Jakákoliv státní regulace lékařských komor je cesta zpět

Titulní obrázek

„Mám pocit, že stát se snaží přebírat na můj vkus až moc funkcí, je to opak decentralizace a odklon od trendu, který zde byl nastaven a návrat spíše do minulosti. Máme při tom mnoho negativních zkušeností s centrálním plánováním i řízením společnosti. Připadá mi to už absurdní, jak se opět někdo snaží vše nabalit směrem ke státu,“ píše k aktuálnímu tématu Zdeněk Schwarz, další ze „stálých komentátorů“ Zdraví.Euro.cz…

Místopředseda zdravotního výboru Josef Kochan (ODS) předkládá zákon o změnách hlasování a odvolávání vedení zdravotnických komor (České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické komory). Další poslanci chtějí navrhnout nepovinné členství v těchto komorách. Mnohé z funkcí komor by tak převzal stát. Co na tyto chystané změny říkáte vy?

Odpovídá MUDr. Zdeněk Schwarz, ředitel pražské záchranné služby

Nemohu posoudit, protože jsem ten návrh ještě ani nečetl. Jen zastávám obecně názor, že jakákoliv státní regulace lékařských komor je cesta zpět a připomíná spíše dobu minulou.

Lékařské stavy by měly volit své zástupce zcela demokraticky, jako si volíme např. své politické zástupce. A zásah shora z pozice jakési moci není demokratický. Mám pocit, že někdo se snaží znemožnit činnost někomu, kdo mu zrovna vytváří nějaký problém. V takovém případě je už samotný záměr nepřijatelný.

Nepovinné členství v ČLK je už delší dobu jedním z velmi diskutovaných témat. Já osobně jsem proti povinnému členství. Považuji všechna povinná členství za nevýhodná a za přežitek a je proto potřeba začít o tomto znovu jednat. Měla by být rovnocenná pravidla pro všechna podobná profesní sdružení, jako jsou např. advokátní komora, soudcovská unie apod. Pokud bude požadavek na povinná členství, z jakéhokoliv důvodu, např. bez členství nebude moct vykonávat svou profesi apod., tak by měla být pro všechny profese a ne pouze pro lékaře nebo naopak.

DÁLE ČTĚTE:
Udělejme seriózní průzkum, zda lékaři členství chtějí

Mám pocit, že stát se snaží přebírat na můj vkus až moc funkcí, je to opak decentralizace a odklon od trendu, který zde byl nastaven a návrat spíše do minulosti.

Máme při tom mnoho negativních zkušeností s centrálním plánováním i řízením společnosti, proto nesouhlasím. Připadá mi to už absurdní, jak se opět někdo snaží vše nabalit směrem ke státu. Pak bychom mohli začít prosazovat např. i zrušení poslanecké sněmovny nebo ministerstev a nebo nastolení třeba monarchie. V současné chvíli mám pocit, že se tím pouze řeší jiný problém, který bych nazval spíše osobní a vztahový.

MUDr. Zdeněk Schwarz, www.Zdravi.Euro.cz

ředitel pražské záchranné služby

Zítra čtěte názor MUDr. Pavla Lindovského

Ohodnoťte tento článek!