Kdo chce reformu, vláda, nebo lékaři?

stetoskop

Na čtvrtek odročili další jednání ministr zdravotnictví Leoš Heger i Lékařský odborový klub, podporovaný Českou lékařskou komorou. Odejdou lékaři, nebo ne?

Vláda ví, že pokud odejdou, bude vystavena tlaku, aby odešla i ona. Pár poslanců, kteří zatím tvoří 118hlavý vládněkoaliční blok, by možná už dnes dalo přednost ráně z milosti před lítým bojem, zostřujícím se korupčními skandály. Ten zuří mezi vládními stranami i mezi jednotlivci z různých klik.

Ve zpupnosti moci a obtížném vysvětlování LOK, že pokud lékaři vydírají, pak ne pacienty, ale vládu, zazářilo jako světélko solidární stanovisko některých sester.

Spoluautorka petice SOS zdravotnictví Lenka Bazalová z opavské nemocnice řekla v pondělí, že pokud lékaři z nemocnic odejdou, systém zdravotní péče se zhroutí. Přednostní je podle ní uspokojit nyní požadavky lékařů.

I další sestry se k tomu přidávají. Daly tím i lekci Martinu Engelovi, předsedovi LOK, jenž řekl, že jim z těch dvou miliard nic nepatří, protože akci lékařů nepodpořily. Mohl to říci šikovněji a ujistit sestry solidaritou lékařů.

Petice SOS zdravotnictví nepřímo podporuje akci lékařů. Poukazuje na to hlavní, co vláda a ministr Heger zatím jen slibují řešit. Do zdravotnictví není nutné vrážet další peníze, stačí snížit ceny léků a zdravotnického materiálu a techniky na průměrnou evropskou úroveň.

Zprůhledněte hospodaření a potlačte korupci, aby zdravotnictví už nepřicházelo o miliardy, volá na vládu na 30 tisíc signatářů petice.

Dodávám, že ta ztráta se odhaduje na deset procent výdajů pro zdravotnictví, tedy na 25 až 30 miliard. A korupcí se nemyslí bezplatná účast lékařů na zahraničních kongresech, nýbrž nákup přístroje v ceně 50 miliónů za miliónů sto. Petice vyzývá k reformě zdravotnictví, kterou ale vláda a Heger nechtějí, i když nějakou slibují.

V pondělí jednání ztroskotalo, když ministr Heger odmítl návrh dohody, který předložily LOK a ČLK. Nad rámec původního návrhu je v něm vlastně jen vydání zákona o platech ve zdravotnictví a požadavek záruky vzetí do práce všech lékařů, kteří vezmou výpovědi zpět. U fakultních a státních nemocnic to Heger zaručit může, ale ani to neřekl.

U krajských a dalších nemocnic lze podle zákona sjednat novou kolektivní smlouvu. Ministerstvo a krajské úřady by to měly prosadit.

Vedení LOK a ČLK se jen těžko daří udržet na uzdě své členy. Není divu, že LOK včera vládě neustoupil. Lékaři zatím nedosáhli svých cílů. Navíc jim vadí neústupnost Hegera, zdá se jim, že ministr ustupuje z vlastních návrhů.

A obzvlášť je dráždí arogance předsedy pražské ODS a poslance Borise Šťastného. Ten nabádá vládu, aby ani o milimetr neustupovala, její páteční nabídka byla prý chyba.

A s poťouchlým úsměvem opakuje, že LOK je levicovým kolektivistickým spolkem a že vedení ČLK jí podléhá. To si ho jako zlého muže zjednal Heger, nebo Nečas?

Ohodnoťte tento článek!