát měl tento fakt respektovat a pokusit se i těmto ženám zajistit kvalitní péči v období porodu i raném poporodním období.

Mé volání o pomoc je ale v tuto chvíli směřováno jiným směrem. Hledám porodnici pro stále rostoucí skupinu žen, které by pro porod svého dítěte primárně domácí prostředí nevolily. Rády by využily pohodlí porodnice, kdyby našly takovou, která by nenadřazovala svoje postupy, názory a praktiky nad názory a cítění rodících žen. Porodnici, která by rodící ženy vnímala jako partnerky ve společném díle.

Protože většina z těchto žen porod vnímají jako slavnostní období vítání nového života, které není určeno pro hádání, boj nebo „přesilovou hru“ ze strany zdravotníků, raději porodí doma.

V České republice existuje jedna malá porodnice, která se pomalu blíží představě porodnice matkám přátelské, je však vzdálená více než 100 km od velkých měst jak v Čechách, tak na Moravě, a tak ženy, které by chtěly využít jejích služeb, jsou nuceny cestovat více než 100 km k porodu.

Jistě uznáte, že to zdaleka neodpovídá představám o kvalitním systému porodnické péče.

Hledám tedy porodnici (optimálně v Plzni, Praze a Brně nebo poblíž těchto měst), která by respektovala a podporovala přirozený porodní proces, tj. porod bez zásahů, které nemají přímé zdravotní opodstatnění (pozor na rozdíl mezi slovy umožnit a podpořit).

Porodnici, kde by porodní asistentky ženu porodem skutečně provedly a v průběhu porodu společně s ní hledaly z hlediska rodící ženy nejlepší cestu.

Hledám porodnici, kam by si žena mohla přivést porodní asistentku (tedy nejen dulu nebo porodní asistentku v roli duly), se kterou se zná již z těhotenství, která jí pomáhala sestavit porodní přání, a které tedy plně důvěřuje.

Hledám porodnici, která by byla ochotna zřídit pokoj pro rodinné porody přímo podporující přirozený porod, kde by rodící žena měla soukromí, kde by nebyla zbytečně rušena nikým a ničím.

Hledám porodnici, kde by v prvních dvou hodinách po porodu dítě neopustilo své rodiče a mohlo být s matkou v tělesném kontaktu jak nejvíc to bude možné.

Hledám porodnici, kde by měly jak porodní asistentky, tak lékaři, zájem rozvíjet znalosti a praktické dovednosti v oblasti přirozeného porodu, kde by zdravotníci nestrašili ženy výčtem všeho zlého, co by se mohlo eventuálně stát, ale kde by se snažili sami podporovat vše zdravé, co na porodním procesu je (a je toho hodně).

Hledám porodnici, kde by zdravotníci přistupovali ke své profesi, ke svému poslání s láskou a ne jen pro výplatu, která se jim tak jako tak zdá být v dnešní době mizerná.

Pro vybavení takového rodinného pokoje s příslušenstvím není potřeba investovat miliony, ani statisíce. Je třeba mít místnost (stačí 15m2) s oknem a přímým spojením se sociálním zařízením, kde by byl alespoň sprchový kout, v optimálním případě vana (není podmínkou).

Je výhodné, aby bylo v místnosti dvojlůžko nebo jedno lůžko a rozkládací křeslo, dále přebalovací stůl, stojací lampa a skříňka na potřebné pomůcky. Příjemným dodatečným vybavením by byla rychlovarná konvice pro přípravu teplých nápojů, případně lednička pro uchování chladných nápojů v létě. Žádné komplikované vybavení.

Z materiálního hlediska tedy nic nemožného. Co se zdá víc nemožné, je změna přístupu zdravotníků. Vyhledávají důvody proč to nejde, co by tomu mohlo bránit, co by se mohlo zkomplikovat, a ještě častěji – který z jejich nadřízených je proti a tudíž jim takový projekt neumožní. A nebo zařazení nového přístupu nechtějí prostě jen tak, protože se to neučili, nikdy to neviděli a sami si to nedokážou představit. A učení dá práci, to je fakt.

