Kraj spravuje nemocnice lépe než stát

„MUDr. Brázdil ve svém úterním rozhovoru v Právu tvrdí, že stát si musí ponechat absolutní kontrolu nad zdravotnictvím a proto budou všichni lékaři jistě volit ministra Ratha, protože ODS chce nemocnice privatizovat a přivést na buben. Pan doktor vědomě nemluví pravdu,“ píše JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje…

MUDr. Brázdil ve svém úterním rozhovoru v Právu tvrdí, že stát si musí ponechat absolutní kontrolu nad zdravotnictvím a proto budou všichni lékaři jistě volit ministra Ratha, protože ODS chce nemocnice privatizovat a přivést na buben.

Pan doktor vědomě nemluví pravdu, protože stejně jako já ví, že se v Karlovarském kraji o žádnou privatizaci nejedná. Nemocnice byly převedeny do akciové společnosti, ale jejím 100% majitelem zůstává kraj. Tolik opěvovaný stát také převedl na akciovou společnost například České dráhy, a. s., a stejně tak města mají akciové společnosti na zajištění veřejné hromadné dopravy nebo dodávek tepla.

Tyto akciové společnosti vznikly jednoduše proto, že umí a musí!, hospodařit lépe. Kvalita jimi poskytovaných služeb se ale v žádném případě nezhoršila, naopak se zlepšila.

Kraj se rozhodl sloučit své nemocnice do jedné společnosti proto, aby mohl ušetřit na administrativě, nákupu materiálu a služeb, a na dalších NEZDRAVOTNÍCH činnostech. To, co se na nich ušetří, bude investováno do rozvoje nemocnic, do zlepšení služeb a do platů zdravotníků, tedy i pana doktora Brázdila.

On však věří koncepci ministra Ratha. Proti ní sice protestují tisíce jeho kolegů, obvodních lékařů, zubařů, lékařů-specialistů, lázeňských lékařů nebo lékárníků, pan doktor si je ale jistý, že tato koncepce je správná a že většina jeho kolegů bude volit ČSSD.

Nakonec, absolutní kontrolu státu nad zdravotnictvím jsme již jednou zažili. Bylo to v době, kdy kraje přebíraly od státu nemocnice společně s dluhy ve výši miliard korun. Já takové zdravotnictví už nechci, chci naopak zdravotnictví, které funguje vyrovnaně a které se neustále zlepšuje. Když je nedokázal nabídnout stát, nabízí je nyní kraje. Pan doktor Brázdil Vám včera předložil své názory, ze kterých plyne, koho máte volit.

Já, ačkoli jsem politik, nechci pro nikoho agitovat. Jen chci poprosit, aby se další kritika nesla v jiném tónu než „Rath je dobře, ODS špatně“. Už i proto, že pro transformaci nemocnic v našem kraji nehlasovala pouze ODS, ale také ČSSD i KDU-ČSL.

Jsem připraven odpovědět na jakoukoli kritiku, pokud bude věcná a konkrétní. Kdyby pan doktor řekl, že se v nemocnicích zhoršila péče, že dosluhuje vybavení nebo že se o nemocné nemá kdo starat, asi bych věděl, co na to říci. Ale jestli je skutečně nutné volit Ratha, to si musí rozhodnout každý volič sám, já to odmítám komentovat.

JUDr. JOSEF PAVEL (ODS), hejtman Karlovarského kraje

Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Martin Vedral

Nejsem si jist, kdo spravuje nemocnice lépe. Zda kraj nebo stát. Zásadní je však to, že majetek má spravovat jeho vlastník. Situace, kdy MZ chce direktivně ovládnout majetky, které nespravuje, je zásadně špatná a nepovede nikam. Příkladem budiž většina MZ řízených nemocnic.

