Impulsy Václava Moravce s Milanem Kubkem (přepis)

mikrofon, rádio, rozhovor,

VM: Hezký dobrý večer vám všem. Necelé tři týdny zbývají do protestu lékařů. Česká lékařská komora chce protestní akcí 1. března upozornit na to, že ministr zdravotnictví Leoš Heger omezuje svými zákony i vyhláškami dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Tady jsou slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka:

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Česká lékařská komora vyhlašuje 1. březen za Den zdraví lékařů. Tento den budeme zajišťovat pouze akutní péči. Vyzýváme všechny občany, kteří nás chtějí podpořit, aby nechodili zbytečně k lékaři, aby odložili plánovanou návštěvu na jiný den. A tento den někteří lékaři si vezmou dovolenou, aby si konečně odpočinuli a jiní z nás absolvují potřebná vyšetření u svých kolegů, protože my často pro samou práci své zdraví zanedbáváme. Tak já věřím, že se to pacientů nedotkne a ten, který bude mít akutní zdravotní problém, tak pochopitelně se pomoci dočká.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo před týdnem Rádio Impuls slova prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Podle náměstka ministra zdravotnictví Petra Noska ale není důvod k obavám, Česká lékařská komora jen straší lidi a navíc zbytečně. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech, pozvání přijal prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, hezký dobrý večer přeji.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Dobrý večer vám i všem posluchačům.

Václav MORAVEC, moderátor

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili právě i díky posluchačům Impulsu. Vaše otázky, milí posluchači, jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMSek na číslo 774999888. Máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 774999888. Pane prezidente, 17 dní zbývá do začátku protestní akce, kterou jste vyhlásili na 1. března. Máte už jasno, kolik lékařů a zdravotníků se do ní zapojí?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak protestní akce už začala minulý pátek, začala sběrem podpisů pro naši petici Zachraňme české zdravotnictví. Protože cílem té akce není v žádném případě poškodit pacienty. My naopak chceme zachovat kvalitní české zdravotnictví a pan ministr nám několikrát vzkázal, že on není ministr pro lékaře. A když tedy na lékaře kašle, tak věřím, že bude slyšet na hlas občanů. Protože jsou to občané, kdo si platí zdravotnictví, jsou to občané, kteří platí stále vyšší a vyšší daně a přitom výdaje na zdravotnictví klesají a to ohrožuje již samu dostupnost a bezpečnost zdravotní péče. Protože…

Václav MORAVEC, moderátor

Znovu ta má otázka, 35 tisíc lékařů je registrováno v České republice, kolik z nich se do toho protestu 1. března zapojí?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já doufám, že co nejvíce, ale pochopitelně nejsem věštec. Kolegové…

Václav MORAVEC, moderátor

Zkusím to jinak. Jaký je ohlas z regionů, když jste před týdnem tu akci ohlásili?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak ohlas je velký. Ten všeobecný názor je takový, tak konečně začíná komora něco dělat, protože už se ten tlak, který je na nás vyvíjen jako na zdravotnická zařízení, protože to není jenom věc soukromých lékařů, to se týká i nemocnic, už je tak velký, že my se dostáváme na hranu, kdy už nemůžeme dále bránit pacienty před těmi negativními dopady. Já se to pokusím vysvětlit. Posluchači by měli vědět, že část léků, které dostanou od lékaře předepsány, část vyšetření, která potřebují a na které je jejich lékař pošle, ten lékař, to zdravotnické zařízení platí ze svého, protože při překročení určitých stále přísnějších limitů o cenu těchto léků a těchto vyšetření pojišťovny krátí úhrady. A v letošním roce už skutečně ten polštář není, abychom mohli pacienty od toho chránit a protože nechceme pacienty poškozovat, potřebujeme jejich pomoc, potřebujeme jejich podporu a potřebujeme statisíce podpisů pod tu naši společnou petici.

