Lékaři pro reformu: Nepropásněte tuto šanci, není reforma jako reforma

pero, podpis, smlouva

Jakou reformu zdravotnictví bude prosazovat budoucí vláda, není vůbec jisté. Jedno ale jisté je, že je nezbytná, že musí být provedena kvalitně, a že možná už nikdy nebude taková šance jako nyní.
Jaká by ale měla být?

VÝZVA VLÁDĚ

Pravděpodobné vládní politické strany nabízejí ve stručnosti 3 základní koncepty:

Věci Veřejné – zavedení jedné zdravotní pojišťovny na standardní rozsah zdravotní péče a konkurenci pro nadstandardní rozsah – velmi to připomíná nechvalně známý systém národní zdravotní péče ve Velké Británii.

TOP 09 – zavedení konkurence zdravotních pojišťoven s vymezení části péče, která bude plně hrazena samotnými občany. Tento systém neexistuje nikde v Evropě a je otázkou, zda by se nestal opravdovou překážkou v přístupu k lékařské péči.

ODS – nabízí také konkurenci zdravotních pojišťoven a výběr pojistných plánů. Spoluúčast chce nechat na současné výši.

V současnosti ale v Evropě existuje již vyzkoušený systém zdravotní péče, ke kterému by mělo české zdravotnictví velmi rychle směřovat, a mohlo by se tak stát vzorem okolním zemím. Je to zdravotnický systém Holandska.

Nejblíže se mu podobá návrh ODS. Jeho základní prvky jsou obsaženy v již zpracovaných věcných záměrech a připravených zákonech reformního týmu senátora Tomáše Julínka.

Systém funguje na těchto základních principech:

1. Definuje se rozsah standardní péče, na jejíž poskytnutí i úhradu bude mít každý občan nárok.

2. Konkurující si zdravotní pojišťovny budou muset zajistit tuto standardní péči pro své pojištěnce za tržní ceny – péči budou nakupovat u zdravotnických zařízení.

3. Zdravotní pojišťovny budou nabízet občanům různé typy pojistek, které si občané budou povinně kupovat (tak jako si kupují pojistku na cokoliv jiného) – cena pojistky však bude přibližně 20 – 30 % celkové ceny pojistného, její zbytek každému pojištěnci pokryjí odvody na zdravotní pojištění, které tedy bude možné úměrně snížit.

4. Nezávislý úřad pro dohled nad činností ZP bude kontrolovat činnost všech ZP, aby občané nebyli kráceni v rozsahu péče, kterou čerpají.

5. Stát by měl zajišťovat právní rámec celého systému, pomáhat organizovat extrémně drahou péči a v sociální oblasti zajišťovat zdroje pro sociálně slabé občany. Neměl by zasahovat do konkurence zdravotních pojišťoven ani konkurence zdravotnických zařízení jakýmikoliv nesystémovými regulacemi či dotacemi.

V minulém volebním období se reformu prosadit nepodařilo. Nyní ta šance existuje, ale je potřeba konat, rychle a rázně. Nepropásněme ji. Občané Holandska jsou dnes z celé EU nejspokojenější se svým systémem zdravotní péče. Proč by nemohli být zítra až na druhém místě?

MUDr. Roman Flašar, MUDr. Ivan Sucharda, MUDr. Marta Holanová

Ohodnoťte tento článek!