Konopí pro léčebné účely – kolik a za kolik?

Diskuse o léčebném konopí se pravidelně objevuje v odborných i laických kruzích. Jedni na jeho účinky přísahají, jiní ho zatracují. Protože diskusí o ne/účinnosti konopí bylo již hodně, zkusme se na otázku konopí pro léčebné účely podívat z pohledu čísel.

Čísla dle vyhlášky

Na podzim loňského roku byla vydána nová vyhláška č. 236/2015 Sb. o konopí pro léčebné účely. Kromě obvyklé diskuse o vlastní účinnost konopí vlastní vyhlášce nebylo věnováno příliš pozornosti. Přitom přinesla několik zásadních změn. Navýšila například maximální dávku konopí pro léčebné použití, které může lékař předepsat pacientovi na měsíc a to ze 30 g na 180 g. Toto šestinásobné zvýšení je odůvodněno přiblížením skutečným potřebám pacientů.

Další zásadní změnou je rozšíření počtu indikací, pro léčbu kterých by mohlo být konopí předepisováno o oblast očního lékařství (konkrétně léčba bolesti při glaukomu) a o léčbu kožních defektů a defektů sliznic. Konopí je možno použít pro 5 indikací a předepisovat ho může 13 lékařských odborností.

Počet pacientů

Počty pacientů se velmi odlišují. Je to nejspíš dáno tím, že zatím nikdo nedokáže spočítat, kolik pacientů by mělo o léčbu konopím zájem. Sama vyhláška se o počtu pacientů nezmiňuje. Spolek KOPAC odhaduje počet pacientů na 26 000, vychází přitom z počtu pacientů léčených konopím v Izraeli.

Cena konopí

Už nyní se mohou pacienti konopím léčit, počet pacientů, kteří si konopí kupují v lékárně je však poměrně malý. Důvodem je nejspíše skutečnost, že pacient si konopí musí platit sám a náklady na konopí – momentálně dovážené z Holandska – nejsou právě malé. Cena konopí pro pacienta je 250 – 300 Kč za gram.

Státní agentura pro konopí pro léčebné účely informovala o uzavření smlouvy s českým pěstitelem konopí společností Elkoplast Slušovice s. r. o. Český pěstitel by měl dodávat konopí za výkupní cenu přibližně 70 Kč za gram, konečná cena pro spotřebitele by byla přibližně 100 Kč za gram. První dodávka by podle zveřejněné informace měla být dostupná na přelomu roku 2015 a 2016, tedy už nyní.

Kolik by mohlo konopí stát

Pojďme si spočítat, kolik by mohly činit celkové náklady na konopí.
Počítejme 100 Kč za 1 gram, podle důvodové zprávy uvažujme 180 g měsíčně jako dávku blízkou potřebám pacientů a vynásobme 12 pro roční dávku, a vezměme odhad počtu pacientů 26 000 dle spolku KOPAC. Výsledek je ohromující: 5 616 000 000 Kč, slovy pět miliard šest set šestnáct miliónů korun.

Kdo to zaplatí

Uvažuje se o úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Pokud by však mělo být konopí hrazeno ze zdravotního pojištění, každý z nás včetně státních pojištěnců (děti, studenti, senioři, lidé bez práce) by nově solidárně přispěl na léčbu konopím ve výši 561,6 Kč ročně. Připomeňme, že poslední navýšení platby za státní pojištěnce rozpočet zatížilo částkou 4,3 mld. Kč. Nyní by jen kvůli konopí muselo dojít k mimořádnému navýšení o obdobnou částku.

Pokud by naopak k mimořádnému navýšení plateb nedošlo, bylo by nutné hledat zdroje v rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. Částka 5,6 mld Kč je aditivním nákladem, konopí by bylo pacientům podáváno navíc k jejich současné léčbě, nedojde proto k úspoře nákladů na dosud používanou terapii. Úspora by tak musela přijít z jiného segmentu. Jedná se však o částku vyšší než kolik všechny zdravotní pojišťovny uhradí za péči praktických dětských lékařů nebo částku dvojnásobnou, než kterou všechny zdravotní pojišťovny vynaloží na zdravotnickou záchrannou službu.

Je tedy nejvyšší čas vrátit debatu a rozhodování o úhradě konopí pro léčebné účely do oblasti reálné ekonomiky. Na benevolentní a široce indikovatelnou úhradu konopí z veřejného zdravotního pojištění nejsou a nebudou peníze. Je navíc velmi sporné, zda pro solidární systém veřejného zdravotního pojištění v ČR je právě toto rozšíření tím nejdůležitějším.

předsedkyně Lékové komise SZP ČR Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D

Ohodnoťte tento článek!