Václav MORAVEC, moderátor

Ministerstvo zdravotnictví ale říká, že jen zbytečně strašíte lidi, že tyto obavy, které i teď tady v Rádiu Impuls popisujete, nevycházejí z reálné situace.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já to nechci hodnotit nějakými pejorativními slovy. Každopádně Ministerstvo zdravotnictví je zde od toho, aby lakovalo skutečnost na růžovo. My bráníme…

Václav MORAVEC, moderátor

A vy zase na černo.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ne, my bráníme kvalitu českého zdravotnictví. Počítejte se mnou. Pokud nemocnice dostanou o pět procent méně než v loňském roce, pak to znamená, že mohou provést o pět procent méně operací. To znamená, pacienti budou čekat. Pokud ministerstvo spolu s pojišťovnami plánuje vypovědět smlouvy v příštím roce všem ambulantním zdravotnickým zařízením a zredukovat síť soukromých lékařů, pak co to znamená? Znamená to, že pacienti budou dále cestovat ke svému lékaři, budou déle čekat. A taková ta příprava legislativní už byla vykonána, protože například podle nového nařízení vlády vy můžete cestovat ke svému praktickému lékaři až 35 minut jízdy autem. To znamená, zrušení jakéhokoliv zdravotnického zařízení bude legislativně zcela v pořádku. A podle mého názoru a není to názor ojedinělý, by skutečně o prosperitě zdravotnického zařízení měl rozhodovat zájem pacientů. Vždyť pacienti si zdravotnictví platí. To znamená, pokud mají zájem o lékaře, tak je …

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, ale podobně argumentuje zase Ministerstvo zdravotnictví. Například Petr Nosek v reakci na ten váš protest říká: Pan prezident Kubek v souvislosti se slovy o zániku ambulancí jinými slovy řekl: Občané, plaťte vyšší zdravotní pojištění, aby nám lékařům mohly tyto peníze zdravotní pojišťovny poslat, aniž by se staraly o to, jak draze léčíme. Konec citátu. Tedy že vám také nejde o pacienty, ale že si berete pacienty jako rukojmí, protože chcete tuto rozbujelou síť ambulancí, někdy ne zcela kvalitních služeb, které tato široká síť poskytuje.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já odmítám tezi, že by lidé chodili k lékaři z plezíru. Lidé chodí k lékaři, když jsou nemocní. Zadruhé není pravda, co říká pan náměstek, protože stát z nás ždímá stále větší a větší daně. Pouze ten výnos z těch daní neposílá do zdravotnictví. Díky tomu například platba za státního pojištěnce, zase vysvětlím, to jsou děti, důchodci a nezaměstnaní, to je 61 procent populace, za které stát platí pojistné, protože ti lidé nemají vlastní příjmy. Ale ten příspěvek toho státu je již čtvrtý rok stejný, 723 korun měsíčně. Navzdory nárůstu cen, navzdory nárůstu inflace. My musíme platit stále vyšší a vyšší DPH. Také občané možná neví, že když si koupí potraviny třeba, tak zvýšení DPH se promítne do ceny těch potravin. Ve zdravotnictví je to jinak. Stát se k nám, ke zdravotnickým zařízením, k lékařům chová, jako kdybychom my byli tím konečným spotřebitelem svých vlastních služeb. To znamená, my to zvyšování pouze ze svého platíme. Pokud se dostávají na trh nové, účinnější, ale bohužel také dražší léky, můžeme my jejich existenci před pacienty tajit? Nemůžeme. A pokud máme stanoven limit na léky starý dva roky a při jeho jakémkoliv překročení ty léky zaplatíme ze svého, pak to znamená, že ten lékař, který léčí poctivě v souladu s Hippokratovou přísahou podle svých znalostí, tak ten je penalizován, je trestán.

