KSL: Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

smlouva, podpis, dohoda

„Sledujeme-li výstupy ve sdělovacích prostředcích zabývajících se financováním českého zdravotnictví, začínáme nabývat dojmu, jako by česká vláda zapomněla, že mimo státní a krajské nemocnice existují i jiná zdravotnická zařízení,“ píší představitelé Koalice soukromých lékařů a České lékárnické komory.

Vážený pane předsedo vlády,

dne 4. 5. 2016 jste jednal s prezidenty České lékárnické komory a České stomatologické komory. MUDr. Chrz, prezident ČSK, na tomto setkání s Vámi zároveň zastupoval Koalici soukromých lékařů.

Vyjádřil jste se, že by nebylo vhodné, aby se navýšení finančních prostředků v systému zdravotního pojištění promítlo jen do platů zdravotníků, pracujících ve státních a krajských nemocnicích.

Od této schůzky uběhlo již několik týdnů. Sledujeme-li výstupy ve sdělovacích prostředcích zabývajících se financováním českého zdravotnictví, začínáme ale nabývat dojmu, jako by česká vláda zapomněla, že mimo státní a krajské nemocnice existují i jiná zdravotnická zařízení. Zejména ta, která poskytují ambulantní zdravotní a lékárenskou péči, ve většině soukromí poskytovatelé. Je přitom obecně známou skutečností, že i soukromé zdravotnictví v ČR výrazně trpí nedostatkem peněz.

Obracíme se tedy na Vás s otázkou, zda Vaše vyjádření o rovném navýšení příjmů všem segmentům zdravotní péče pro další období stále platí. A pokud ano, zda již máte konkrétní představu, jakým způsobem bude tento slib naplněn.

Předem Vám děkujeme za brzkou odpověď, o niž žádáme, neboť právě kvůli již výše zmíněným zprávám v mediích registrujeme významně narůstající nervozitu a nespokojenost mezi členy našich organizací, včetně již i výzev k protestním akcím. Sami bychom byli rádi, pokud bychom mohli toto napětí pomoci zklidnit. K tomu ale potřebujeme znát Vaši odpověď.

V úctě,

Za Koalici soukromých lékařů (KSL):

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí KSL

Za Českou lékárnickou komoru:

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Další členové Koalice soukromých lékařů:

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

V Praze dne 15. června 2016

Ohodnoťte tento článek!