Neustále potřebují „oddlužovat“. Tak zvané manažery, kteří je do dluhů přivedli, pak ministr jmenuje svými nejbližšími spolupracovníky, řediteli odborů či přímo náměstky. Skoro by se chtělo napsat, že čím větší dluh tím vyšší židle… A ještě jedna poznámka. Dr. Brázdil nemůže býti nadšen koncepcí zdravotnictví dr. Ratha. Dr. Brázdil jen slepě věří jeho slibům. Znám to.

Je to snadné. A nebo be se také rád zapojil do práce MZ. Je pravda, že k takovému postupu stačilo mnohým jen držet hubu a krok. Nyní však je na dr. Rathovi, aby onu koncepci představil. Je na svém pašalíku již poměrně dlouho a před svým jmenováním sliboval, že koncepce je již hotová u něj v šuplíku. Že by to nebyla pravda? Že by se jednalo o „milosrdnou“ lež?

sajdl

Pan hejtman za ODS asi již pozapoměl (má toho moc..) na nedávné problémy nemocnice v Chebu, kde se tedy opravdu jednalo o to, že lékařům došla trpělivost se stále se zhoršujícími pracovními podmínkami a o nemocné se opravdu neměl kdo starat. Kraj ODPOVĚDNÝ za péči tehdy vzkázal, že je to záležitost managementu nemocnice…

MUDr. Jiří Kilian

Převod nemocnic na a.s. znamená privatisaci, byť zakladatelem a.s. může být samospráva. Mám tedy za to, že nejde o vědomou lež MUDr Brázdila, ale o podivnou interpretaci převodu nemocnic na a.s., podanou panem hejtmanem.

Nemocnice – akciové společnosti, mohou hospodařit lépe, protože pro ně platí chodní zákoník. Dle něj si mohou vybrat předmět své činnosti. Také pro ně platí zákon o mzdě a tak mohou dát zaměstnancům minimální mzdu. Ve stavu systému zdravotní péče a jeho financování, kdy úhrada péče je nižší, než její cena, je nutno snížit cenu péče a vybrat tu péči, která je ekonomicky efektní. To ovšem má pramálo společného se seriosním způsobem garance dostupnosti péče, kterou je zavázán stát.

Podmínky pro práci lékařů jsou jakýmsi zakázaným ovocem a lékaři jsou zneužiti už až dost státním diktátem.

Pan hejtman jmenuje jako protivníky koncepce ministra ty, kterých se privatisace nemocnic netýká. Tisíce kolegů kolegy Brázdila bude volit levici spolu s desetitisíci zdravotních sester a všech jejich rodin, protože pod pravicovou tyranií ve zdravotnictví byly by ohroženy jejich existence a živobytí. Ale i proto, že ony desetitisíce zdravotníků zaměstnanců cítí, že v zájmu pacienta je, aby stát držel nástroj garance dostupnosti péče, kterou je z Ústavy povinován.

Nikdo nežádá absolutní kontrolu státu nad zdravotnictvím. Žádá se toliko povinnost státu definovat garantovanou dostupnost zdravotní péče. A to, možná nevědomky, žádá i pacient obecně a kraje nenabízejí, neboť pravice hledá toliko pseudoekonomickou vyrovnanost hospodaření. Konečně, ani sama, když měla ve státních mocech většinový vliv, nebyla s to postavit zdravotnictví na racionální basi ani využitím zkušenosti ze zemí, které jsou jejím vzorem.

Popsaná kritika “ Rath je dobře, ODS špatně “ není ani zdaleka dominantní. Slyšet více je spílání na ministra. Významný představitel ODS Tlustý v televisních pořadech mává letážkem “ lžete “ na kdekoho, reformu zdravotnictví podle senátora Julínka má za osobní věc, nikoli za program ODS, výroky jeho a jeho kolegy Langera v PS PČR jsou mnohem pestřejší a ve srovnání s výroky ministra ve věcech zdravotnictví pohříchu chudobnějšího obsahu.Ohodnoťte tento článek!