Jak Šnajdr mate veřejnost

operace, chirurgie, nástroje

To, co předvedl Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví, v pořadu ČT Máte slovo, hraničí se záměrným klamáním veřejnosti.

Tématem byly transplantace orgánů. Pan náměstek byl tázán, co hodlá ministerstvo učinit, aby zvýšilo dostupnost orgánů.

Šnajdr se nadšeně rozhovořil o zbrusu nové „koncepci“, která situaci brzy podstatně zlepší. „Ten program je schválen,“ řekl, „očekáváme, že začne fungovat od příštího roku.“

Zmíněný dokument nese hrdý název „Akční plán pro dárcovství orgánů a transplantace pro léta 2009 – 2015“. Je však tak málo propracovaný, že jej lze jen sotva označit za „koncepci“.

Sestává pouze z několika málo obecných proklamací. Ani při maximální vstřícnosti „nevydestilujeme“ z textu více než dvě a půl normostrany jakž takž věcného obsahu.

Jádro koncepce přitom spočívá v holém výroku: budiž u nás zaveden úspěšný španělský model založený na koordinační činnosti „manažerů dárcovství“.

Nevím, jak si může Šnajdr myslet, že na tomto základě lze v Česku zavést „španělský model“ již od roku 2011. A co je horší, zejména odborníci na problematiku transplantací se ke „koncepci“ zhruba stejného obsahu vyjadřovali už před třemi lety.

O to povážlivější je, že si Šnajdr dovolí vzbuzovat falešné naděje. Pro občany z toho plyne poučení: kdykoli se politik začne v televizi ohánět novou „koncepcí“, je třeba zaplavit tiskový odbor státního orgánu žádostmi o to, aby jim byla koncepce zaslána, a přesvědčit se o jejích kvalitách na vlastní oči.

Autor působí v Liberálním institutu

Ohodnoťte tento článek!