Krajská rada lékařské komory: Politici, zamezte vzniku chaosu

dopisy, pero

Otevřený dopis: Vážení zastupitelé, obracíme se na vás vás touto cestou jako zástupci profesní lékařské organizace v důsledku vrcholící akce lékařů Děkujeme, odcházíme.
Máme pocit, že naše politické reprezentace si plně neuvědomují závažnost a důsledky lékařského protestu. Veřejnost je stále na základě vyjádření především ministra zdravotnictví prostřednictvím médií uklidňována, že zdravotnická péče nebude omezena, natož ochromena.

Stále okolo sebe slyšíme, že ředitelé nemocnic zajistí potřebnou zdravotnickou péči i bez třetiny lékařů. Tato informace je zcela zavádějící a nebezpečná. Ministrova teorie o tom, že v našich nemocnicích bude po 1. březnu tolik lékařů, jako na začátku jednadvacátého století, je naprosto zavádějící.

Navýšení počtu lékařů v naších nemocnicích kolem roku 2007 bylo způsobeno pouze administrativním podvodem za účelem fiktivního naplnění litery novelizovaného zákoníku práce.
Nyní existuje několik krajů a v nich mnoho nemocnic, kde zbývající počet lékařů bude schopen s vypětím všech sil zajistit jen částečnou ambulantní péči a žádnou péči akutní. Těžko si mohou tito lékaři vzít na zodpovědnost zajistit péči lege artis bez dostatečného personálního obsazení a bez dostatečného odpočinku. Jedním z těchto krajů je i naše Vysočina.

Nemocnice skončí

Z pěti krajských nemocnic čtyři vlastně přestanou být nemocnicí. Tyto nemocnice nebudou moci přijmout jednu rodičku k plánovanému porodu, protože nikdy nelze vyloučit závažné komplikace ohrožující matku či dítě a vyžadující urgentní péči anesteziologa, intenzivisty, pediatra či hematologa. Nebudou moci přijmout ani jednoho akutního pacienta, u něhož by hrozilo riziko resuscitační péče či operační léčby. Nemocnice nebudou schopny postarat se o pacienty vyžadující intenzívní a resuscitační péči, plánované výkony bude třeba zcela zastavit. To snad není omezení zdravotní péče?
Zbývající pátá nemocnice bude mít veliké problémy sama se sebou a nebude schopna suplovat péči zbývajících. Rovněž posádky záchranných služeb nebudou schopny přepravit pacienty do vzdálených nemocnic bez rizika odkrytí svého regionu. Rychlá zdravotnická péče bude vyřazena z běžného provozu a stane se nedostupnou.

Další otázkou je, zda je možné vystavit pacienty riziku transportů a zmatkům při jejich umísťování v jiných zdravotnických zařízeních jenom kvůli tomu, abychom dokázali zoufalým lékařům ve výpovědi sílu politiků? A jak vysvětlíme zcela nesmyslné a neodůvodnitelné náklady na neúměrné a zbytečné transporty našich nemocných?

Alarmující je, že ani vyjádření osob zodpovědných za zdravotnictví v kraji, hlavně hejtmana, není interpretováno v médiích přesně a je výrazně zlehčováno. Pan hejtman sice přesně popisuje situaci – pro veřejnost však informace zní, že péče bude zajištěna. Situace je nesmírně vážná a bagatelizace jejího dopadu ministrem podpíraná vyjádřeními hlavy státu o nezodpovědných lékařích a vyděračích není na místě. Je třeba urychleně situaci řešit, aby ke krizové situaci 1. 3. 2011 nedošlo. Vyzýváme vás a prosíme, udělejte vše, co je možné, aby v březnu v našem zdravotnictví nezavládl nezvládnutelný chaos ohrožující pacienty.

Pavel Jenerál
předseda krajské rady České lékařské komory, předseda OS ČLK Žďár nad S.
Ivana Bradáčková
předsedkyně OS ČLK Jihlava
Josef Bureš
předseda OS ČLK Havlíčkův Brod
Hynek Poul
předseda OS ČLK Pelhřimov
Ivo Vermousek
předseda OS ČLK Třebíč

Ohodnoťte tento článek!