Zdravotníci v takové matkám přátelské porodnici by se museli naučit dodržovat určité zásady a přijmout jiná kritéria. Např. pokud je porod jakýmkoli způsobem vyvolán, již k němu nelze přistupovat jako k přirozenému, i když bylo podáno jen velmi malé množství léku k vyvolání porodu. Je třeba respektovat charakteristické projevy jednotlivých porodních fází a podle toho vést rodící ženu.

V latentní fázi porodu (do branky cca 5 cm) je třeba do porodu nezasahovat a vést ženu k odpočinku. V aktivní fázi porodu je třeba podpořit ženu ve vyhledávání úlevových pozic, k relaxaci, k dýchání, které by ji nezahltilo.

V závěrečné fázi porodu je třeba respektovat intuitivní chování ženy, přijmout pozice, které ona cítí jako nejpřínosnější, poskytnout matce i dítěti dosti času na to, aby tuto nejnáročnější fázi porodu bez újmy na zdraví zvládly…

Jaký přínos může mít zřízení rodinných pokojů pro přirozený porod v nemocnicích?

Pro zdravotnický systém:

1. Finanční úspory. Zdravým rodícím ženám je poskytována optimální péče. Porod není nemoc a není třeba jej primárně léčit. Léčbu a výdaje za něj je dobré uchovat pouze pro ty případy, kdy je to nezbytně nutné. I bez odborných ekonomických analýz je zřejmé, že pokud nic nenaordinuji, netřeba za to platit. Pokud se zdravotnický systém bude věnovat podpoře zdraví a prevenci porodního poranění, nebude se muset potýkat s řešením častých komplikací, se kterými se lékaři tak často potýkají, a kterých se oprávněně bojí.

2. Snížení počtu asistovaných porodů v domácím prostředí (mnohé ženy by rády odjely k porodu do porodnice se svou porodní asistentkou), snížení počtu neasistovaných porodů v domácím prostředí (tento způsob porodu volí blíže neurčený počet žen jen proto, že ve svém okolí nenašlo jak matce přátelskou porodnici, tak porodní asistentku asistující u domácích porodů).

Pro nemocnice:

1. Rozšíření nabídky služeb pro rodící ženy, optimalizace poskytované porodnické péče.

2. Finanční úspory – viz předchozí odstavec.

3. Lékaři v porodnicích by měli méně práce se zdravými ženami, protože o zdravé rodící ženy se velmi dobře postará porodní asistentka. Je to ostatně historická podstata této profese. Lékaři by tudíž měli více času a sil, které by mohli věnovat ženám nemocným nebo prožívajícím patologický porod.

Pro rodící ženy:

1. Možnost svobodné volby pro ženy, které nepreferují pro porod domácí prostředí, ale preferují přirozený porod.

2. Možnost připravovat se k porodu bez zbytečného stresu plynoucího z úvah, zda budu mít v porodnici sílu prosadit své porodní přání, zda mi nikdo nevezme dítě jen proto, že „se to u nich tak dělá“, zda mě nebudou nutit přijmout rutinní zákroky…

3. Možnost vybrat si svou porodní asistentku, která bude ženu provázet celým těhotenstvím, porodem a obdobím poporodním.

4. Finanční úspory. Lze předpokládat, že tento způsob péče v porodnicích bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění jako ekonomicky efektivní varianta porodnické péče. Pro ženy to tedy bude znamenat, že by nemusely hradit individuální péči porodní asistentky v hotovosti tak, jak je tomu nyní při porodu v domácím prostředí.

Existují vůbec nevýhody zavedení rodinných pokojů pro přirozený porod v porodnicích? Jaký závažný důvod brání nemocnicím, aby rozšířily nabídku porodnické péče o rodinné pokoje pro přirozený porod? Napadá mě jediný: pro některé zdravotníky může být obtížné vyjet ze „zaběhnutých kolejí“…

Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, Porodní dům U čápa, o.p.s.

Ohodnoťte tento článek!