Přejít na obsah

Miroslav Zámečník: Statečně vpřed k postátněnému zdravotnictví

zpět
9.3.2016
lékař, stetoskop, zdravotnictví
zvětšitlékař, stetoskop, zdravotnictvíZdroj: Shutterstock

lékař, stetoskop, zdravotnictví | Zdroj: Shutterstock

 

Pokud se něco nepředvídaného nestane, začne platit novela rozpočtových pravidel a zdravotní pojišťovny převedou peníze na účtech od komerčních bank do ČNB. Pouze prostředky z komerčních činností mohou nadále ukládat, kde budou chtít. Z hlediska řízení likvidity je to pro stát docela vítaný balík peněz, a proto o to ministerstvo financí tolik stálo.

Odhlédněme od politické rétoriky opozice, která v tom vidí další prohloubení konfliktu zájmů Andreje Babiše, a soustřeďme se na to, co to bude pro pluralitní model veřejného zdravotního pojištění znamenat. Nic jiného než další ztrátu autonomie zdravotních pojišťoven, z níž postupem času v podstatě už nic nezůstalo. Příjmová stránka pojišťoven závisí v podstatě na vývoji zaměstnanosti a průměrného příjmů v národním hospodářství, a jako takové jsou vysoce cyklické. Sazby pojistného jsou stanoveny ze zákona, tady nějakou autonomii pojišťovny neměly nikdy. Rozumně nastavený systém by proto na tyhle výkyvy měl reagovat vytvářením rezerv, jenže ty stačí i těm nejlépe řízeným pojišťovnám pouze na několik týdnů. Stát prostřednictvím ministerstva stanoví v úhradových vyhláškách, kolik se má zdravotnickým zařízením za péči platit, a existuje silná vůle platit všem ve všech pojišťovnách stejně. Smluvní svoboda existuje v podstatě jen na papíře- většina pojišťoven s celostátní působností má smlouvy s každým zdravotnickým zařízením.

Když se zeptáte, co by se muselo stát, aby pojišťovna někomu smlouvu vypověděla, to už by muselo být cosi za hranou trestního zákoníku. Případné diskrepance mezi příjmy a výdaji, jež tradičně postihují největšího hráče Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, se řeší zlepšováním cash-flow prostřednictvím „předsunutých plateb“ a výsledovky zvyšováním plateb za státní pojištěnce. A teď pojišťovny přijdou ještě o sice klesající, ale přece jenom nějaké úrokové výnosy ze svých bankovních vkladů, které představovaly asi třetinu zdrojů na fondech prevence. Z nich přitom financují programy, které fakticky představují jediný způsob, jak mohou trochu diferencovat svoji nabídku a lákat pojištěnce (zrovna se začíná bojovat o přestup). Nejde v celkovém zdravotnickém rozpočtu o velké peníze, nejvybavenější fond prevence má Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se zůstatkem 160 milionů korun (stav ke konci loňského září), ale o to, že to je jedna z mála věcí, jimiž se ještě pojišťovny kromě svého loga mohou lišit.

Stát by rovněž rád pro svůj specializovaný ústav ÚZIS (zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví) získal data o čerpání zdravotní péče, aby mohl péči a její kvalitu lépe řídit. Vůbec nepochybuji o tom, že potenciál, který je v databázích pojišťoven uchováván, je ohromný, ale „open data“ by měla být striktně anonymizovaná, a nemá je dostat k dispozici jenom ÚZIS, ale třeba i firmy, které chtějí začít něco seriozně dělat ve zdravotnické informatice. Přitom Česko má v digitalizovaných záznamech zdravotních pojišťoven fantastickou nevyužitou konkurenční výhodu. Bůh ví, že až dosud s daty pojišťovny pracovaly opravdu minimálně, a že by vyznávaly filozofii otevřeného přístupu, o tom také nemůže být řeč. Teoreticky tak sice stát mohl analyzovat data zdravotních pojišťoven už dávno, stačilo vypracovat jednotnou metodiku a říct, co a proč chce. Naproto je však nutné odmítnout zpřístupňování ostrých dat, bez anonymizace pojištěnce, což vyvolává značné podezření.