Václav MORAVEC, moderátor

Ale Ministerstvo zdravotnictví jasně říká – my chystáme další kroky, které mají do zdravotnictví přivést významné peníze. Například reforma zdravotnictví bude pokračovat v březnu tím, že ministr zdravotnictví Leoš Heger předloží vládě balík novel zákonů, které zavedou nominální pojistné, variabilní plány zdravotních pojišťoven nebo například snazší přechody pro pojištěnce. Tady jsou slova ministra zdravotnictví Leoše Hegera:

Leoš HEGER, ministr zdravotnictví

Je to samozřejmě manévr, který má i svá rizika. My jsme je zvažovali, bylo by potřeba, aby ten nominální příplatek byl velmi malý, aby nenastal nějaký masivní odliv pojištěnců, ale jako určité memento pro tu pojišťovnu, které by se to týkalo, by to bylo, ona by byla nucena, aby se začala chovat racionálněji, jinak by jí hrozilo riziko, že jí ti pojištěnci odejdou a ona bude muset splynout s nějakou jinou pojišťovnou.

Václav MORAVEC, moderátor

Dodává ke kroku možného snazšího přechodu pro pojištěnce mezi zdravotními pojišťovnami, což má být součást balíku novel zákona o zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách, ministr zdravotnictví Leoš Heger a jeho slova zaznamenalo Rádio Impuls. Pokud by měl prezident České lékařské komory Milan Kubek, host dnešních Impulsů, tedy říci, proč neberete v potaz tento krok Ministerstva zdravotnictví, které jasně říká, letos v březnu přijde další náš plán, další část reformy, která přinese do zdravotnictví peníze?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Pan ministr je takový hasič vlastních požárů a umí to vydávat, to hašení, za reformy. Protože byl to právě pan ministr Heger, kdo učinil z nás pacientů rukojmí zdravotních pojišťoven, protože on nám znemožnil měnit pojišťovnu častěji než 1x za rok. Vždyť to je jeho zákon. Dnes vy můžete změnit pojišťovnu pouze jednou ročně a můžete tak učinit k 1. lednu následujícího roku, přičemž ten úmysl musíte pojišťovně oznámit do konce června předcházejícího roku. To znamená, když se třeba v červenci rozhodnete změnit pojišťovnu, tak to můžete učinit až za rok a půl. Takže pan ministr zase neudělá nic jiného, než že se bude snažit napravit svoji vlastní chybu.

Václav MORAVEC, moderátor

A to, že chce zavádět nominální pojistné? Jen pro úplnost to nominální pojistné by mělo dvě složky, abychom to vysvětlili našim posluchačům. Výši jedné složky by měly stanovit samy pojišťovny, lépe hospodařící ústavy by mohly pojistné snižovat a příplatek by se odvozoval od výdělku lidí. To znamená, že ti, kteří, chápu-li to správně, mají vyšší příjmy, tak mohou mít vyšší příplatek a tím se jim také bude dostávat lepších služeb. Ministerstvo zdravotnictví jasně říká, to dosype do systému zdravotnictví další peníze, protože nám ministr financí Miroslav Kalousek nedá právě na ty státní pojištěnce, což vy kritizujete, že se nevalorizuje.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ale ono to naopak ze zdravotnictví několik miliard korun vysaje. Já se pokusím vysvětlit, jak. Dnes máte pojistné, které odpovídá vašim příjmům. Bohatí lidé platí víc, chudí méně. Jsou zde určité deformace, ale ty ponechme stranou. Tuto solidaritu bohatých s chudými se pan ministr snaží zrušit, protože on říká, pouze část pojistného bude úměrná vašim příjmům a tu druhou část, tu nominální, budete platit všichni stejnou bez ohledu na to, jestli jste multimilionář nebo invalidní důchodce. To znamená, tím podsekne solidaritu. A pokud pojišťovnám umožní, aby tuto nominální částku si nastavovaly samy a tedy konkurovaly si touto částkou, tak k čemu to povede? Pojišťovny budou tu částku snižovat, aby získaly další klienty, takže to ze zdravotnictví naopak peníze odčerpá.

Václav MORAVEC, moderátor

Jenom vteřinku, počkejte, ale to přece nedává ekonomickou logiku. Pokud by pojišťovny významně snižovaly to nominální pojištění, tak by samy také mohly přijít na buben, protože budou mít velké množství pacientů, ale nebudou s to poskytovat peníze zdravotnickým zařízením. Proč se obáváte toho, že to nominální pojistné pojišťovny budou mít téměř dumpingové? Protože to by přece mohly zkrachovat?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Vy jste to skoro dovysvětlil sám. Ono to povede k tomu, že pojišťovny si budou touto částkou konkurovat. Ty, které mají nějaké kapitálové krytí a to je třeba teďka Průmyslová pojišťovna, tedy Agel, kterému pan ministr Heger umožnil požrat další pojišťovny, třeba Metal Aliance, na účtu několik miliard korun. Oni stlačí to pojistné, nasají pojištěnce, zlikvidují Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, respektive promění ji v takový chudinský ústav. A protože budou mít málo peněz, budou tlačit dolů ceny ve zdravotnictví. A bude se dít to, co se děje v supermarketech. Dostaneme se pod takovou takzvanou bezpečnou cenu, to znamená, ten tlak na cenu vyvolá, že ta služba není kvalitní. Jako u potravin. Dnes v supermarketech koupíte spoustu levných potravin, ale řada z nich se s prominutím nedá vůbec jíst. A stejně to bude ve zdravotnictví. Prostě ten tlak na cenu bude snižovat kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče. A tomu musíme za každou cenu zabránit, protože prostě nekvalitní zdravotní péče je pořád závažnější než nekvalitní šiška salámu.

Václav MORAVEC, moderátor

Jinak řečeno, podle vás zhorší novely zákonů o pojišťovnách situaci v českém zdravotnictví. Je to…

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak my uděláme všechno pro to, aby tento zákon neprošel, protože jediný, kdo na něm vydělá, je finanční skupina Agel, které je na objednávku v podstatě tento zákon stavěn.

Václav MORAVEC, moderátor

Pro to máte jasné důkazy? Že ministr zdravotnictví České republiky píše zákon pro finanční skupinu, respektive zdravotní pojišťovnu Agel?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No nikdo jiný na tom nevydělá.

Václav MORAVEC, moderátor

No všechny zdravotní pojišťovny.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Zdravotní pojišťovny ostatní na tom nevydělají, protože nemají to finanční krytí.

Václav MORAVEC, moderátor

A pacient?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Pacient se stal rukojmím té zdravotní pojišťovny, kterou nemůže měnit. Dnes například v té Průmyslové pojišťovně máte statisíce pacientů, klientů, kteří tam nikdy nechtěli být, nikdo se jich na nic neptal a oni tam jsou teďko těmi rukojmími, protože nemohou tu pojišťovnu změnit.

Václav MORAVEC, moderátor

Mohou ji změnit jednou do roka.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No právě. Ale několik měsíců zůstávají u pojišťovny, která třeba v místě jejich bydliště nemá smlouvy se žádnými zdravotnickými zařízeními a ti pacienti se dostávají do obrovských problémů. Ale tam je dostal pan ministr Heger.

Václav MORAVEC, moderátor

A podle vás to povede k tomu, že se do zásadních problémů může dostat Všeobecná zdravotní pojišťovna, u které v současnosti je nejvíc klientů veřejného zdravotního pojištění?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Stoprocentně.

Václav MORAVEC, moderátor

A pro to máte nějaké důkazy, propočty toho, co Ministerstvo zdravotnictví chystá?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

No ne, je to logické, protože na rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny stojí a padá české zdravotnictví. VZP platí za zdravotní péči mnohem víc než ty ostatní zdravotní pojišťovny. Stále má VZP 60 procent klientů a právě ty vyšší platby od VZP udržují zdravotnictví v chodu, protože ty menší pojišťovny prostě platí méně. Já nechci říct slovo, že parazitují na tom, ale prostě platí méně, nebudu používat expresní výrazy. Platí méně, proto pokud se Všeobecná zdravotní pojišťovna dostane do dalších problémů, tak to zároveň znamená okamžitě problémy pro zdravotnická zařízení a zase pro dostupnost, bezpečnost zdravotní péče. Takže ruku pryč od plánů na toto dvojsložkové pojistné. Notabene údajně snad jediný stát, kde něco takového funguje a s velkými problémy, je Nizozemsko.

Václav MORAVEC, moderátor

Myslel jsem, že se budu ptát na další a teď se téměř bojím zeptat se na další body, které v návrhu těch pojišťovenských zákonů jsou, jako bonifikace pro pacienty? Zase laicky řečeno, čím lépe se jako pacient budu starat o své zdraví, tím se mohou dočkat bonusů v rámci zdravotního pojištění, že nebudu platit tolik. To nevnímáte jako dobrý krok? Stejně jako tresty pro ty, kteří si své zdraví poškozují?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak ono je vždycky problematické někomu něco dokázat. Pokud by byla reálná vůle zdravotnictví pomoci, tak…

Václav MORAVEC, moderátor

No počkejte, neříkejte, že vy jako lékař nedokážete pacientovi, že se o své zdraví nestará, když ho například postavíte na váhu a zjistíte, že má nadváhu?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Jasně. Já dokážu to, že prostě má nadváhu, já dokážu to, že nehubne, ale nedokážu to, že se o to zdraví nestará. Ke mně přijde pacient a je z něj cítit tabákový kouř, ale já mu přece nedokážu, že kouří či nekouří. A pokud bychom tyto špionážní systémy chtěli zavést do dokonalosti, tak je to strašně drahé.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ve světě přece takové bonifikace jsou. Jak to dělají?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ale v minimální míře. Mnohem jednodušší je přece zavést nějakou zdravotní daň na tabák a na alkohol a výnos z této zdravotní daně jaksi přímo poslat do zdravotnictví. A ten, kdo pije alkohol, kdo kouří, si tu dražší zdravotní péči prostě v těch cenách těch škodlivých výrobků předplatí. Je to velice jednoduché, nestojí to žádné zbytečné peníze. Jistě, my musíme motivovat lidi k prevenci, ale tato záležitost bude jenom okrajová. Já si myslím, že to skončí úplně stejně, jako dělení péče na standardní a nadstandardní. Z toho v podání pana ministra Hegera také zůstalo pouze plácnutí do vody.

Václav MORAVEC, moderátor

Teď se bojím zeptat na další bod. Společná kancelář zdravotních pojišťoven, ta by měla sjednotit činnost národního referenčního centra a mezistátních úhrad a převést také část činností, které teď zajišťuje VZP pro všechny pojišťovny. Vznik té kanceláře zdravotních pojišťoven, to vnímáte jak?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já si nemyslím, že by cestou k šetření peněz bylo zřizování dalších úřadů tedy.

Václav MORAVEC, moderátor

Ona dnes to vykonává Všeobecná zdravotní pojišťovna, tím se může ulevit i Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Jednodušší ale přece bude, kdyby ty ostatní zdravotní pojišťovny na činnost Všeobecné přispívaly, než zřizovat další úřad. Víte, já mám takovou neblahou zkušenost, že…

Václav MORAVEC, moderátor

Jinak řečeno vy máte blíž k tomu, aby tady byla jedna zdravotní pojišťovna, což je plán sociálních demokratů, kteří jasně říkají, že ten současný systém zdravotního pojištění a pseudokonkurence zdravotních pojišťoven vlastně nefunguje, že kroky Ministerstva zdravotnictví vedou spíš k privatizaci veřejného zdravotního pojištění a že pak je lepší jedna zdravotní pojišťovna? Takže vy se jako prezident Lékařské komory přikláníte k jedné zdravotní pojišťovně?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já jsem byl vždycky velkým zastáncem plurality zdravotních pojišťoven a moje představa byla, že by měly být tak tři, čtyři, pět. Měly by být srovnatelně silné a měly by si skutečně konkurovat. Realita českého zdravotnictví je taková, že stále máme dominantní VZP, pojišťovny si konkurují v podstatě pouze v margináliích a asi ten systém jedné pojišťovny, respektive třeba taková ta národní zdravotní služba, má také své výhody. V Evropě fungují systémy oba a oba můžou fungovat velmi dobře. Ve Skandinávii mají národní zdravotní službu, funguje špičkově, nebo hůř tak, jako ve Velké Británii. Můžete mít pojišťovenský systém, který velmi funguje, jako třeba v Německu a je v ekonomickém přebytku a můžete mít ten paskvil, který je u nás.

