Malé subjektivní vyhodnocení první poloviny roku 2008

Titulní obrázek

„Regulační poplatky přinesly pokles výskytu tzv. „jenomáků“ („já chci jenom“). Lidí v ordinaci opravdu ubylo, bohužel stále ještě nebylo dosaženo kýžené frekvence tří až čtyř pacientů za hodinu. I letos je to při teoretické osmihodinové ordinaci více než šest pacientů, navíc bez zohlednění času potřebného na administrativu, telefonáty, rozhovory s rodinnými příslušníky. Skutečnost je tedy o něco horší, než vyplývá z prostého početního srovnání,“ píše v komentáři pro Zdraví.Euro.cz praktický lékař Igor Mazoch…

Reforma a její vliv na četnost návštěv v ordinaci PL, vývoj časových možností, příjem za kontakt

Regulační poplatky přinesly pokles výskytu tzv. „jenomáků“ („já chci jenom“). Lidí v ordinaci opravdu ubylo, bohužel stále ještě nebylo dosaženo kýžené frekvence tří až čtyř pacientů za hodinu. I letos je to při teoretické osmihodinové ordinaci více než šest pacientů, navíc bez zohlednění času potřebného na administrativu, telefonáty, rozhovory s rodinnými příslušníky. Skutečnost je tedy o něco horší, než vyplývá z prostého početního srovnání.

V minulém roce bylo na pacienta při osmihodinovém pracovním dni a dvacetidenním pracovním měsíci 9 minut, letos 11 minut včetně prevencí a smluvní závodní péče.

Došlo k celkovému poklesu kontaktů o 15 %, prevencí o 26 % (oproti roku 2006 jen o 10 %), nových pacientů je o 50 % více, výpisů z dokumentace, tj. pacientů, kteří přešli k jinému praktikovi, více o 100 % – ze 42 na 85.

Příjem vyplacený pojišťovnami dělený počtem kontaktů vychází přibližně na 180 Kč za kontakt včetně prevencí, návštěv a mimokapitačních výkonů s poplatky pak 190 Kč na kontakt, což je podstatný nárůst oproti 120 Kč za kontakt v roce 2007. Tento fakt se dá označit za výrazné, bohužel asi ale jediné významné pozitivum.

Není zde vůbec zohledněn nárůst počtu telefonátů na padesát až sedmdesát za den. Tím nárůstem dochází k faktickému zkrácení času na fyzicky přítomného pacienta. Pacient, který by se před rokem přišel do ordinace zeptat na výsledky laboratoře a zhodnocení celkového stavu, se ptá, jestli má přijít, nebo ne a mnohdy je závěr s doporučením stanoven telefonicky, samozřejmě s nutností zápisu do dokumentace.

Určitým negativem je větší množství dekompenzovaných chroniků, nejčastěji hypertoniků, které nezbývá než zvát stylem „ přijďte se jen poměřit bez poplatku za sestrou“ nebo zakoupit tlakový holter, a dotovat tak péči z vlastních prostředků. (Toto vyšetření pojišťovny praktikovi nehradí).

Zhodnocení ekonomické

Pokud odečteme do kapitace zahrnuté telefonáty a konzultace s rodinnými příslušníky, jejichž počet dramaticky narostl, došlo k výraznému zhodnocení minutové práce PL, přibližně o 60 %. Jak bylo ale uvedeno, je toto pozitivum diskutabilní a bylo by přínosné zhodnotit i konkrétní počty telefonátů a konzultací.

Z hlediska makroekonomického došlo rovněž k nárůstu příjmů ordinace. Praktik si ve srovnání z loňským rokem může dovolit další sestru nebo sekretářku nebo nové auto na splátky. Nenajde ale dostatek času, aby začal třeba provádět sonografii, aby se přestěhoval do nových prostor a zkvalitnil svou práci rozšířením nabídky služeb. Jede tzv. na doraz. I větší investice do zaměstnance je riskantní vzhledem k nejistotě a obavám z neznáma „díky“ chystané legislativní smršti.

S příjmy je nutné porovnat výdaje, a to nejen skutečné, ale i ty, které by byly potřebné k rozvoji ordinace a k tomu, aby práce praktika byla prací lékaře, aby měl na pacienta čas a aby byl vzdělán „up to date“.

Domnívám se, že letošních 11 minut na pacienta je velmi málo. A navíc, vzdělávat se po takovém pracovním dni je nesmysl.

Jistěže jsou nároky na různé lidi a nemoci různé. Optimem by bylo asi 20-30 minut léčebné péče na pacienta. Abychom dosáhli tohoto času a pokryli počet letos žádaných kontaktů, poptávku poníženou regulačními poplatky, bude potřeba uzpůsobit i nabídku služeb. To znamená buď zdvojnásobit ordinační dobu praxe nebo zdvojnásobit počet praxí.

