Jen uznat nezákonnost nestačí

zdravotnictví, medicína

„A řekněte mi, pane Jařabe, jako to, že dále sterilizujete Romky, když už jste je přece všechny sterilizovali?“ ptala se americká členka Výboru pro zabránění rasové diskriminaci v Ženevě (při OSN) v roce 2005 zmocněnce vlády pro lidská práva Jana Jařaba. Ten tam byl na koberečku kvůli nuceným sterilizacím Romek.

Vykládalo se to jako vtip na účet popletené Američanky. Protiprávní sterilizace se tehdy sváděly na režim před rokem 1990. Šetření veřejného ochránce práv Otakara Motejla v roce 2005 ale ukázalo, že sterilizace „prováděné v rozporu s právem“ pokračovaly i po roce 1990. Na severní Moravě se dnes šetří případ z roku 2007.

Motejl dostal tehdy od Romek 87 podnětů. Kvůli dokumentaci zničené povodněmi a jiným příčinám však 32 případů nešetřil. V prošetřovaných 55 případech uzavřel, že sterilizace byla protiprávní, z hlediska zákonných podmínek sterilizace. A jen zhruba polovina byla do roku 1990, ostatní se staly později.

A proč se mluví o protiprávní sterilizaci jen Romek? Nuceně se sterilizovaly i jiné ženy, ze sociálních důvodů. Eugeniku ovšem zločinně praktikovali nacisté. Národní výbory 70. a 80. let volají po „zkvalitnění cikánské populace“. Rodičky přesvědčují ke sterilizacím. V „kraji v roce 1978 sterilizovali 18 cikánských žen…“

Tento nátlak se naštěstí nedostal do zákonů. Až vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí z roku 1988 uvedla, že „občanům, kteří se podrobili lékařskému zákroku (…) v zájmu zdravé populace a k překonání nepříznivých životních poměrů rodiny, může poskytnout okresní národní výbor jednorázový peněžitý příspěvek…“.

To se zrušilo až v srpnu 1990. Partnerský vztah k pacientovi dnes vytěsňuje tradiční paternalistický jen pomalu. Dříve ale nuceně sterilizovali i Švýcaři a Švédové. České vládě trvalo čtyři roky, než podle Motejlových doporučení z prosince 2005 zadala z podnětu ministra Michaela Kocába úkoly ministryni zdravotnictví, aby se respektovaly platné předpisy včetně mezinárodních smluv. A za protiprávní sterilizace se vláda omluvila, premiér Fischer a ministr Kocáb vyjádřili politování vlády Romkám osobně.

Dostalo se jim paťiv (úcty). To je důležité. Je to první krok. Mělo by ale přijít i odškodnění, vláda tuto odpovědnost za stát má. A měl by zcela vymizet, dnes naštěstí už vzácný, regulační nátlak sociálních pracovnic na Romky.

Za svůj krok vláda už teď sklidila kritiku, řekl bych postaru, zleva i zprava.

Podle Ligy lidských práv to je jen kompromis, vláda měla všechny případy řádně vyšetřit a ustavit mechanismus odškodňování sterilizovaných. Naopak urážkami ji zahrnul bývalý mluvčí resortu zdravotnictví Tomáš Cikrt: „Pan Kocáb se projevil jako trouba a s ním celá vláda. Omluva-neomluva za ,nezákonné' sterilizace je politická pitomost,“ napsal.

Cikrt hájil i „regulační“ poměry před rokem 1990, prý šlo o „kdysi běžné a dnes nepřijatelné jednání lékařů s pacienty, kteří to nemysleli zle“. Cikrt přehlíží, že i za starého režimu to bylo jednání zcela protiprávní.

Ohodnoťte tento článek!