Kalendář akcí odborných lékařských společností – říjen 2015

kalendář

Pořádá-li vaše společnost odbornou konferenci, seminář, přednáškový večer atd., o kterých by profesní kolegové rozhodně měli vědět, zašlete prosím základní informace na e-mail: miksova@mf.cz

Vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

Termíny a místa konání:

* 3. 10. 2015: Olomouc (aula Právnické fakulty UP)

* 5. 10. 2015: Zlín-Příluky (aula střední zdravotnické školy)

8. 10. 2015: Ústí nad Labem (Best Western Hotel Vladimir), Karlovy Vary (hotel U Šimla)

* 10. 10. 2015: Brno (kancelář veřejného ochránce práv)

* 14. 10. 2015: Litomyšl (hotel Zlatá hvězda), Jihlava (presbytář hotelu Gustav Mahler)

* 15. 10. 2015: Praha (Lékařský dům), Liberec (Clarion Grandhotel Zlatý lev)

* 20. 10. 2015: Ostrava (hotel Imperial)

* 21. 10. 2015: Praha (Lékařský dům), České Budějovice (Clarion Congress Hotel)

* 22. 10. 2015: Hradec Králové (Nové Adalbertinum)

Kontakt: www.svl.cz


17. pražský podzimní pracovní gastroenterologický den

* 1. 10. 2015/Praha

Místo konání: Karolinum
Kontakt: www.guarant.cz


9. brandýské sympozium

* 1.–2. 10. 2015/Brandýs nad Orlicí

Místo konání: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Pořadatel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


17. Novákovy traumatologické dny

* 1.–2. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Maximus Resort

Pořadatel: Klinika traumatologie LF MU a Úrazové nemocnice v Brně, Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Kontakt: www.csuch.cz


11. hradecké vakcinologické dny

* 1.–3. 10. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Kongresové centrum Aldis

Pořadatel: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové

Kontakt: www.vakcidny.cz


32. konference České společnosti pro hypertenzi

24. konference pracovní skupiny preventivní kardiologie České kardiologické společnosti

20. konference pracovní skupiny srdečního selhání České kardiologické společnosti

* 1.–3. 10. 2015/Mikulov

Místo konání: Regionální muzeum Mikulov

Kontakt: www.hypertension.cz


9. mezinárodní kongres Společnosti pro studium zdraví a stárnutí mužů (ISSAM)

* 1.–3. 10. 2015/Praha

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM)

Kontakt: www.issam2015.cz


Konference AWHP 2015

* 2. 10. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

Kontakt: crbs.cz


5th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference

* 2.–3. 10. 2015/Marseille, Francie

Kontakt: brain-mets.com


23. brněnské dny praktického lékařství

Infekční nemoci v ordinaci praktického lékaře

* 2.–3. 10. 2015/Brno

Místo konání: Aula univerzitního kampusu Brno-Bohunice

Pořadatel: Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP

Kontakt: is.muni.cz/obchod/


42. Šerclovy dny

* 2.–3. 10. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum

Pořadatel: Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČAS – region Hradec Králové

Kontakt: hanzo.cz/sd


31. lékárnické dny

* 2.–4. 10. 2015/Prostějov

Místo konání: Národní dům

Pořadatel: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.cfs-cls.cz


1. kolínský den lékové alergie

* 3. 10. 2015/Ratboř u Kolína

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


8. konference analytické cytometrie

* 3.–6. 10. 2015/Olomouc

Místo konání: Hotel NH Collection Olomouc Congress

Pořadatel: Česká společnost pro analytickou cytologii ČLS JEP

Kontakt: www.csac.cz/2015


13. kongres českých a slovenských spondylochirurgů

* 4.–6. 10. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Clarion Congress Hotel (lékaři), Best Western Hotel Vladimir (sestry)

Pořadatel: Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP, Slovenská spondylochirurgická spoločnosť, Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

Kontakt: www.spine.cz


Onemocnění přenášená vektory

* 6. 10. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.infekce.cz


22. Dostálovy dny urgentní medicíny

* 6.–8. 10. 2015/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF OU a FN Ostrava

Kontakt: www.urgmed.cz


9. Podlahovy chirurgické dny

* 7. 10. 2015/Mikulov

Pořadatel: Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.chirurgie.cz


Konference „Dárce orgánů“ 2015

* 7.–8. 10. 2015/Praha

Místo konání: Hotel Barceló

Kontakt: www.guarant.cz


31. neonatologické dny

* 7.–9. 10. 2015/Zlín

Místo konání: Hotel Moskva

Pořadatel: Česká neonatologická společnost ČLS JEP, novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati Zlín

Kontakt: www.neonatology.cz


52. bratislavské onkologické dni

* 8.–9. 10. 2015/Bratislava

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Pořadatel: Slovenská onkologická spoločnosť SLS, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť SLS, spoločnosť Solen, časopis Onkológia

Kontakt: www.solen.sk


6th InterAmerican Oncology Conference

* 8.–9. 10. 2015/Buenos Aires, Argentina

Kontakt: www.oncologyconferences.com.ar


7. česko-slovenská konference paliativní medicíny

* 8.–9. 10. 2015/Brno

Místo konání: Kancelář veřejného ochránce práv

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny

Kontakt: www.paliativnimedicina.cz


Tělovýchovné lékařství 2015

* 8.–10. 10. 2015/Valtice

Místo konání: Zámek Valtice

Pořadatel: Česká společnost tělovýchového lékařství, Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Kontakt: cstl2015.amca.cz


20. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti

* 8.–10. 10. 2015/Bratislava

Místo konání: Nová budova SND

Kontakt: www.cardiology.sk


19. Žinkovy dny: technologie v diabetologii

* 8.–10. 10. 2015/Plzeň

Místo konání: Hotel Darovanský dvůr

Kontakt: www.diab.cz


47th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP)

* 8.–10. 10. 2015/Kapské Město, Jihoafrická republika

Kontakt: siop2015.kenes.com


16. sympozium diabetes mellitus – oční komplikace

* 9. 10. 2015/Olomouc

Pořadatel: LF UP Olomouc, pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Kontakt: www.diab.cz


Medicína pro praxi – kongres praktických lékařů a sester

* 9.–10. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Solen, s. r. o.

Kontakt: www.solen.cz


Medicína pro praxi – kongres pediatrů a dětských sester

* 9.–10. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel International

Pořadatel: Solen, s. r. o., ve spolupráci s Pediatrickou klinikou LF MU a FN Brno

Kontakt: www.solen.cz


Moving Self in Psychotherapy – konference

* 9.–10. 10. 2015/Praha

Místo konání: Akademie múzických umění

Pořadatel: Asociace tanečně pohybové terapie ČR – Tanter, ve spolupráci s dalšími subjekty

Kontakt: konference.tanter.cz


2. konferencia gynekológov a urológov

* 9.–10. 10. 2015/Sliač, Slovensko

Místo konání: Hotel Partizán

Pořadatel: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, Slovenská urologická spoločnosť SLS

Kontakt: www.amedi.sk


24. moravskoslezské pneumologické dny

* 9.–10. 10. 2015/Ostrava

Místo konání: Hotel Park Inn

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, FN Ostrava, ČAS

Kontakt: www.msd2015.cz


Pražské gerontologické dny

* 12.–13. 10. 2015/Praha

Místo konání: Novoměstská radnice

Kontakt: www.alzheimer.cz


38. den průmyslové neurologie

* 14. 10. 2015/Praha

Místo konání: Lékařský dům

Kontakt: www.szu.cz/kalendar/den-prumyslove-neurologie


26th Congress European Society for Paediatric Urology

* 14.–17. 10. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Kontakt: jointmeeting2015.espu.org


10. česko-slovenský kongres dětské anestezie a intenzivní medicíny

* 15.–16. 10. 2015/Praha

Místo konání: Konferenční centrum City

Kontakt: www.sdaim2015praha.cz


32. kongres pracovního lékařství

30. Teisingerův den průmyslové toxikologie

39. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce

* 15.–16. 10. 2015/Jihlava

Místo konání: Hotel Gustav Mahler

Pořadatel: Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Kontakt: www.pracovni-lekarstvi.cz


6. kongres Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

* 15.–16. 10. 2015/Praha

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Pořadatel: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha

Kontakt: www.uvn.cz/anestezie


6. český neuroradiologický kongres

* 15.–16. 10. 2015/Zlín

Místo konání: Hotel Moskva

Kontakt: www.crs.cz


22. jihočeské onkologické dny

* 15.–17. 10. 2015/Český Krumlov

Místo konání: Zámecká jízdárna

Kontakt: www.jod2015.cz; www.linkos.cz


16. kongres České ortodontické společnosti

* 15.–17. 10. 2015/Hradec Králové

Místo konání: Hotel Nové Adalbertinum

Kontakt: www.kongrescos.cz


38. endokrinologické dny

* 15.–17. 10. 2015/Špindlerův Mlýn

Místo konání: Hotel Harmony Club

Kontakt: www.endokrinologie.cz


35th Congress of the Société Internationale d‘Urologie

* 15.–18. 10. 2015/Melbourne, Austrálie

Kontakt: siu-urology.org/congress-2015


26. ústecký oftalmologický den

* 16. 10. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje

Kontakt: www.oftalmologie.com; www.bos-congress.cz/uod2015


Sklíčkový seminář

* 16. 10. 2015/Nový Jičín

Pořadatel: Společnost českých patologů ČLS JEP, Ústav patologie LF UP a FN Olomouc a Laboratoře Agel, a. s. (patologická sekce)

