Komu vadí malé porodnice?

miminko, dítě, porod

Druhým rokem očekávaný pokles počtu porodů spolu se snahou o snížení nákladů ve zdravotnictví oprášil staré snahy o likvidaci malých porodnic. Ekonomická výhodnost uzavírání porodnic je sporná, pokud jsou malé nemocnice placené paušálem a za přesunuté porody do velkých nemocnic se musí platit tak jako tak.

Do ekonomických úvah nebývají zakalkulovány zvýšené výdaje na dopravu sanitkami, kvalifikovaný doprovod na cestě, ani náklady na rozšíření velkých porodnic.

Častým argumentem pro uzavírání porodních oddělení je nedostatečná odborná erudice personálu v malých porodnicích. Připouštíme-li existenci porodních domů jen s porodními asistentkami, pak mohou existovat i malé porodnice s lékaři – jen musí být nově vymezená jejich působnost, tj. musejí se soustředit na fyziologické porody a včasné rozpoznání patologií, které přesunou do perinatologických center.

Není mi známá přesná analýza činnosti porodnic (pravděpodobně taková ani není), která by posoudila, zda uzavření malých porodnic stačí kapacitně nahradit porodnice velké. V Hradci Králové jsme od začátku roku opakovaně uzavírali porodní sál z kapacitních důvodů, podobné problémy mají, pokud vím, i v Praze, Brně a dalších velkých městech. Nejde jen o velikost porodnic, ale současně o lůžka novorozenecká a místa na neonatologických jednotkách intenzivní péče.

Velké porodnice se potýkají nejen s nedostatkem lůžek, ale také s nedostatkem kvalitního personálu. Představa, že lékaři a porodní asistentky přejdou z malých nemocnic do velkých, je mylná. Odpor k dojíždění Čechů do práce je známý, a tak se lékaři malých nemocnic přesunou spíše do soukromých ambulancí a porodní asistentky do terénu nebo do mateřství.

Dnešní pracovní nejistota zaměstnanců malých porodnic je mimořádně stresující. Státní i krajské orgány by měly dát zdravotníkům, kteří poctivě pracovali mnoho let, nějakou perspektivu. Navíc není zaručeno, že pojišťovny nárůst porodů velkým porodnicím zaplatí. V souvislosti s uzavíráním malých porodnic také nikdo nedomýšlí důsledky pro systém postgraduálního vzdělávání.

Má-li se stážista v doškolovacích pracovištích II. a III. typu kvalitně vzdělávat, nemůže jejich počet přesahovat počet 2–3 lékařů současně. Předatestační praxe lékařů na odděleních gynekologie bez porodnice je z hlediska jejich erudice nedostatečná. Budou-li uzavřené malé porodnice, lze očekávat i zánik malých gynekologií. Mladí lékaři do atestace na nich nebudou pracovat.

Nevím, jestli údaj o uzavření porodnic pod hranici 800 porodů pochází od novinářů, nebo nějaké odborné analýzy zdravotního systému. To číslo pokládám za HLOUPÉ. Spíše než počet porodů je důležitější dostupnost porodnice, respektive vzdálenost porodnic od sebe.

Uzavření jedné ze dvou porodnic, které jsou od sebe vzdálené 30 km a každá má nejvýše 400 porodů ročně, je možné, zváží-li se další činnost gynekologicko-porodnických oddělení, kvalita personálu, možnosti porodnice, která zůstane a bude-li proveden přesný ekonomický a sociální rozbor tohoto závažného rozhodnutí.

Malé porodnice jsou nyní ve většině případů dobře technicky vybavené. Vlastníkem ultrazvuků, porodních postelí, operačních stolů, osvětlení, bed side monitorů a další techniky bývají nemocnice nebo krajské úřady. Nejsem si jistý, zda by přesun nevyužitých přístrojů do vyšších center byl reálný a pro české zdravotnictví jako celek ekonomicky výhodný.

Při rozmluvě s vyhlášeným optimistou jsem se dozvěděl, že mám být klidný. „Zklidni hormon,“ řekl přesně, protože byl o 20 let mladší, tudíž zkušenější. „Před blížícími se volbami nikdo nic zavírat nebude. Spíše lze očekávat zavření někoho. Nějak bylo, nějak bude.“

Teď nevím, jestli podobná slova neříkal také Švejk nebo babička Boženy Němcové. A tak vám přeji v novém roce hodně zdraví, klidu a spokojenosti.

Doc. Jindřich Tošner, CSc.

Ohodnoťte tento článek!