Milan Kubek: Necháme si to líbit, nebo se začneme společně bránit?

Úhradová vyhláška ministra Hegera způsobí, že reálné příjmy soukromých lékařů ambulantních specialistů budou v letošním roce v průměru o 20 % nižší než předloni. Nový seznam zdravotních výkonů vydaný ministerstvem zároveň selektivně poškozuje některé obory ještě mnohem více.

Pokud například internistům klesá úhrada za nejčastější klinické vyšetření o 25 %, pak již můžeme bez nadsázky hovořit o akutní hrozbě likvidace tohoto oboru. Kvůli inflaci, růstu daní a nákladů se sníží i reálné příjmy praktických lékařů. Budeme čekat, až nás úplně ožebračí stát a převálcují řetězce, nebo se budeme bránit?

Takzvaná reforma zdravotnictví se v podání ministra Hegera scvrkla v přehlídku dalších a dalších byrokratických povinností, jejichž plnění nás obírá o čas i o peníze. Budeme se trpně podřizovat nesmyslným nařízením, nebo se budeme bránit? Likvidaci 10 000 nemocničních lůžek se díky společnému úsilí lékařů, odborů, pacientů, ředitelů nemocnic i krajů podařilo zabránit.

Ukázalo se, že občanský odpor se vyplácí. Pokles platů lékařů se však kvůli úhradové vyhlášce stává v řadě nemocnic realitou. Memorandum podepsané před dvěma lety se proměnilo v bezcenný cár papíru ne pouze kvůli věrolomnosti ministra Hegera, ale především vinou apatie lékařů a dalších zaměstnanců nemocnic. Ministr Heger a jeho vláda nás podvedli. Necháme se připravit i o to, co jsme si vybojovali, nebo se budeme bránit? Ministerstvo ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami již začalo připravovat plošné vypovězení smluv všem soukromým lékařům. Ředitel největší zdravotní pojišťovny otevřeně mluví o tom, že si bude vybírat, s kterými lékaři smlouvu obnoví a s kterými nikoli.

Cílem ministerstva je během příštího roku zásadním způsobem redukovat síť soukromých lékařských praxí a nahradit je zdravotnickými řetězci. Budeme čekat, až nám ukradnou naše praxe a nám nezůstane jiná možnost než emigrovat či škemrat o zaměstnání v nemocnici či u zdravotnických řetězců, kterým jde ministr Heger na ruku, nebo se budeme bránit? Necháme si to všechno líbit, nebo se začneme společně bránit včas, dokud ještě není pozdě?

Podrobné informace o dopadech úhradové vyhlášky i nového seznamu zdravotních výkonů ministra Hegera naleznete v časopise Tempus medicorum a na webových stránkách ČLK, tedy tam, kde vás průběžně informujeme o dopadech tzv. reformy zdravotnictví. Komora tak plní svoji informační povinnost vůči svým členům.

Záleží však na vás, lékařích, jak s těmito informacemi naložíte a jak se rozhodnete. Apatie není program. Rezignace není řešení a skuhrání nám nepomůže. Změnu k lepšímu si můžeme vynutit pouze silou. Bez aktivní účasti tisíců lékařů na vyhlášených protestních akcích nemá vedení komory při nejlepší vůli možnost nějaké změny k lepšímu vyjednat. S politiky se totiž, jak známo, jedná – až na drobné výjimky – většinou dobře, avšak s politiky, kteří jsou pod tlakem, se přesto vždy jedná mnohem lépe. Svoji budoucnost máme zatím ještě ve svých vlastních rukách. Pokud se přestaneme bát a budeme jednotní, pak nemůžeme prohrát!

Milan Kubek, prezident ČLK

Ohodnoťte tento článek!