IZIP a strašení arbitráží

Podle dostupných informací částečně z TV pořadu Reportéři ČT, ale i z jiných zdrojů, vypadá situace kolem společnosti IZIP, a.s., a VZP ČR docela zábavně.

Dne 30. 5. 2011 uložila Správní rada VZP jejímu řediteli Horákovi získat pro VZP majoritní podíl ve společnosti IZIP, a.s. a to za „symbolickou“ cenu. Jako důvod byla uváděna ochrana předchozích investic VZP.

Společnost IZIP, která byla od svého vzniku v roce 2001 společností s ručením omezeným, se od 1. 1. 2006 změnila na akciovou společnost s 2400 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1000 Kč.

Dne 18.8.2011 se stal členem Dozorčí rady IZIP, a.s., jistý Dr. Thomas Ladner ze Švýcarska a dne 23. 8. byla ve Švýcarsku založena společnost eHI eHealth International AG (eHI), na kterou dle vlastního vyjádření převedli europoslanci Cabrnoch a Ouzký, dosud akcionáři IZIP, a.s., zdarma všechny zbývající akcie IZIP, a.s. proto, aby projekt elektronických zdravotních knížek na internetu (EZK, resp. jen IZIP) nemohl být zastaven.

Dne 25. 8. 2011 došlo ke vstupu VZP do IZIP, a.s., jako majoritního vlastníka. V tento den koupila VZP od společnosti eHI 46% akcií, čímž se společně s 5 % těchto akcií, zakoupených od společnosti IZIP, a.s. již dříve, stala s 51% majoritním vlastníkem této společnosti. O koupi akcií jednal ředitel VZP Horák dle vlastního vyjádření s jistým panem Ladnerem, aniž se s ním osobně sešel a aniž o tom informoval Správní, příp. Dozorčí radu VZP.

Pojišťovnou zakoupené akcie a složené finanční prostředky jsou v notářské úschově a pokud si je VZP do 90 dnů, tj. do 25. 11. 2011 nevyzvedne, celá transakce se ruší, VZP zůstane pouze 5 % akcií a společnosti eHI zbylých 95% akcií, získaných zdarma, v nominální hodnotě 2,28 mil. Kč, což se přibližně rovná základnímu kapitálu této firmy ve výši 100 tis. USD.

Pokud by si VZP zakoupené akcie z notářské úschovy vyzvedla, stane se skutečným majoritním vlastníkem IZIP, a.s., a nastala by tak paradoxní situace. Provoz IZIP, a.s., vlastněné většinově pojišťovnou, by měla – stejně jako dosud – hradit VZP, jinak řečeno, na každé další smlouvě mezi IZIP, a.s., a VZP by byly dva stejné podpisy, oba ředitele VZP, pokud by ovšem např. Správní rada VZP neprosadila na post ředitele IZIP, a.s., jiného člověka.

Na paradoxní situaci by se však de facto nic nezměnilo. Výhodou tohoto řešení by bylo, že by VZP mohla projekt EZK (IZIP) kdykoliv zastavit bez hrozby jakékoliv arbitráže.

Pokud by si však VZP z notářské úschovy akcie nevyzvedla, získala by společnost eHI 95 % akcií IZIP, a.s., a tedy majoritní podíl ona a jelikož dosud provoz IZIP, a.s., financuje VZP, lze předpokládat, že by další financování eHI po VZP nadále vyžadovala. No a pokud by VZP ve financování pokračovat nechtěla, tak je hrozba arbitráže za „zmařenou investici“ zcela reálná.

Která varianta je ta správná bychom se měli dovědět v brzké době.

Připomeňme si ještě, že systém IZIP se vyvíjí a omezeně provozuje cca 10 let, že zřejmě nestál uváděnou cca 1 mld. Kč, ale podle velmi důvěrných informací již 1,8 mld. Kč, že letos přijde VZP jeho provoz na cca 240 mil. Kč, takže v těchto dnech se náklady na něj pohybují již někde kolem 2 mld. Kč.

Majitelem českého patentu č. 297879 na řešení EZK/IZIP, iniciovaného lékaři Cabrnochem, Ouzkým a Hronkem, je stále společnost IZIP, s. r. o., přičemž tržní hodnota projektu je odhadována na cca 2-3 mld. Kč.

Za úvahu rovněž stojí, zda VZP jako veřejnoprávní instituce může podnikat, resp. vlastnit podnikatelský subjekt, v tomto případě společnost IZIP, a.s., který sama financuje a o jehož úsporách na nákladech na zdravotní péči, stejně jako o výnosech z akcií, není dosud nic známo.

I když jako informatik mám na EZK, neboli centralizaci všech zdravotních záznamů pacientů na jednom místě, svůj názor, doporučuji každému, kdo si chce EZK pořídit, ať si ji klidně pořídí a ať si její provoz také sám platí.

Na závěr snad jen malou doušku. Dne 24. 6. 2011 uveřejnil list The Washington Post krátkou zprávu, že společnost Google, která nabízí na internetu pacientům a lékařům vlastní aplikaci elektronického vedení zdravotních záznamů, tuto službu od 1. 1. 2012 zastavuje, neboť toto řešení podle firmy nemá „široký dopad“ nezbytný k jeho udržení v provozu.

Ohodnoťte tento článek!