Kontakt: www.patologie.info


21st Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology

* 16.–17. 10. 2015/Praha

Místo konání: IKEM

Kontakt: www.nephro2015.cz


11. medzinárodné afaziologické sympózium

* 16.–17. 10. 2015/Bratislava, Slovensko

Místo konání: Austria Trend Hotel

Pořadatel: Slovenská asociácia logopédov, Ústav psychologických a logopedických štúdií, katedra logopédie PedF UK v Bratislave, Asociace klinických logopedů ČR

Kontakt: sal.sk


25. konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR

* 16.–18. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Holiday Inn

Kontakt: www.psdh2015.cz


5. česko-saské dny

Luxační zlomeniny hlezna

* 17. 10. 2015/Praha

Místo konání: Anatomický ústav 1. LF UK

Pořadatel: Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha a Anatomický ústav 1. LF UK Praha, ve spolupráci s ČLK

Kontakt: www.ortopedicke-centrum.cz


3. konference sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

* 17. 10. 2015/Průhonice

Místo konání: Kongresové centrum Floret

Kontakt: www.ssg.cz


61. konference České urologické společnosti ČLS JEP

* 21.–23. 10. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: hanzo.cz/cus


15th European AIDS Conference

* 21.–24. 10. 2015/Barcelona, Španělsko

Kontakt: www.eacs-conference2015.com


16. česko-slovenský psychiatrický sjezd

* 21.–24. 10. 2015/Brno

Místo konání: Hotel Voroněž I

Kontakt: www.csps2015.cz


11th World Congress of the European Society of Gynecology

* 21.–24. 10. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Kontakt: www.seg2015.com


29. slovenský a český neurologický zjazd

43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres

* 21.–24. 10. 2015/Košice, Slovensko

Místo konání: Hotel Double Tree by Hilton

Kontakt: www.neuro-kosice.sk/info/info


32. zjazd slovenských a českých alergológov a klinických imunológov

* 21.–24. 10. 2015/Žilina, Slovensko

Pořadatel: Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie SLS, Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Kontakt: www.csaki.cz


6. ostravské angiodny

* 22.–23. 10. 2015/Ostrava

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Kontakt: www.angiology.cz


Bioptická diagnostika nádorových a nenádorových lézí plic, pleury a thymu

* 22.–24. 10. 2015/Praha

Místo konání: Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Kontakt: www.patologie.info


LYMPHO 2015

* 23.–24. 10. 2015/Praha

Místo konání: Dorint Hotel Don Giovanni

Pořadatel: Česká lymfologická společnost ČLS JEP

Kontakt: www.lympho.cz/2015


1st Fenichel’s Prague Conference

Strach z cizího: antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

* 23.–25. 10. 2015/Praha

Pořadatel: Česká psychoanalytická společnost

Kontakt: fenichelspragueconference.com


16. dermatologické sympozium „Jak léčím já“

* 24. 10. 2015/Ústí nad Labem

Místo konání: Kongresové centrum krajského úřadu

Kontakt: www.bos-congress.cz/dsul2015


11th EADO Congress

8th World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Centers

* 28.–31. 10. 2015/Marseille, Francie

Kontakt: www.eado-melanomacenters-marseille2015.com


Resuscitation 2015

The Guidelines Congress of the European Resuscitation Council

* 29.–31. 10. 2015/Praha

Místo konání: Kongresové centrum Praha

Kontakt: www.resuscitation2015.eu


Sklíčkový seminář brněnských pracovišť patologie

* 30. 10. 2015/Mikulov

Místo konání: Hotel Eliška

Kontakt: www.patologie.info


Stomatochirurgický seminář

* 30. 10. 2015/Olomouc

Místo konání: Clarion Congress Hotel

Pořadatel: Česká stomatochirurgická společnost

Kontakt: www.cschs.cz


24. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

* 30.–31. 10. 2015/Olomouc

Místo konání: NH Collection Olomouc Congress Hotel

Kontakt: www.laparoskop.cz/sge2015

Ohodnoťte tento článek!