Tady se stát nemá co vrtat, naopak transparence v úhradách zdravotnickým zařízením je naprosto legitimní. „Big data“ o platbách z programu Medicare uvolnila tímhle způsobem americká vláda, a začaly se dít zajímavé věci. Kyvadlo se v Česku vychýlilo směrem k centralizaci, postátňování, sjednocování. Komu nestačilo výše uvedené, pak dalším příkladem je návrh platit zdravotnickému personálu v nemocnicích podle stejných tabulek, bez ohledu na formu vlastnictví. Tohle je tak absurdní, že to bude inspirovat- proč nemít tabulkové platy u jakéhokoli soukromého dodavatele, který plní veřejnou zakázku a vlastně nedělá nic jiného? Nakonec někoho napadne, že když už jsme pokročili tak daleko, máme ty neziskové nemocnice, stejné platy všude, tak proč nemít jenom jednu zdravotní pojišťovnu, když všechny dělají to samé. Argumentovat se bude úsporami, navzdory tomu, že z hlediska produkční efektivnosti je nejmenší zdravotní pojišťovna efektivnější než ta největší.


Komentovat článek: Miroslav Zámečník: Statečně vpřed k…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Miroslav Zámečník: Statečně vpřed k…

Komentáře

další 3 komentáře
FB zlaté státní zdravotnictví  | 9. 03. 2016 14:53

jo jo, zlaté staré časy...

VK zlaté státní zdravotnictví  | 9. 03. 2016 14:41

Za zdravotnictví odpovídá stát = vláda a MZd, kteří se však snaží opovědnost přenést na zdrav. pojišťovny (ZP). Jejich zbytečná existence (provoz budovy, personál, vybavení, propagace, konkurence) je hrazen ze zdravotního pojištění, které není pojištěním ale povinnou daní. Existence ZP je krádež peněz vybíraných na zdrav. péči ! Pokud řídil stát, byla diferenciace odborné péče (NsP I-III) od základní až po superspecializovanou, kontrolovali ji okresní, krajští a hlavní odborníci (a taky ji organizovali a zodpovídali za ni). Hlavní odborníci byli poradním sborem MZd. Vedoucí odborů MZd byli zkušení lékaři s praxí a ne magistři bez znalosti praxe. MZd např. sledovalo strom života v jednotlivých odbornostech, takže byly včas signalizovány vymírající obory. Stát řídil kolik a kde potřebuje odborníků, nehodnotila se jejich ekonomická výnosnost. JAK JE VŮBEC MOŽNÉ BRÁT ZDRAVOTNICTVÍ (nebo jeho části) JAKO ZISKOVÝ SEKTOR ?!!! Všechny peníze ze zdrav.daně (pojištění) by měly jít do zdravotnictví ( a neubírat z nich za zbytečné a krajně neodborné a zkorumpovatelné ZP ani za soukromé vlastníky). Kdo chce vydělávat na zdravotnictví by měl být trestán ! Krade přece peníze určené na zdrav. péči ! Naše státní zdravotnictví nám záviděly západní země a hlavně jejich lékaři. Záviděli nám že svůj pracovní čas můžeme věnovat péči o pacienty. (A ne handrkovaním a účetnictvím pro pojišťovny.) Proč jsou blbnuti jen pomluvami starého systému ti, kteří ho nezažili. Kdyby se toto nerozbilo, nebyl by takový bordel a cochcárna jako je teď. Ano, jistě státem řízené zdravotnictví mělo své vady, to je ale nesrovnatelné s vadami a totální desorganizací zdravotnictví dnes. Byly nízké platy (to je i dnes), ale mohli jsme z nich vyžít a v klidu a jistotě. Honosení novou technikou není výdobytkem nového systému ale pouhým technickým pokrokem, který by přišel stejně. PÉČE O ZDRAVÍ OBČANŮ NENÍ KŠEFT ! NEMÁ TU CO DĚLAT TRŽNÍ HOSPODAŘENÍ !

101 Vlastní gatě  | 9. 03. 2016 12:21

Vážený pane ekonome, jistě Vám neušlo, že naše zdravotnictví je v rozkladu. Tak ale dopadá každé zdravotnictví, do kterého se začnou montovat ekonomové. Jsou schopní prodělat vlastní gatě a ještě pobrat odměny a ceny. Není jasné, z jakého titulu se dovoláváte autonomie pojišťoven, které nic nepojišťují. Blíže portál tribune.cz, kde píší zkušení lékaři z praxe, kteří z praxe ví o věci přece jenom víc. Úplně zbytečné přerozdělovny stále hájí svou existenci Fondem prevence, ačkoliv žádnou prevenci nehradí. Očkování, brýle a rovnátka jsou samozřejmou náplní práce zdravotnických zařízení. Mimochodem: USA nabízí lékařská místa s tabulkovými platy na systemizovaných místech, plus bonusy podle lokality a délky praxe.

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné