mHealth v Evropském parlamentu

Se zájmem jsem si přečetl informaci pana europoslance Cabrnocha o jednání pracovní skupiny EP, které předsedal, o možnostech mobilních komunikačních prostředků ve zdravotnictví, souhrnně označovaných jako mHealth.

Označení mHealth je v ČR známo již nejméně 3 roky a představuje využívání mobilních telefonů zatím zejména pro dálkové monitorování zdravotního stavu některých pacientů. Někdy se též používá výraz telemedicína a v konkrétních případech i telemonitoring. Mimo tento výraz je např. známo i označení mPreskripce, případně dálková preskripce pro zasílání lékových předpisů formou SMS na mobil pacienta, aniž by musel chodit do ordinace lékaře.

Související: Mobilní zdraví posílí postavení pacientů

Jinak mě na celém sdělení fascinuje, že pan předsedající europoslanec tyto elementární pojmy a jejich obsah nezná a že v Barceloně mají na mHealth celý ústav. Je vidět, že prosazování nejrůznějších eProjektů shora, a to nejen ve zdravotnictví, není jen českou specialitou, ale přímo evropskou normou. Není divu, že takové od potřeb praxe odtržené projekty stojí nejen stovky milionů až miliard, ale že je odborná veřejnost odmítá jako zbytečné a zatěžující.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!