Personální zhodnocení

Ponechme stranou nesmyslný požadavek na zavedení šestnáctihodinový pracovní den pro praktické lékaře. Ke zdvojnásobení počtu praxí je potřeba sehnat 4 000 nových kvalifikovaných praktických lékařů a stavy dále pomalu doplňovat o odcházející důchodce.

Jako schůdnější se nabízí první možnost, kdy si praktici dorost sami vychovají z lékařů jiných odborností a čerstvých absolventů. K tomu jsou ale potřebné mzdové prostředky tak atraktivní, aby vlastníci praxí přeplatili konkurenci. Je potřeba, aby se práce praktiků stala atraktivní i z hlediska odborného. Je potřebná jistota k tomuto kroku jak pro zájemce o obor, tak pro majitele. Investice do vzdělání je běh na dlouhou trať a bez legislativní jistoty se na tak křehký led moc zájemců nevydá.

Současné ekonomické přilepšení praxí praktiků nedostatek praktických lékařů nevyřeší a celkovou insuficienci primární péči nezlepší.

Činnost MA za 3 měsíce

Bylo by chybou se nezmínit o mediálně známé „štice v zasmrádlých vodách praktické medicíny“.

V Olomouci na jaře t.r. zahájila činnost vítkovická firma Moje ambulance. Populace regionu byla vystavena zatím nebývalé reklamní kampani, kdy kromě prezentace v mediích najatí agenti oslovovali zákazníky v nákupních centrech, obcházeli byty a slibovali mnohdy nesplnitelné, např. léčbu rýmy v solné jeskyni.

Potenciálním klientům bylo slibováno, že ke svému lékaři mohou chodit dále, že podpisem registračního lístku se nic nemění. Úbytek pacientů přes výše uvedenou kampaň zatím alespoň u mne nebyl zásadní.

Po třech měsících se v případě mé praxe jednalo asi o 40 pacientů, většinou mladých, kteří mne delší dobu nenavštívili. V mnoha případech se jednalo o pacienty obcházející s nemocí jen ambulantní specialisty, kteří praktika navštěvují jen z administrativních důvodů nebo jen za účelem očkování. Čtyři lidé se chtěli vrátit hned první měsíc s tím, že nepochopili, o co se jedná. Asi v deseti případech jsem si oddechl a v případě návratu se chystám poskytnout jen akutní péči bez převzetí do péče.

Nedostatek praktiků či „nízká kvalita“ se projektem zatím neřeší. Pan majitel praktiky pracovat nenaučil.

Legislativní prostředí a změny za poslední rok

existence kapitace, kdy není potřeba se pacientem příliš zabývat, aby se člověk uživil


existence preskripčních omezení, kdy je rotace pacienta po různých zdravotnických zařízeních nutná z legislativních důvodů


odstranění degresních koeficientů a nutnosti předávat kopie registračních listů pojišťovně, kdy je možno registrovat libovolné množství pacientů prakticky bez fyzického kontaktu lékaře s pacientem


existence „závodní péče“ v podobě, jakou ji známe, kdy je možné se úspěšně živit zcela zbytečnou činností a znepříjemňováním života obyvatel


tzv. „svobodná volba lékaře“ při neexistujícím gate keepingu a velmi solidní nabídce specializovaných služeb


evidence pracovní neschopnosti přetrvávající z dob minulých


dále narůstající spektrum nelékařských činností např. pro SSZ a úřady práce

Zdá se, že o odstavec výše zmiňovaný projekt ideově zapadá do našich legislativních poměrů.

Je otázkou, jestli jde o trend bližší předlistopadovým ÚNZ nebo dnes již sjednocené Evropě.

Systém, kdy pacient obchází více specialistů, než je potřeba, kdy u praktika čerpá často jen péči nelékařskou, je logicky zbytečně drahý. Není ekonomicky výhodnější systém, kdy se v ordinaci praktika přímo nabízí diagnostická a léčebná péče a jen péče komplikovaná je určena specialistům?

Zdá se, že s tímto skutečným problémem zdravotnictví legislativci nyní ani v budoucnu nemíní nic dělat.

Zůstávají proto nezodpovězeny další otázky

Jaká je budoucnost soukromých lékařů?

Budou ekonomicky schopni ustát tlak konkurence?

Má smysl někomu nabízet zaměstnanecký poměr?

Není příliš riskantní hledat práci u soukromníka?

Je rozumné přihlásit se do předatestační přípravy ze všeobecného praktického lékařství?

Není rozumnější nechat se zaměstnat u silného ekonomického subjektu a vlastní praxi zavřít?

Stanou se Češi opět národem zaměstnanců? Je tento trend běžný v celé Evropě?

Jak jsem se ptal na stránkách Zdravotnictví a medicína před více než deseti lety: Blíží se opravdu konec praktických lékařů u nás? Zdá se, že otázka je stále aktuální.

MUDr. Igor Mazoch, www.Zdravi.Euro.cz

autor je praktický lékař, Olomouc

Ohodnoťte tento článek!