Milan Štěch: Profesory má jmenovat hlava státu

Milan Štěch

Některá média prezentují diskusi o jmenování profesorů tak, jako by bylo zájmem Senátu, nebo dokonce předsedy Senátu, provádět toto jmenování. Já, ani Senát jako instituce žádnou iniciativu v tomto směru nevyvíjíme. Jakékoliv změny by měly být činěny po dohodě s vysokými školami.

Vysokoškolský profesor představuje pro většinu občanů (mě samého nevyjímaje) úctyhodnou osobnost, někdy i výrazně veřejně angažovanou. Současný stav, kdy panuje nejistota ohledně způsobu jmenování profesorů, je proto nedůstojný a dlouhodobě neúnosný. Důvody, kvůli kterým současná situace nastala, nechci rozebírat, jsou všeobecně známy.

Při úterním obědě s předsedy obou parlamentních komor vznesl pan prezident návrh, že by profesory měl jmenovat předseda Senátu. Já jsem panu prezidentovi sdělil, že trvám na svém názoru, totiž že by profesory měla jmenovat hlava státu. To ale prezident odmítá. Situaci je potřeba řešit. Vláda zjevně dospěla k názoru, že profesory by měl jmenovat předseda Senátu. A já nepochybuji o tom, že horní komora je schopna vytvořit podobnému aktu důstojné prostředí.

Vůbec přitom nejde o mě osobně. Můj mandát končí v říjnu tohoto roku, kdy se konají volby do třetiny senátních obvodů, včetně toho mého. Opakuji, že podle mě by měl profesory jmenovat prezident, jak velí tradice. Senát je však připraven pomoci.

Zároveň musím konstatovat, že pokud vláda o změně zákona skutečně nejednala s rektory, udělala hrubou chybu. Jsem přesvědčen, že jak Senát, tak i Poslanecká sněmovna ji při další fázi případného legislativního procesu napraví. Neumím si představit, že bychom schvalovali takto důležitou normu proti vůli těch, jichž se týká především – vysokých škol.

Autor je předsedou Senátu ČR

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!