Ludvík Hovorka: Neposilujte monopolní řetězce

Ludvík Hovorka,

Některá média informovala veřejnost o zájmu pana Chrenka, resp. České průmyslové zdravotní pojišťovny o sloučení se Zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance. Tento záměr není nový. V roce 2009 tehdejší ministryně Dana Jurásková sloučení povolila právě v den, kdy Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který účelová slučování zdravotních pojišťoven zakazoval.

Než novela vyšla ve sbírce zákonů, ministryně podepsala sloučení ZP Agel s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a s Českou národní zdravotní pojišťovnou.

Z miniaturní zdravotní pojišťovny tak vyrostla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která má 730 tisíc pojištěnců a obrat 14,5 miliardy korun. Teprve moje novela zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách zabránila v roce 2009 dalšímu sloučení se ZP Metal Aliance. Současná vládní koalice moji novelu zákona o pojišťovnách zrušila a umožnila další účelové slučování zdravotních pojišťoven.

ZP Agel nikdy neměla získat licenci k provozování zdravotní pojišťovny. Není totiž normální, aby jedna firma, resp. jeden člověk ovládal současně řetězec 11 nemocnic, řady dalších zdravotnických zařízení – laboratoří, poliklinik, lékáren, ordinací, které zdravotní péči poskytují, a současně zdravotní pojišťovny, které zdravotní péči proplácejí.

V případě existujícího propojení nebo vzájemného ovládání pojišťoven a zdravotnických zařízení nastala deformace ve zdravotním pojištění, ovládání toků finančních prostředků a nerovnost zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení při poskytování a financování zdravotní péče se všemi špatnými důsledky pro pacienty i pro udržitelnost nákladů na financování zdravotní péče. Proto vyzývám pana ministra Leoše Hegera, aby sloučení České průmyslové zdravotní pojišťovny a ZP Metal Aliance nepovoloval. Na sloučení není právní nárok, proto ministerstvo žádosti nemusí vyhovět a nemusí posilovat zdravotnický monopol. Varujícím příkladem nechť je panu ministrovi Slovensko, kde 93 % pojištěnců je klienty zdravotních pojišťoven v majetku Penty nebo Pentou ovládaných.

Ohodnoťte tento článek!