Jiří Běhounek: K restrukturalizaci nemocnic…

jiří běhounek

Vloni v říjnu podepsalo osm zdravotních pojišťoven a Ministerstvo zdravotnictví Memorandum zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci a redukci lůžkového fondu – nemocničních lůžek. Důvodem k tomuto kroku bylo pro pojišťovny a ministerstvo patrně uspoření zatím neznámého objemu peněz.

Důsledkem naplnění Memoranda by měl být zánik tisíců akutních lůžek nebo také zánik některých oddělení. Ve druhé řadě jde i o krok směrem k případnému splnění požadavků na zvýšení platů, které ministr zdravotnictví loni lékařům slíbil.

Výše uvedené vyústilo v hromadné výpovědi platných smluv zdravotních pojišťoven ke konci roku 2011. V současné době jsou v jednání podmínky nových smluv mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami pro rok 2013 a dále. Klíčovou roli při vyjednávání mají hlavně nemocnice, ale nastavení rozsahu zdravotnických služeb je prioritní i pro vedení kraje.

Trvám na tom, že problematika poskytování zdravotní péče se musí posuzovat z odborného, nejen administrativního pohledu. Předpokládám, že pojišťovny při uzavírání smluv zohlední kromě ekonomického hlediska také zájmy svých klientů, s jejichž prostředky ze zdravotního pojištění hospodaří.

Při uzavírání nových smluv s jednotlivými nemocnicemi na Vysočině by tak pojišťovny měly vycházet právě z potřeb svých klientů. Dlouhým rozhodováním nevnášet zbytečně nejistotu a strach o dostupnost zdravotní péče a její kvalitu. Zachování objemu financí ve zdravotnictví kraje je přitom nezbytné.

Autor je hejtman Kraje Vysočina a předseda zdravotní komise AKČR

Ohodnoťte tento článek!