Milan Cabrnoch: Více zdrojů pro zdravotnictví

Milan Cabrnoch.

Zdravotnictví potřebuje více zdrojů, na tom se shodují všichni. Není překvapením, že to konstatovala i expertní skupina, která se sešla u prezidenta v Lánech. Nepřekvapí ani prohlášení ministryně spravedlnosti, že je to průšvih. Otázkou je, kde se tyto zdroje vezmou a jak se s nimi bude hospodařit.

Pokud budeme znovu a znovu brát z daní či zvyšovat pojistné, zvýšíme daňové zatížení podnikatelů a cenu práce a tím zhoršíme již tak chabou konkurenceschopnost našich podniků. Regulační poplatky jako zdroj příjmů mají svá omezení.

Především nejsou primárně zavedeny jako zdroj příjmů, ale jako nástroj regulace, který má bránit plýtvání. Jejich regulační role je zpochybňována každou výjimkou – pokud chceme neplýtvat péčí o devatenáctileté, jak můžeme současně nebojovat s plýtváním v případě sedmnáctileté osoby? pokud chceme neplýtvat při hospitalizaci, jak můžeme limitovat regulaci určitou délkou hospitalizace či počtem dnů v nemocnici roce? Otevřeným zdrojem pro zdravotnictví jsou soukromé zdroje pacientů.


Související: Zemanovi poradci sepsali zdravotnické rady pro novou vládu


Od počátku reforem českého zdravotnictví na počátku devadesátých let hovoříme o vícezdrojovém financování zdravotnictví, ale „skutek utek“ a jediným zdrojem je stále zdravotní (pseudo)pojištění. Soukromé zdroje vstupují do zdravotnictví ve valné většině šedými, neoficiálními kanály, v lepším případě jako dary, v častějším jako úplatky.

České zdravotnictví potřebuje tento zdroj financí konečně legalizovat, otevřít, prostě dovolit občanům, aby si za své peníze legálně koupili zdravotní péči, kterou chtějí – a nenutit je stále k ponižujícím dárečkům a obálkám. Spolu s přidáním peněz musí jít tlak na jejich účelné využívání. Stávající mechanismy evidentně selhávají, kontrola ze strany zdravotních pojišťoven je neefektivní a regulace se přesouvá do stále komplikovanějších a restriktivnějších pravidel a omezení, která již omezují dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Správnou cestou je posílení práv pacienta, který od počátku zdravotního pojištění v ČR má (zatím více formální) právo podílet se na kontrole využívání svých peněz ve zdravotním pojištění.

Je potřeba otevřít pojištěncům on-line přístup k informacím o jejich péči i o její úhradě a motivovat je k tomu, aby aktivně bránili nejen podvodům, ale především plýtvání.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!