Václav MORAVEC, moderátor

Když ten náš systém je paskvilem, ale zároveň vy jste mi tady rozcupoval, respektive Ministerstvu zdravotnictví, všechny možné kroky, které ministerstvo označuje za kroky, jež povedou ke konkurenci zdravotních pojišťoven, jako je dvousložkové pojistné s minimální, respektive nominálním pojistným a pak s tím pojistným příplatkovým, mohu-li to takto označit. Zároveň jste jasně řekl, že nějaká kancelář, která by byla regulátorem zdravotních pojišťoven, také není dobrý nápad. Jaká je tedy alternativa?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak my jsme vždycky prosazovali rozdělení zdravotní péče na tu základní standardní hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a na péči nadstandardní či zbytnou, kterou by si občané měli buďto hradit ze svého a nebo by se na ni měli připojistit. Tedy vznik jakéhosi komerčního připojištění. Ale je pravda, že ten systém tak, jak funguje u nás, je skutečně takový zvláštní hybrid a u toho návrhu, který je zatím formulován velmi obecně, ten ministerský návrh, vidíme obrovské riziko toho dvousložkového pojistného. A já bych si to dovolil zopakovat, jednak snížení příjmů veřejného zdravotního pojištění …

Václav MORAVEC, moderátor

Ne, já se ptám na alternativu, jak udělat, kdybyste měl tři, čtyři zdravotní pojišťovny a tvrdíte, že toto pro vás je optimální model, protože nechcete, aby tady byla jedna zdravotní pojišťovna, což je plán sociálních demokratů, mít jednu zdravotní pojišťovnu a sloučit dnes tedy existujících osm, respektive devět zdravotních pojišťoven?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak ono se ukázalo, že ani to, že existuje několik pojišťoven, tu pluralitu vám nezachrání. Protože v loňském roce pod taktovkou ministerstva uzavřely zdravotní pojišťovny kartelovou dohodu a tlačily úplně společně na nemocnice a chtěly jim zlikvidovat část oddělení, část nemocnic zavřít. Podobně pravděpodobně tyto v uvozovkách konkurující si zdravotní pojišťovny uzavřou dohodu a budou postupovat vůči ambulantním zdravotnickým zařízením, ale ti soukromí lékaři jsou v pozici slabší, prostě nemají to politické krytí od hejtmanů a starostů a podobně, kteří samozřejmě bránili své nemocnice. Soukromé lékaře nikdo bránit nebude, my se musíme bránit sami a máme šanci, pouze pokud nám pomůžou naši pacienti třeba podpisem té petice.

Václav MORAVEC, moderátor

Když mluvíte o pacientech a o petici, co si od protestů lékařů plánovaném na 1. březen roku 2013 myslí někteří naši náhodně oslovení respondenti v anketě? Tady jsou jejich odpovědi:

osoba

Myslím si, že stávkovat určitě můžou, ale v tomhle světě nebo státě to bude k ničemu.

osoba

Každá nemocnice má docela jako obstojné zařízení a vybavení, takže je celkem jasné, že se budou asi redukovat, no.

osoba

Já neznám poměry ve zdravotnictví v podstatě, tak jaký můžu mít názor? Uznejte to.

osoba

Já s tím ve své podstatě nesouhlasím, protože to by mohl potom stávkovat každý. Všude dávají méně peněz, takže si myslím, že teda to zdravotnictví by sice mělo dostávat peníze, ale zdá se mi to takový divný způsob zrovna v tom zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor

Zaznamenalo Rádio Impuls názory několika náhodně oslovených respondentů. Česká lékařská komora, jak bylo řečeno, spustila i petiční akci nazvanou Chceme kvalitní zdravotnictví. Lidé svým podpisem pod petici od pátku minulého týdne stvrzují, že, citujme: Důrazně žádají, aby byla zachována dostupná kvalitní zdravotní péče. Konec citátu. Jak velké číslo podpisů budete považovat za úspěch?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak určitě překročíme číslo sto tisíc a pokud těch set tisíc bude více, tak to bude jenom lépe.

