Přejít na obsah

Jaký byl XX. sjezd České lékárnické komory?

zpět
18.11.2010
lékárna
zvětšitlékárnaZdroj: www.oeaz.at

lékárna | Zdroj: www.oeaz.at

 

„Budoucnost oboru nemůže žádný sjezd nadiktovat, budoucnost je přímo závislá na ochotě a odvaze jednotlivců pro obor a jeho rozvoj pracovat,“ tvrdí pro Zdraví.Euro.cz prezident komory Stanislav Havlíček při hodnocení nedávného sjezdu. Zároveň reaguje na kritiku předsednictva Grémia majitelů lékáren.

Očekávají-li čtenáři důraznou odmítavou reakci na pondělní hodnocení (článek si můžete přečíst ZDE), asi je zklamu.

Bulvárněji založená část čtenářů těchto stránek by snad i seznala takovou mediální přestřelku zábavnou. Všichni ostatní pochopí, že taková reakce není důstojná ani ČLnK samotné, ani jejích představitelů.

Sjezd delegátů, jako nejvyšší orgán komory, musí primárně zpracovat agendu danou zákonem. Kromě tradičního schvalování rozpočtu a výsledků hospodaření také změny profesních řádů a další nezbytné agendy. Například rozdělení Pražského sdružení na městské obvody pro usnadnění akceschopnosti a efektivnější zapojení pražských kolegů do dění v komoře.

Na pořad jednání bylo zařazeno i mnoho dalších témat a to dokonce i v průběhu sjezdu. Ani méně pozornému účastníkovi nemohlo uniknout, že do programu byly zahrnuty úplně všechny doplňující návrhy jednotlivých delegátů. Na dvoudenní sjezd úctyhodný výkon, za který patří jeho účastníkům poděkování.

O systémech tvorby úhrad a výkonech v oblasti lékárenské péče se hovořilo jednak v bloku k odměňování za poskytnutou lékárenskou péči, ale také přímo v diskusi s ministrem zdravotnictví a jeho náměstkem.

K otázkám vzdělávání byla otevřena samostatná panelová diskuze se zástupci vzdělávacích institucí a akreditačních komisí. Celý program a charakter sjezdu se tedy řídil vůlí a zájmem delegátů. Absolutní většina z nich přijela s konstruktivním přístupem a dala to v průběhu sjezdu najevo.

Vzpomínání na dobu před 21. lety u příležitostí včerejšího svátku (17. 11.) mě jenom utvrdilo v přesvědčení, že budoucnost nelze stavět jen a pouze na závěrech sjezdů. Budoucnost oboru nemůže žádný sjezd nadiktovat, budoucnost je přímo závislá na ochotě a odvaze jednotlivců pro obor a jeho rozvoj pracovat.

Pro řešení témat důležitých pro budoucnost oboru proto nespoléháme a nemůžeme spoléhat pouze na sjezd delegátů. Komora má ke své činnosti také poradní hlas Vědecké rady ČLnK, intenzivní jednání kontinuálně probíhají se zástupci České farmaceutické společnosti a obou Farmaceutických fakult.

Širší diskusní fórum nabízí především odborné kongresy, Kongres praktického lékárenství nebo právě skončený Kongres nemocničního lékárenství, letos pořádaný pod záštitou ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Obě akce pravidelně navštěvuje více než tisícovka účastníků.

Za obrovský úspěch a naději pro budoucnost považuji rostoucí zájem o dění v oboru a v komoře především z řad mladších kolegů. Možná právě kvůli nim, nezatíženým stigmatem minulosti, jsou diskuse uvnitř lékárnického stavu v posledních letech mnohem otevřenější než v minulosti. I přes nesouhlas kolegy Hampla je v komoře respekt k názorům druhých samozřejmostí.

Přestože na sjezdu nejčastěji zaznívaly výzvy ke spolupráci a sjednocení lékárníků od představitelů GML, stylizovalo se ústy svého předsedy definitivně do role nedůtklivého a možná žárlivého partnera komory. Ano, XX. sjezd ČLnK vyslovil své „Mene tekel…“ a odvolal z představenstva kolegu Hampla.

Jeho interpretace sjezdu z pozice předsedy GML je krajně tendenční, nepravdivá a vedená záměrem uškodit v maximální míře komoře i všem lékárníkům. Ne každý Daniel je ovšem prorokem. Vyostřená mediální odveta namísto sebereflexe nemusí být nejlepší reakcí.

Spolupráce založená na negativní a nepravdivé mediální kampani bude velmi obtížná. Nikoliv z viny ČLnK.


Komentovat článek: Jaký byl XX. sjezd České lékárnické komory?

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Jaký byl XX. sjezd České lékárnické komory?

Komentáře

další 4 komentáře
JANOSIK AD XX sjezd  | 29. 11. 2010 11:19

Snad kromě způsobu honorování za výdej léků,vedení ČLnK na sjezdu ani nenaznačilo (NEVÍ?), jak by chtělo řešit SKUTEČNÉ problémy českého lékárenství. Vyklízíme ekonomický prostor. Po veterinárních lécích se dnes vzdáváme vakcín a zítra to budou například kontraceptiva? Vládne cenová dvojkolejnost už i v nákupech léků do lékáren podle jejich velikosti. Lékárny musí řešit finanční tíseň pacienta na svůj účet. Obyčejný prodej léků je nesmyslně svázán jako před 20 lety. Když na nás zaútočí šílený politik veřejným lhaním, tak výborně finančně ohodnocení funkcionáři prakticky mlčí. Flagrantní porušení hospodářské soutěže s požehnáním ÚHOS pro naše funkcionáře jakoby ani nebylo...možná o něm mluvili, ale ne dostatečně nahlas a důrazně. Ale když se za úspěch považuje, že z představenstva vystrkáme jednoho z mála, co bojoval, a je názorovým oponentem, tak to byl MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÝ sjezd.

delegát sjezdu Sjezd  | 23. 11. 2010 10:41

Čtu tady Vaše reakce, kolegyně a kolegové a nevěřím svým očím… Vy i já jsme snad byli na jiných sjezdech? Nejsem rozhodně příznivcem sporů a potížistou, ale také nejsem ovcí! To co napsal prezident Havlíček o sjezdu je dokonalou ukázkou toho, jak mediálně „zavrtět sjezdem“. Ne, on nelže, ale nepopisuje celou pravdu: ani slovo o otevřených dopisech, které na sjezdu zazněly, ani slovo o své vzteklé a vulgární reakci na ně, ani slovo o účelových návrzích na změnu programu jednání sjezdu podle toho, jak se jednání vyvíjelo… A přesvědčovat nás o tom, že benešovský sjezd byl hlavně o tématech, no to už je úplná nepravda… Nevím, jestli se mám smát, nebo plakat, ale, co se to mezi námi lékárníky děje, to jsme všichni přišli o rozum? Copak nám několik obratných lidí vnutí, že voda teče do kopce a my jim za to ještě budeme tleskat?

Hanák Bravo  | 18. 11. 2010 17:14

Na sjezdu jsem nebyl, ale také souhlasím. Rozpolcená osoba Dr.Hampla bude -snad- nyní čitelnější. A nejspíš by jeho upozadění prospělo i jinde.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné