Kam jdou poplatky z LDN?

Titulní obrázek

„Všeobecná zdravotní pojišťovna hodlá do konce roku provést mimořádné kontroly ve všech léčebnách dlouhodobě nemocných. Může to znamenat i lepší zítřky pro dlouhodobě nemocné, kteří leží v˙LDN v˙Novém Boru.
Čtenáři posuď, jak příbuzní pacientů nahlížejí na současné dění v novoborská nemocnici,“ píše komentátor Deníku místostarosta N. Boru Stanislav Valdman…

Všeobecná zdravotní pojišťovna hodlá do konce roku provést mimořádné kontroly ve všech léčebnách dlouhodobě nemocných. Může to znamenat i lepší zítřky pro dlouhodobě nemocné, kteří leží v˙LDN v˙Novém Boru.

Čtenáři posuď, jak příbuzní pacientů nahlížejí na současné dění v novoborská nemocnici. Tak třeba na šedesátku nemocných je jedna zaškolená rehabilitační sestra. Směrnice však doporučuje na tento počet tři a plně kvalifikované. Zřejmě nejsou na trhu práce nebo jdou za lepšími výdělky do jiných zařízení. Poddimenzovaný je zřejmě i stav sester zdravotních, což se projevuje hlavně o víkendech, kdy na jednom patře slouží pouze dvě setry.

Co provozovatel (Nemocnice Česká Lípa) asi odpoví na to, že od začátku roku mu již pacienti složili na účet při každodenních platbách po šedesáti korunách odhadem na 700 tisíc korun. Že by se zlepšilo za tyto peníze vybavení pomůckami pro nepohyblivé pacienty nevidno. Ministerstvo zdravotnictví při zavádění plateb slibovalo, že poplatek je hlavně příspěvkem na jídlo a pobyt. A ejhle, v Novém Boru pacientům nedávno zrušili svačiny bez náhrady a snížili normu na ostatní.

Dotaz pana K., proč si LDN v N. Boru s vybranými finančními prostředky nehospodaří sama, je na místě a je i dotazem mým. Tam, kde se peníze vyberou, tam by se měly i použít. Potom není daleko k úvaze, zda tolik přetřásané nehospodárnosti nemocnice v Č. Lípě, nejsou vykrývány i penězi od borských pacientů. Odpověď si tipnu. Jde o jeden balík peněz od všech pacientů a s tím hospodaří v České Lípě podle svého uvážení. Ale vysvětlete to těm, co jsou odepírány i svačiny

Stanislav Valdman, místostarosta N. Boru, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!