Václav MORAVEC, moderátor

To je ambiciózní plán.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já si myslím, že to je reálný plán, protože zdravotnictví by mělo být prioritou každého z nás. Každý z nás bude dříve či později pacientem a až onemocníme, tak bude pozdě. Je třeba pro to kvalitní zdravotnictví udělat něco teď.

Václav MORAVEC, moderátor

Nepředpokládám, že vy předpokládáte, že se postoj Ministerstva zdravotnictví i po tom březnovém protestu, po té jednodenní akci, změní. Co bude dál?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak my pochopitelně budeme v naší aktivitě pokračovat, protože prostě to nemůžeme v dané chvíli vzdát. My prostě nemůžeme přistoupit na to, že se zdravotnictví zdevastuje. Víte…

Václav MORAVEC, moderátor

Ale sám neočekáváte změnu? Protože Ministerstvo zdravotnictví ten svůj postoj nemění už 2,5 roku, vy v různých variacích, obměnách děláte nějaké protestní akce, petice a zůstává ministerstvo na svých návrzích.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak rozumíte, my těžko budeme dělat defenestraci, asi těžko budeme pana ministra vyhazovat z okna. Tady jde o to, jestli bude naslouchat hlasu občanů nebo ne. Můžete mít politika, kterému jsou hlasy veřejnosti úplně jedno, pak mu to ti občané spočítají ve volbách. Já si myslím, že žijeme v demokracii a politici, které si všichni platíme ze svých daní, by měli ten náš názor reflektovat. A tím myslím nás ne jenom lékařů, ale nás jako občanů. Protože my si zdravotnictví platíme a tato země je dostatečně bohatá na to, aby každý občan mohl mít jistotu, že když bude potřebovat on nebo jeho blízcí, že se jim skutečně kvalitní a bezpečné zdravotní péče dostane.

Václav MORAVEC, moderátor

Jak do hloubky máte sérii těch protestních akcí propracovánu?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak já pochopitelně nebudu prozrazovat náš scénář. Do toho 1. března je to jasné, 1. března Den zdraví lékařů. Já bych chtěl poprosit všechny pacienty, aby to respektovali, podpořili nás mimo jiné už tím, že nebudou zbytečně chodit k lékaři. Na druhou stranu jim garantujeme, že ta akutní život zachraňující péče pochopitelně zachována bude.

Václav MORAVEC, moderátor

No a jak to bude s těmi lékaři, protože vy sám jste prozradil v tom úvodním vystoupení, že vy sám půjdete na preventivní prohlídku. To znamená, že budou lékaři, kteří budou poskytovat akutní péči a pak budou prevenčníci, kteří budou poskytovat preventivní péči svým kolegům?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Ne, ne, ne, někteří lékaři budou ordinovat, ale budou ordinovat pouze pro své kolegy.

Václav MORAVEC, moderátor

Kolik jich bude? To vy koordinujete jako Česká lékařská komora?

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Tak my to necháváme trošku na iniciativě těch jednotlivých lékařů. Určitě bude dobře, když se zastavíme v tom pracovním kolotoči a k lékaři si také my dojdeme. Protože není žádné tajemství, že lékaři se obecně dožívají nižšího věku než srovnatelná skupina sociální a vzdělanostní. Takže určitě bude jenom dobře, když značná část našich kolegů si k lékaři dojde a bude také dbát o své zdraví.

Václav MORAVEC, moderátor

Konstatuje prezident České lékařské komory Milan Kubek, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory

Děkuji za pozvání a přeji všem občanům pevné zdraví a podpisujte naši společnou petici.

Václav MORAVEC, moderátor

Jste ji tady zmínil asi pětkrát, pane prezidente. Tedy děkuji za rozhovor. Přepis tohoto rozhovoru stejně jako video najdete na našich internetových stránkách, teď řeknu naši adresu www.impuls.cz. Hostem úterních Impulsů pak bude ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a aktuální téma ceny elektřiny a fotovoltaika.

Ohodnoťte tento článek!